Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları En Çok Çıkan Sorular

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları En Çok Çıkan Sorular

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları En Çok Çıkan Sorular

(Özel Güvenlik Hukuku Kişi Hakları Ders Özeti)

Özel güvenlik sınavlarında en çok çıkan soruları sizin için güncel olarak derledik, bu konular aynı zamanda özel güvenlik ders özetleri olarak ta tanımlanabilir. Sınavlara hazırlanırken bu özetten faydalanabilirsiniz.

 • Genel kolluk kuvvetleri;
 • Belediye sınırları içinde POLİS,
 • Belediye sınırları dışında JANDARMA
 • Deniz Sahasında SAHİL GÜVENLİK’tir.
 • Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini MÜDAHALE EDEN KUVVETİN AMİRİ belirler.

özel güvenlik dersleri

 • Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları GENEL KOLLUĞA bildirmekle zorunludur.
 • Anayasa madde 17/3 “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” şeklinde belirleyerek KİŞİ DOKUNULMAZLIĞINI güvence altına almıştır.
 • Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten UZAKLAŞTIRAMAZLAR.

özel güvenlik ders özeti

 • Adli aramaya karar verme yetkisi HAKİMİNDİR.
 • Özel güvenlik görevlisi, Türk Ceza Kanunu uygulamasında MEMUR (KAMU GÖREVLİSİ) olarak değerlendirilir. Görevi başında ki devlet memuruna karşı işlenen suçlar nasıl ceza arttırıcı nitelikte ise  görevi ile ilgili özel güvenlik personeline karşı işlenen suçlarda ki cezai müeyyidelerde de arttırıma gidilir.
 • Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri ile ilgili bildirim VALİLİĞE – 15 GÜN içinde yapılmalıdır.
 •  Özel güvenlik görevlileri yetkilerini ; görev alanında, görev süresince, suçüstü halinde, kimlik kartı yakaya takılı olduğu halde kullanabilirler.
 • ADLİ ARAMANIN AMAÇLARI ; suça ait iz ve delilleri bulmak bunun sonucunda suçun faili yada faillerini yakalanmaktır.
 • 5188 sayılı yasa ile 2495 sayılı kanun (Bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkındaki kanun) yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Özel güvenlik görevlisi suç şüphesi gerekçesiyle; araçlarda arama, üst arama, eşya araması yapabilir. Ancak ev ve işyerinde arama YAPAMAZ.
 • Suçun unsurları; MADDİ-MANEVİ-KANUNİLİK olarak üçe ayrılır.
 • Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını müracaat edilen ilin VALİLİĞİ verir.
 • Temel hak ve hürriyetler ; ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR. (OHAL KANUNU gibi)
 • Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa ; suça el koyar, suçun devamını engeller, sanığı yakalar, olay yeri ve delilleri koruma altına alarak bozulma yada kaybolmalarına engel olur.
 • Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına EL KOYMA denir.
 • Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi için MÜTEKABİLİYETİN VARLIĞI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SORULUR. (mütekabiliyet esası; her iki tarafın benzer konuda ki uygulamalarının birbiri ile aynı olmasıdır. Buna karşılıklılık esası da denir.)
 • Özel güvenlik komisyon toplantısına; vali yardımcısı, il emniyet, il jandarma, ticaret, sanayi odası temsilcileri Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak KATILIR.
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf odası, İçişleri Bakanlığı, MGK temsilcisi, C.Savcısı, Meteoroloji Müdürü vb. KATILMAZ.
 • Özel güvenlik komisyonunda kararlar OY ÇOKLUĞU İLE ALINIR.
 • Özel güvenlik hizmeti, niteliği bakımından uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır.
 • Toplantı, konser gibi etkinliklerle para ve değerli eşya nakli gibi geçici gecikmesinde sakınca bulunan hallerde özel güvenlik izni VALİ tarafından resen (doğrudan) verilir.
 • Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahların devir ve teslim işlemi DEVİR TESLİM VE RAPOR DEFTERİ taraflarca imzalanarak yapılır.
 • Şüphelinin üzerinde bulduğu ve taşınması yasak olan bıçağı alan ve ardından işlem yapmadan şüpheliyi de salan Özel Güvenlik Görevlisi GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA suçunu işlemiş sayılır.
 • Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde sadece KORUMA VE GÜVENLİK hizmetlerinde çalıştırılabilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenir.
 • Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri ÖNLEYİCİ görevlerdir.
 • Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden Özel güvenlik görevlisi, ADLİ GÖREV yapmıştır.
 • Suçüstü halinde (meşhut suç)  HERKESİN yakalama yetkisi vardır.
 • Özel güvenlik görevlisinin şahısları detektörle araması, şahıslara ait eşyaları X-ray cihazından geçirmesi ÖNLEYİCİ ARAMADIR.
 • Özel güvenlik görevlisi teknik takip, parmak izi-fotoğraf alma, kimlik tespiti, tutuklama, göz altına alma, elle arama gibi görevleri YAPAMAZ.
 • Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, kolluk kuvvetlerine haber vermeden sabaha kadar alıkoyan özel güvenlik görevlisi KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA suçunu işlemiş sayılır.
 • İLÇE sınırları içerisinde mülki amir KAYMAKAM’dır.
 • İL sınırları içerisinde mülki amir VALİ‘dir.
 • Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve hangi özellikte ateşli silah bulundurulabileceği ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU tarafından belirlenir.
 • Hukuka aykırı arama SUÇTUR ve ele geçirilenler SORUŞTURMADA DELİL OLARAK KULLANILAMAZ.
 • Özel güvenlik görevlisi ÖNLEYİCİ KOLLUK hizmetleri bakımından MÜLKİ AMİRE bağlıdır.
 • Henüz işlenmiş ya da işlenmekte olan suça MEŞHUT SUÇ (veya SUÇÜSTÜ) denir.
 • Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya GENEL KOLLUĞA teslim edilir.
 • İş yeri ve konut araması, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ,
 • Yakalama, KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ,
 • Zor kullanma, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜ,
 • El koyma, MÜLKİYET VE ZİLYETLİK HAKKINI sınırlar.
 • Amir tarafından yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile ifadesine EMİR denir.
 • Zor kullanmanın unsurları;
 • ZORUNLULUK
 • DENGE
 • KANUNİLİK’tir.

İçişleri Bakanı

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU

 • Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden İÇİŞLERİ BAKANI sorumludur.

Bu ders hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için “Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Ders Notu” na BURADAN ulaşabilirsiniz.

Özel Güvenlik sınavlarında başarılar dileriz.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ