Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Olay Yeri Koruma Ders Notu

Olay Yeri Koruma Ders Notu

OLAY YERİ KORUMA DERS NOTU

OLAY YERİNİN TANIMI

OLAY: ortaya çıkan , oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş ve hadiseye olay denir.

OLAY YERİ: olayın işleniş tarzının mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye olay yeri denir.

OLAY YERİ

Olay yerine gidildiğinde olayın işleniş tarzı, yöntemi, olaya ait iz ve delillerden örneğin kovanlar, kan izleri, şüpheliye ait kan izleri, ayak izleri, saç, kıl, kumaş lifleri, kırık cam parçaları, otomobil üzerinde mermi giriş delikleri, yol üzerinde firen izleri, kırık far parçaları, mağdura ait bir kenarda kundura, diğer bir yerde saat ve benzeri eşyaları görürüz.

Olaylar,  açık alanda, ve kapalı mekanda meydana gelebilmektedir.

KORUMA ŞERİDİ NERELERE ÇEKİLMELİDİR ?

Açık alan olay yerleri

Kapalı alan olay yerleri

Su altı ve diğer olay yerlerine çekilmelidir.

Suçun işlenme zamanı çok kısadır. Suç esnasında ve sonrasındaki kısa zaman içinde sucun faili çoğunlukla olay yerindedir ve henüz kaçmamıştır veya vatandaşlar sanığı suç aleti ile yakalamıştır. Bu nedenle olay yerine geç değil, erken gitmek gerekir.

Bir olaya müdahale eden güvenlik personeli destek kuvvete ihtiyaç duyacağını hissettiğinde hemen yardım istemeli,

Olay yerine ulaştıktan sonra takviye ekip veya arkadaşı (veya genel kolluk kuvvetleri) gelinceye kadar, mümkün ise harekete geçmemeli, çevrede kalmalı ve duyarlı olmalıdır.

Güvenlik görevi bir ekip işidir. Her bir memur herhangi bir acil durumda ve yardım istenmesi halinde anında arkadaşının yanında hazır olmalıdır.

Olaya müdahale eden veya olay yerine ilk gelen güvenlik görevlisi veya görevlileri genelde çok zor bir görev üstlenmektedir.

Olay yeri incelemeleri (olay yeri inceleme ekipleri) genel kolluk kuvvetleri tarafından yapılmaktadır. Olay yerinin tespiti, çevre güvenliğinin sağlanması ve olay yerinin korunma altına alınması her güvenlik görevlisinin, özellikle de olay yerine ilk intikal eden güvenlik görevlisi veya ekiplerin öncelikli olarak yerine getirmesi gereken bir sorumluluğudur.

Bu bağlamda olay yerine ilk gelen güvenlik amiri ve memuru soruşturma ile yetkili genel kolluk kuvveti (polis, jandarma) gelinceye kadar, delillere “Dokunmamak ve dokundurmamakla ” görevlidir.

Delilden sanığa gitme anlayışı ve yaklaşımının büyük bir önem taşıdığı demokratik sistemlerde bu tür uygulamaların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Önleme, Tedaviden ucuzdur.

Olay yerine giden ilk görevli, öncelikle Olay Yeri Koruma Şeridini çekmelidir.

KORUMA ŞERİDİ NERELERE NE KADAR SÜRE İLE ÇEKİLMELİDİR ?

Açık alan olay yerleri.

Kapalı alan olay yerleri.

Su altı ve diğer olay yerlerine çekilmelidir.

Olay yeri girilmez yazılı şerit fotoğrafı eklenmelidir

OLAY YERİNİN KORUNMASI

 1. Olay yeri yukarıdaki fotoğrafta görülen “OLAY YERi GİRiLMEZ” yazılı şeritle cevrilir ve korama altına alınır. Makam ve mevki ne olursa olsun hiç kimsenin girmesine izin verilmez.

 2. Yaralılara ilk müdahale yapılarak hastaneye seri şekilde sevk edilir.

 3. Yangında içerde kalma, kaza anında sıkışma gibi durumlarda kalanların kurtarılması için itfaiyeden kamu kurumlarndan söndürücü-kurtarıcı araç-gereç istenir.

 4. Devam eden olaya müdahale edilir. Failler yakalanır ve muhafaza altına alınır.

 5. Olay yerinde oluşan seyirci topluluğu uzaklaştırılır.

 6. Fail belli değilse olay yerinde bulunanlar kontrol edilir.

  Kaçmışlarsa: eşgalleri, ellerindeki silahlar. kaçış yönleri, nasıl ve ne ile kaçtıkları. kaç kişi oldukları tespit edilir tespit sonucları haber merkezine bildirilir,

  OLAY YERİ KORUMA

 7. Delillerin bozulması, değişmesi ve kaybolması önlenir.

 8. Gerekirse trafik akımının devamı sağlanır. Trafik akışının sağlanması. olaya ait iz ve delillerinin kaybolup kaybolmayacağına bağlıdır.

 9. Şahitlerin beyanları alınmadığı sürece, olay yerinde tutulması sağlanır.

 10. Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlenir.

 11. Olayı soruşturmakla görevli ekibin gelmesi beklenir ve bu ekibe ilk gelinen andan itibaren gelişen hadiseler hakkında bilgi verilir.

OLAY YERİNE İNTİKAL EDEN İLK EKİBİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

 1. Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır.
 2. Olayın safhası hakkında Haber Merkezi aracılığı ile amirlerine bilgi verir, Telsiz konuşması olumsuz etki yaratacak ise telefonla bilgi verir
 3. Yaralılar olay yerinde ise hastaneye sevkini sağlar, kapalı yerde- kalanları tahliye eder.
 4. Devam eden olaya el koyar. failleri gözetim altına alır. Tanıkları belirler,
 5. Tespitlerle ilgili konular:
  1. Suçun işlendiği zamanı ve yerini tesbit eder.
  2. Suç failinin kim olduğunu araştırır. Bu konuda bilgi toplar.
  3. Suça hedef olan kişiyi (mağduru) belirler.

OLAYIN AYDINLATILMASINDA GÖZETİLEN İLKELER

Bir kısım olayların aydınlatılması basittir, bir kısım olaylar ise karmaşıktır. Karmaşık olaylar için

NE ? Suç nedir ?

NEREDE ? Nerede işlenmiştir ?

NE ZAMAN ? Suç ne zaman işlenmiştir?

NASIL? Suç nasıl işlenmiştir?

NİÇİN? Suç niçin işlenmiştir?

KİM? Suç kim ve kimlere karşı işlenmiştir?

Bu altı soruya doğru cevap verildiğinde olay aydınlanır, cevap bulma işlemini bir zamanla sınırlandıramayız. Soruşturma kısa sürebileceği gibi uzayabilir de.

OLAY YERİNİN İNCELENMESİ

OLAY YERi iNCELENMESiNDE GENEL KURALLAR

 1. İnceleme Amacı Gözetilir

  Bu amaç; islenen suçun aydınlatılmasına yardım edecek fiziksel delillerin bulunması niteliğinin korunmasıdır.

 2. Olay Yeri Koruma Altına Alınır

  Bu şekilde fiziksel delillerin yok edilmesi, ya da tahribi, sahte ipuçlarının bırakılması önlenir.

 3. İnceleme Bir Sorumlunun Nezaretinde Gerçekleştirilir

  Sorumlu; İncelemeyi ne şekilde yürüteceğine karar verir.

 4. Olay yeri İncelemesi Sistemli Olarak Yapılır

  Kullanılacak sistem, araştırılan alanın büyüklüğüne, düzenine eldeki personele bağlı olarak seçilir. Olay yeri oda ise kareler seklinde arama güzergahları seçilir. Daha geniş alan bülümlere ayrılır ve her bolum sistemli şekilde incelenir. Açık alanlar 1,25 m’lik sıralar halinde iplere bölünür her sırayı bir kişi arar.

 5. Olay Yerinde Deliller Dikkatle Toplanır

  Deliller toplanırken tahribata uğratılmayacak şekilde ambalajlanır.

 6. Her Delil Onu Bulan Kişi Tarafından Tespit Edilir, Nitelikleri Etiketlerine Yazılır.

 7. Her Kalem Delil Ayrı Ayrı Paketlenir.

  Böylelikle saç, elbise lifleri gibi küçük parçalar taşınırken birbirlerine karışarak tahrip olması önlenir.

 8. Delilleri İncelemek Üzere Laboratuvara Gönderilmesi Geciktirilmez.

  Olay yerine giden ilk görevli, öncelikle:”Olay Yeri Koruma Şeridini çekmelidir”

  “Peşin Bir Hükmü Yok Etmek, Atomu Parçalamaktan Daha Zordur”

  OLAY YERİ KORUMA

  KORUMA ŞERİDİNİN ÇEKİLMESİNDEKİ YARARLAR

  Bu kadar ucuza mal edilen “Olay Yeri Koruma Şeridi”nin zamanında çekilmesinin getirisi kadar, adaletin tecellisi gibi paha biçilmez bir kazanç sağlayan kaç tane yatırım vardır?

  DELİLERİ KORUMANIN SAĞLANMASI

  Olay yerlerinde bulunabilecek delillerin tam bir listesini yapmak mümkün değildir. Olay yerine, olayın türüne, işleniş şekline ve sonucuna göre çok değişik iz ve deliller bulunabilmektedir. Gerekli olan delil; suç, fail ve olay yeri arasında doğru bağlantının kurulmasını sağlayan bütün maddi bulgulardır.

  OLAY YERiNDE BULUNMA KONUMLARINA GÖRE İZ VE DELİLLER

  1. Gözle görülebilen bulgular
  2. Gözle görülmeyen bulgular

Otomobil, gemi gibi araçlar, şaşırtıcı derecede entomolojik bulgu taşırlar ve ölenin yer değiştirmesi hakkında oldukça yararlı bilgiler verirler.

DELİL TRANSFERİNİN ÖNLENMESİ

Olay yerine iyi niyetle ancak dikkatsiz veya tedbirsiz olarak giren ilgili veya ilgisiz kişilerin herhangi bir uzvu yada araçla dokunması, var olan delillerin bozulması veya yer değiştirmesi, dışarıdan olay yerine çeşitli araçlarla bulgu taşınması ile delil transfer olayı gerçekleşebilmektedir.

İNSAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Olayın meydana geldiği yerde ve yakın çevresinde, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden birçok fiziksel veya kimyasal biyolojik tehlikeler ile çeşitli mekanik tehlikeler bulunabilmektedir. Patlayıcı madde tehlikesi ile saldırı ihtimali de her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

ŞERİDİN ÇEKİLMEMESİNDEN DOĞABILECEK ZARARLAR

 1. Toplumda adalet duygusunun zedelenmesi

 2. Olayı çözmede zaman kaybı

 3. Personelin zarar görmesi

  1. Sağlık yönünden

  2. Hukuki yönden: “TCK 296 “

Hukuk sistemimiz “Serbest delil” sistemini kabul etmiştir. Bu nedenle olayla ilgili, olay yerindeki her türlü bulgu, delil olabilmektedir. Olay yerindeki delillerin yer değiştirmeden ve bozulmadan alınabilmesinin yanında, zamanında alınması da önemlidir.

OLAY YERİNE İLK GELEN EKİBİN YAPACAĞI GÖREVLER

 1. “OLAY YERİ GİRİLMEZ-GÜVENLİK” yazılı olay yeri koruma şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.

  2 . Olayla ilgili gerekli ön bilgiler toplanır ve yazılı olarak not edilir.

  1. Mağdurlarla ilgilenir.
  2. Olay yerindeki suç iz ve delillerinin bozulmasını veya kaybolmasını önlemek için tedbirler alınır.
  3. Olay yerini korumak için varsa en yakınından veya ilk amirine bildirmek suretiyle personel talebinde bulunur.

  4. Olayın içeriğine göre diğer kamu görevlilerinden veya vatandaşlardan yardım istenir. (itfaiye, sağlık ekibi gibi).

  5. Olay yerinde oluşan meraklı kalabalığın veya basının olay yerine müdahale etmemesi için gerekli tedbirler alınır.

  6. Olayın çeşidi ve boyutu tespit edilerek olayla ilgili genel kolluk kuvveti çağrılır. Gelen kolluk kuvvetine olayla ilgili sahip olunan bilgiler detaylı bir şekilde aktarılır.

  7. Kaybolma veya bozulma ihtimali yüksek olan iz ve delillerinin, gelen kolluk kuvvetlerine teslim edilmek üzere toplanır.

  8. Olay yeri çevresindeki kalabalık dikkatlice incelenir.

  9. Sanıklar olay mahallinde ise yakalanır ve kontrol altına alınır.

  10. Olayla ilgili elde edilen bilgiler ve gelişmeler yazılı rapor (tutanak tanzim edilir) haline getirilir.

OLAY YERİNDE SUÇA MÜDAHALE

Güvenliğin olay yerindeki suça müdahalesi sıcak veya soğuk temas şeklinde olur.

Sıcak Temas: Suçun devam etmesi ve suçun sanığının saldırgan bir durumda olması;

Soğuk Temas: Sanığın teslim olması, suç yerinde herhangi bir tehlikenin mevcut olmaması halidir.

OLAY YERİNİN TESPİTİ

Olay yerinde yapılan araştırmaların, incelemelerin son aşamasıdır. Olay yerinde yapılan inceleme, “gerçeğin meydana çıkarılmasına yaradığı için genellikle bir ispat vasıtası yani delil suretinde kabul edilmektedir. Suç eserlerinin ve izlerinin tespitine yaraması itibarıyla inceleme, ayni zamanda delillerin kaybolmasını önleyen, böylelikle zamanın etkisinin ortadan kaldırıp suçun işlendiği zamandaki durumunu aynen muhafazaya çalışan bir koruma tedbiri mahiyetinde ortaya çıkar.

Olay yeri incelemesi bittikten sonra, bu konuda bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta belirtilen iz ve delillerin yerleri, birbirlerine mesafeleri bir kroki üzerinde işaretlenir. Bir takım olayların önemi dikkate alındığında; olay yerleri kamera ile banda kayıt edilmektedir.

Bu şekliyle olay yerinin tespitleri:

Olay yeri görgü ve tespit tutanağı ile

Olay yeri krokisi veya planı ile

Fotoğraf ile

Kamera ile yapılmaktadır.

OLAY YERİNİN TUTANAK İLE TESBİTİ

Olay yerinin araştırılması-incelenmesi tamamlandıktan sonra zabıta bu konuda bir tutanak hazırlar. Olay Yeri Görgü ve Tespit Tutanağı adı ile tanımlanan bu tutanak ile olay yerindeki suça ait bütün unsurların, yapılan işlemlerin tamamı teferruatlı olarak yazılı şekilde tespit edilir.

Uygulamada zabıta, Olay Yeri Görgü ve Tespit Tutanağını hazırlarken suçtan zarar görenin veya tanıkların olay yerinde olmaları halinde bunların bilgilerine müracaat ederek bu konuda alınan beyanları tutanağa yazmaktadır. Gözden kaybolan bir ayrıntının hatırlatılması bakımından bu tip uygulamanın pratik yararları görülmektedir.

Olay yerindeki görgü ve tespite ait bütün işlemler ayrıntılarıyla tutanağa yazılır. Bunlar başlıcaları: olay yerinin şeması yani krokisinin çizildiği, delillerin işaretlendiği, fotoğrafların çekildiği gerekirse kamera ile banta kaydedildiği. suç iz ve delillerinin mahiyeti, bunların nerelerde bulunduğu, uzmanların çalışmaları, olayın akışı içinde suç failinin faaliyet biçimleri gibi suçun aydınlanmasına yönelik işlemlerdir

Olay Yeri Görgü ve Tespit Tutanağı, Aşamaları

Olay yerinin tutanakla tespiti yapılırken bir sıra gözetilir.

Bunlar:

 1. Olayın Nevi,

 2. Olayın Yeri,

 3. Olayın Tarihi,

 4. Olayın öğrenildiği tarih,

 5. Olay yerine hareket ve varış saati ile kimlerin nasıl ve ne ile gittiği,

 6. Olay yerinin (cadde, sokak, numara) bazında nokta olarak tespiti ve tanıtılması,

 7. Olayın özeti yani kim, kime karşı, nasıl, ne ile, nerede, ne zaman işlendiği ve sonuçları.

 8. Olay yerinin genel ve detaylı incelenmesi.

 9. Olay yerinin teknik tespiti, (sema, fotoğraf, kamera ile) bunların kimler tarafından yapıldığı.

 10. Araştırma-incelemeye katılan uzmanın çalışmaları, kimliği,

 11. Olay yerinde bulunması halinde mağdurun, tanıkların kimlikleri ve beyanları,

 12. İnceleme sırasında bulunan iz ve deliller, bunların tanıtımı,

 13. İnceleme sırasında hava şartlan (zemin karlı, ıslak,çamur gibi),

 14. Araştırmanın bittiği tarih-saat,

 15. Hazir olanların isimleri ve imzaları

Tutanak konusunda daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız. “Tutanak nedir? Tutanak Çeşitleri Nelerdir? ” başlıklı yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz.

OLAY YERİNDE BULUNAN DELİLLER

 1. Ayak izleri.
 2. Parmak izleri,
 3. Alet izleri.
 4. Kan lekeleri.
 5. Çamur kalıntıları.

İz ve delillerin tesbitine dair ünlü bir düşünürün aşağıdaki sözlerini dikkatle izleyelim:

HER DOKUNUŞ İZ BIRAKIR

Nereye dokunsa..

Arkada ne bıraksa, farkında olmasa bile kendisi aleyhine sessiz bir tanıktır.

Parmak izleri, ayak izleri değil yalnızca, saçları,

elbisesinin lifleri, kırdığı bardağın parçaları,

kullandığı aletin izi,. .sıyırdığı boya, bıraktığı ya da üstüne bulaştırdığı kan ve artıklar,.

Bütün bunlar ve dahasi? Aleyhine dilsiz birer tanıktır. Bunlar unutmayan tanıklardır.

Heyecan anında aklı karışmayan tanıklardır. insan tanıkların varlığı bile onları yok etmez.

Bunlar olgusal delillerdir.

Fiziksel delil yanılmaz. Yalan söylemez.

Belki yalnızca yanlış yorumlanabilir.

Ancak ve ancak insanlar tarafından aranırken. incelenirken, ne olduğu anlaşılmaya çalışırken yapılan hatalar yüzünden değerlerinden kaybedebilirler.

OLAY YERİ DEĞERLENDİRMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bu kadar önemli olan bir yerin sağlıklı ve emniyetli koruma altına alınma şekli ve yöntemi nedir?

Neler delil olabilir ?

Deliller nerelerde bulunabilir ?

Deliller nasıl toplanabilir ve muhafaza edilebilir?

Toplanan deliller daha sonra nasil incelenebilir ?

Delillerden ne tür anlamlar çıkarılabilir ?

OLAY YERİNİN SİSTEMLİ KORUMA AŞAMALARI

 1. Olay yerinde bulunanlar, hiç bir şeye dokunmamaları konusunda uyarılmalı ve olay yerinin dışına çıkarılmalıdır.

 2. Hava koşullarından etkilenecek deliller koruma altına alınır.

 3. Suç unsuru bulunabilecek yerler koruma altına alınır.

 4. Olay yerinde alınması gereken tedbirler, belirlenerek uygulanmalıdır.

 5. Olay yerinin korunmasında ilgili bütün personelin

  katılımı sağlanır.

 6. Olay yerinin korunmasında alınacak tedbirlerle ilgili diğer birimlerle koordineli çalışılır.

 7. Olay yerinde bulunan şüphelilerin tespit edilmesi ve bunların olay yerinden ayrılmamaları sağlanmalıdır.
 8. Olay yerindeki kan ve sıvıların korunmalarına önem gösterilmelidir.
 9. Olay yerinde patlayabilecek materyalden uzak durulmalıdır.
 10. Olay yerinin dışında bulunan ancak olayla ilgili materyalle ilgili inceleme ekibi bilgilendirilmelidir.
 11. Olayda kullanılan araçlar olay yeri kapsamı içerisinde düşünülmelidir.

  OLAY YERİNDEKİ İZ VE DELİLLERİN BOZULMASI

  Olay yerinde karşılaşılan en ciddi sorunlardan delillerin bozulmasıdır.

  Olayın gerçekte meydana gelip gelmediği, gelmiş ise nasıl ve kimler tarafından işlendiği hususlarını açığa çıkartma ve mahkemelerde sanıkların suçluluğunu ispat etme konularında yardımcı olacaktır.

  Özellikle suç Mahallinin geniş bir alanı içerdiği, olayla ilgili olarak birden fazla suç mahallinin bulunduğu durumlarda, olay yerinin korunması aynı bir dikkat ve önem gerektirir.

  Olay yerinin korunmasında;

  1. Güvenlik görevlisinin olay yerine intikal etmesinden önce,

  2. Güvenlik görevlisinin olay yerine intikal etmesinden sonra (olayla ilgili durumu anlayıp koruma tedbirlerini almasına kadar gecen zaman içerisinde)

  3. Olay yerinin güvenlik görevlisi tarafından koruma altına alınmasından sonra olmak üzere 3 aşamada değerlendirilmelidir.

Olay yerine ilk gelen güvenlik personeli, Güv. Kont. Merkezine Amirlerine ve Genel kolluğa ön bilgi vermeli, detaylar olay yerine gelen genel kolluğa teslim edilmelidir. Olay yeri bozulmadan genel kolluğa teslim edilmesi esastır

KROKİ BÖLÜMÜ

OLAY YERİNİN KROKİ ile TESPİTİ

Kroki Tanımı:

Suç yerinde ölçülü bir suç yeri planı yapılamayan hallerde ölçülü veya ölçüsüz olarak el ile basit bir şekilde suç yerinin kağıt üzerine çizilmesidir.

KROKİ TİPLERİ

 1. DETAYLI KROKİ

  Detaylı kroki: olay yerinde esas inceleme alanımız ile bu alana hemen bitişik yerleri kapsar. Olay kapalı bir alanda Özellikle evin bir odasında işlenmiş ise bu odaya bitişik diğer oturma alanları krokide gösterilir.

  Detaylı krokide tespite değer bütün iz ve deliller mesela kan lekeleri, ayak ve parmak izleri, boş kovanlar, mermi çekirdekleri, varsa cesedin bulunduğu yer, ve yatış durumu, karıştırılan, kırılan yerler işaretlenir ve numaralandırılır.

  1. YAKIN ÇEVRE KROKİSİ

   Yakın çevre krokisi: olay yerini ve buraya bitişik yakın çevreyi göstermek üzere hazırlanır, mesela evin ön bahçesi, binanın diğer katları kroki içinde yer alır.

  2. GENİŞ ÇEVRE KROKİSİ

   Geniş çevre krokisinde, olayın niteliğine paralel olarak kroki alanı genişletilir. Çevre binalar, bina yakınındaki yollar gibi olay yerini çevreleyen fiziki olan krokiyi kapsar. Bu tip kroki « kundaklama hareketlerinin soruşturması ile, yangın olaylarının soruşturmasında önem arz eder. »

   A- DETAYLI KROKİ :

   B- BASİT KROKİ (YAKIN ÇEVRE)

   C- GENİŞ ALAN KROKİSİ

   Olayın Numarası:

   Olayın Nevi:

   Tarihi ve Yeri:

   OLAY YERI KROKISI

   Olayın Numarası :

   Olayın Nevi :

   Tarihi ve Yeri :

   Kroki;

   OLAY YERİ KROKİSİNİN HAZIRLANMASI

   • Sorusturma dosyasını hazırlamasında,

   • Mülakatta,

   • Sorgulamada,

   • Mahkemedeki duruşmada kullanılır.

   • Kroki mağdurun ve sanığın savunmasında yardımcı olur.

   • Mahkemeye delil olarak sunulabilir.

   • Ayrıca mahkemede olay yeri ile ilgili bilgi vererek tanıkların ifadelerinin doğruluğunun kontrol edilmesine yardımcı olur.

İKİ ÇEŞİT OLAY YERİ KROKİSİ VARDIR:

 1. Genel krokiler: Geniş bir alanda veya meskun bir binanın bir katının belli bir kısmında meydana gelmiş olaylarda olay yerinin dış çevresi ile ilgisini göstermek amacıyla çizilir.

 2. Özel krokiler: İki çeşit özel kroki vardır.

  • Ölçeksiz özel krokiler,

  • Ölçekli özel krokiler.

BİR KROKİDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

Başlık

Metin

Son Kısım

KROKİ ÇİZİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Olay yerinde tüm mesafeler doğru olarak

  ölçülmeli, krokide gösterilmeli ve notları kaydedilmelidir.

 2. Krokilerde oda, tesis vs. ebatları en, genişlik, yükseklik olarak belirtilmelidir.

 3. Kapı, pencere gibi yerler gösterilmelidir.

 4. Olaya ait suç delillerinin bulundukları yerler belirtilmelidir.

 5. Olay sanık, tanık ve mağdurlarının bulunduğu yerler lirtilmelidir.

 6. Sanığın giriş ve kaçış istikametleri belirtilir.

 7. Soruşturma işlemlerini (olay yerinin) ilgili birimlere devretmek

AÇIK VE KAPALI ALANLARDA OLAY YERİNİN KORUNMASI

Olay yerinin korunmasında alınacak tedbirler olayın çeşidi ve olay yerinin ozelliklerine göre farklılıklar gösterir.

Olay yerinin dışarı ile bağlantısını kes.

İlgisiz ve yetkisiz kişilerin giriş-çıkışını engellemek üzere giriş ve çıkışları kontrol altına al.

Açık alanda yer alan bir olay yerinin koruma altına alınmasının ilk ve en önemli basamağı, olay yerinin çevresinin OLAY YERİ KORUMA ŞERİDİ ile çevrilmesidir

OLAY YERİ

Soruşturmacı ve olay yeri inceleme ekibi için olay yerinin ilk ve doğal hali, çok önemlidir. Burada nesnelerin alınması, değiştirilmesi yeni bazı şeylerin konulması suç-olay yeri -fail üçgeni üzerinde çok ciddi olumsuz etkiler meydana getirir.

OLAY YERİNİN SİSTEMLİ ARAŞTIRILMASI

Olay yeri: Sadece suçun işlendiği dar alan esas alınarak belirlenmez.

Suçun işlendiği yer

Suçun işlendiği Yerin yakın çevresi

Suçun işlendiği Yerin uzak çevresi olarak algılanmalıdır.

OLAY YERİNİN KORUNMASI

 1. Olayın fiilen geçtiği alanın korunması
 2. Olay yerinin yakın çevresinin korunması
 3. Olay yerinin geniş çevresinin korunması

MADDİ DELİLLER

Maddi delil:

Ne kadar küçük olursa olsun işlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin kimliğinin tespitine, fail ile mağdur veya olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayacak labaratuarda işlem gördükten sonra, soruşturma sırasında ya da mahkemede delil olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize verilen isimdir.

OLAY YERiNDE BULUNAN İZ VE DELİLLER

Özellikle kişiler arasında meydana gelen olaylarda olayın tarafları (suçlu, mağdur, suçun işlendiği yer, suç işleme vasıtası) arasında bir etkilesim meydana gelir. Suç sonrası izlenecek süreç üzerinde önemli bir rolü bulunan bu etkileşim, olay yerinde iz bırakır.

DELİL NEDİR ?

Delil; meydana gelen bir suçun aydınlatılmasına ve suç sanıklarının tespit edilmesine yarayan her türlü ispat vasıtasıdır

DELİL ÇEŞİTLERİ

 1. Bulunuş şekillerine göre deliller

  1. Maddi deliller

2. Maddi olmayan deliller

Çeşitli maddi deliller şunlardır:

Parmak izleri, ayak izleri, saç ve kıllar, kırılan bir bardağın parçası, kullanılan bir aletin izi ve sıyırdığı boya, elbisede kalan kan, ateşli silah ve bunlarla ilgili atış artıkları, mermi çekirdekleri üzerinde set izleri, mermi kovanındaki tırnak veya iğne izleri, toprak veya çamur kalıntıları, meni deliler, düşürülmüş eşya, diş izleri, ruj kalıntıları ve dahası suç failinin olayla ilişkisini kesin olarak ortaya koyan maddi delillerdir.(Bahsedilen izler ve deliller hakkında yeri geldikçe daha detaylı inceleme ve bilgi alış verişi yapılacaktır.)

 1. Hareket kabiliyetlerine göre deliller

  1 .Sabit deliller

  2. Seyyar deliller

 2. EIde edilişlerine göre deliller

  1. Pozitif delil
  2. Negatif delil
 3. lfade ettikleri anlamlara göre deliller.

  1. Kesin deliller 2.Şüpheli deliller
 4. Devam süresine göre deliller.

  1. Kalıcı (daimi) deliller.
  2. Geçici (bozulabilir) Deliller

Delilleri toplamak ambalajlamak ve laboratuarlara sevk etmek genel kolluğun görevleridir. Olay yerini ve dolayısıyla olay yerindeki delil olabilecek her şeyi olduğu gibi genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar korumak özel güvenliğin görevidir. Bu görevimizi yaparken bizleri en çok ilgilendiren maddi (fiziksel) deliller olmalıdır. Hakime (yargıca) Gerceği gösterecek veya onu gerçeğe götürecek her şey delil olabilir.

Olay yerinde elde edilen deliller aksi ispat edilinceye kadar geçerliliğini korur. Olaylann çok çesitli olması nedeniyle, her olay için gecerli olabilecek ortak bir deliller listesi sunmak pek mümkün değildir.

MADDİ DELİLLERİN

ÖZELLİKLERİ

Unutmayan tanıklardır

Heyecandan aklı karışmayan tanıklardır

Maddi deliller yanılmaz

Yalan söylemezler.

Yanlıs yorumlanabilirler.

Yapılan hatalar yüzünden değerlerinden

kaybedebilirler”. der.

MADDİ DELİLLERİN ÖNEMİ

Hazırlık soruşturmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,

Suçun ve suçlunun tespit edilmesi,

Suçlunun yakalanarak adalete teslim edilmesi,

Suçlunun suçluluğunun ispat edilmesi ve hüküm giymesi,

Kişilerin masumiyetinin ispatlanması, konulannda çok büyük rol oynamaktadır.

DELİLLERİN BULUNABILECEĞİ YERLER

Olay yerinde ve yakın çevresinde,

Olay yerinden uzaklaşma yolları üzerinde,

Suçlunun saklandığı yerlerde

Kaçırılarak el degiştirilmesi halinde yeni yerlerde,

Suçlu, tanık ve mağdurların üzerinde,

Olay yerinden doğal nedenlerle uzaklaştığı yerlerde bulunur.

İZ VE DELİLLERİN BOZULMASINDA ROL OYNAYAN GRUPLAR

 1. Mağdurun kendisi ve yakın çevresi,
 2. Sanık veya yakınları,
 3. Güvenlik personeli ve diğer görevliler,
 4. Cevrede toplanan merakli kalabalik,

5 . Basın mensupları,

 1. Hava koşulları,
 2. Trafik akışı

OLAY YERİNDE BULUNMASI MUHTEMEL İZLER

İZLER:

Henüz kesinlik kazanmamış maddi(fiziksel) olgulardır. Suç ve suçlunun ortaya çıkarılmasında çok önemli delil teşkil ederler.

PARMAK İZLERİ

Parmağın en uç boğumundan tırnak dibine kadar olan bölgedeki şekillerin bir yüzey üzerinde bıraktığı izlerdir. Parmak izinin kendine has özellikleri vardır.

 1. Değişmezlik Özelliği: Doğumdan ölüme kadar

  derin sıyrık ve yaralar hariç bu çizgiler değişmez.

 2. Benzemezlik Özelliği: Dünyada hiç kimsede

  parmak izleri bir diğerine benzememektedir.

 3. Tasnif Edilebilir Oluşu: Her insanın parmakları farklı karakterde izler taşımaktadır. Bu farklı karakterler sınıflandırılabilmekte ve aranması durumunda bulunmaktadır.

Olaya karışan şahıslar, olay yerinde bulunan bir çok maddeye el vurmak zorundadırlar. Eğer lamba yakılmış ise; elektrik düğmesinde, su içilmiş ise; bardak üzerinde, bir şey kesilmiş ise; bıçak üzerinde, kapı açılmış ise; kapı kolu üzerinde vs. gibi durumlarda parmak izi bulunur.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA PARMAK İZİ MUKAYESESİ

Parmak izlerinin Özellikleri ve Meydana Gelişlerine Göre Oluşturdukları Görünümler:

 1. Kabartma Parmak İzleri:

  Bu tip parmak izleri genellikle sabun, macun, mum ve hamur gibi yumuşak zeminlere parmağın dokunması sonucu oluşan izleridir.

  Kabartma izlerde, papil hatları çukur; papil hatları arasındaki boşluklar ise çıkıntılı şekilde oluşur. Bu nedenle de bu tür izlere NEGATİF izler denir. Bu çeşit izlerde tespit işlemi bilhassa yatık ışık altında fotoğraf çekmek suretiyle yapılır.

 2. Renkli Parmak İzleri:

  Olay yerinde en kolay görülen parmak izlerindendir. Özel bir gayret göstermeden çoğunlukla görünmesi mümkündür. Bu sebeple bunlara “Görünür Parmak izleri” de denilir.

  Renkli bir madde ile (kan, mürekkep, boya, is, toz, vb.) kirlenmiş parmağın cisimlere teması sonucu oluşurlar. Bu izler parmağa bulaşan maddenin renginde olur.

 3. Görünmeyen Parmak izleri:

Yukarıda belirtilen parmak izleri dışında parmak uçlarının mekan itibariyle cisimler üzerine dokunmasıyla meydana gelen ve gözle görülemeyen izler de vardır. Bu izler parmak izi geliştirme teknikleri içerisinde olan fiziksel, kimyasal, fiziko kimyasal yöntemlerle görünür hale getirilebilirler.

Görünmeyen parmak izlerinin oluşumu, kabartma ve renkli parmak izlerinden tamamen farklıdır ve olay yerlerinde daha çok bu tür parmak izlerine rastlanır.

PARMAK İZİ TAŞIYAN EŞYANIN TUTULMASI VE PAKETLENMESİ

 1. Parmak izi Bulunan Eşyanın Tutulması

  1. Eşyanın iz çıkmayacak, çıksa bile bu izlerden istifade edilemeyecek yerleri seçilerek, eşya ndan tutulmalıdır.

  2. Eşya, normal olarak her zaman tutulan kısımlarından tutulmamalıdır. Mesela: bir bardak saret parmakları ile alt ve üst kenarlarından tutulmalıdır.

  3. Bir şişe. ağızdan içine sokulacak bir çubuk veya kurşun kalemle kolaylıkla alınabilir

  4. Kırık camlar veya buna benzer diğer eşya iki elin parmakları yardımıyla sivri veya keskin yerlerinden karşılıklı olarak tutulmak suretiyle alınmalıdır.

  5. Her türlü belge, mektup, zarf kağıt gibi eşya pulcu pensleri veya bu işi görebilecek cımbızlarla alınmalıdır.”

  6. Tabancalar namlu uçundan karşılıklı iki parmakla veya kabzasının tırtırlı kısımlarından yine iki parmakla tutularak alınmalıdır.

 2. Parmak izi Taşıyan Eşyanın Ambalajlanması

Üzerinde parmak izi taşıyan eşyanın ambalajlanmasında önemli iki husus gözetilir: Bunlardan birincisi izi hasara uğratmayacak şekilde dokunmamak, diğeri iz taşıyan eşyayı bir başka yere dokundurmamaktır. Üzerinde parmak izi taşıyan eşyalar bu iki önemli hususa uyarak ambalajlanır. Bunlardan bazılarının nasıl ambalajlanacağı aşağıda belirtilmiştir.

Belgeler (Mektup, Zarf. Kağıt): Bulundukları yerden pens veya cımbızla alınır. sıkışmayacak veya katlanmayacak şekilde kutu içine konur.

Parmak izi Taşıyan Nesneler Bardaklar:

Bardak üst ve alt tarafından kare şeklinde iki tahta parçası arasına sıkıştırılır. Bardağın tahtaya değen kısımlarının kaymaması için ağzının içine gelecek şekilde tahtaya küçük çiviler çakılır. Bu iki tahta parçası,dört tarafından birer tahta çıta ile birbirine raptedilir. Bu şekilde hazırlanmış bir bardak, herhangi bir karton kutu içine konulabilir.

Üzerinde parmak izi bulunan şişenin taşıma sırasında korunması.

Üzerinde parmak izi veya kan bulunan bir bıçağın taşıma sırasında korunması

Üzerinde parmak izi kalabilecek silahın paketlenmesi

OLAY YERİNDEKİ AYAK İZLERİ

Olay yerindeki ayak izleri “Ayağın vaziyetine göre:

 1. Çıplak.
 2. Çoraplı
 3. Kunduralı olabilir,

Ayrıca bastığı zeminin durumuna göre de;

Çukur yani negatif olabileceği gibi, tozlu bir zemin üzerinden kaldırdığı toz tabakasının boşluğu şeklindc yani pozitif olabilir.“

Bu önemli unsurlar çerçevesinde ayak izlerini incelemeye başlayalım.

NEGATİF AYAK İZİ

POZİTİF AYAK İZİ

YÜRÜYÜŞ MODELİ

Yürüyüş Modeli

A) İstikamet hattı B) Yürüyüş hattı C) Ayak hattı D) Ayak içi açışı

 1. Esas (büyük) açı F) Adım uzunluğu G) Adım genişliği.

  OLAY YERİNDE ALET İZLERİ

  Aletlerin bırakmış olduğu izler kalıp alma, fotoğraf çekmek veya mikroskopik inceleme gibi yöntemler kullanmak

  Suretiyle tetkik edilir.

  İNSANIN DİŞ YAPISI VE BEDENİNDEKİ DİŞ İZLERİ

  SANIĞIN DİŞ İZİ KALIBI

  OLAY YERİNDE KAN İZLERİ VE LEKELERİ

  Kan lekelerini tetkik ederek umulan sonucun sağlanabilmesi için (kan lekelerini) 4 grup halinde inceleyebiliriz:

  Kan lekeleri

  Kan birikintileri

  Kan damarları ve damlacıkları

  1. Kan Lekeleri:

   Üzerine kan bulanmış olan el, kol ve veya vücudun herhangi bir kısmı bir nesne veya zamin üzerine temas ederse bu zeminde kanlı bir iz veya leke oluşur.

  2. Kan birikintileri:

   Kan su gibi kolaylıkla yayılmaz. Bu sebeple düz zemindeki kan birikintileri özel bir şekildedirler.

  3. Kan damarları:

Kan damlacıkları: Vücuttan damlalar halinde çıkarak zeminlere düşen kan damlaları bu zeminler üzerinde belirli şekilleroluştururlar

Değişik yükseklikten düşen kan damlalarının şekli

Duran bir kişiden damlayan kan

KAN NUMUNELERİNDEN TEŞHİS

Olay yerinde toplanan kan lekeleri ile mukayese amaçla alınan kan örneklerinin laboratuar işlem neticeleri karşılaştırılır.

Benzerlikler görülmesi halinde teşhis yapılır.

Olay yerinde elde edilen tükürük, meni örnekleri, kıllar, saçlar, lifler ile de aynı yolla yapılan tekkik sonrası teşhis yapılabilir.

TEKER İZLERİNİN ÇEŞİTLERİ

Olay yerinde bulunan nakil araçlarına ait izleri, meydana geliş durumlarına göre “kabartma ya da pozitif” izler şeklindedir.

 1. Kabartma izler

  Çamurlu, kirli, tozlu yollar ve asfalt yollarda sıcaktan yumuşamış yol kısımlarında tekerleklerin bırakmış oldukları izlerdir, ince kum ve kar üzerinde de bu tür izler oluşur.

 2. Pozitif izler

Yolun ıslanmış kısımlarından veya yağ, boya, çamur zift gibi yapışkan maddelerle kaplı kısmından geçen bir teker, yolun temiz veya kuru olan diğer kısımlarında “pozitif” izler bırakır. Genellikle bu izleri kısa bir mesafe içinde bulmak mümkündür

EL SVABI NUMÜNELERİNİN LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ

SVAP ALMA :

İnsan elindeki atış artıklarının yoğun olduğu bölgeden flaster bantlar vasısatıyla alınıp sızdırmaz plastik kaplı cam ya da plastik tüplere koyma işlemidir.

EŞKAL

Sanığın gözle görülebilen belirğin özellikleridir.

AYRINTILI EŞKAL TARİFİ

Önemli miktarda bilgi ihtiva eder. Kişinin adı soyadı, akrabaları adresi, parmak izleri, fotoğrafı, suç kayıtlan gibi hususlar da ilave edilebilir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ