Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Emniyet Kemeri

Emniyet Kemeri

Güvenlik Sürüş Teknikleri

 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

blank

blank

Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu;
MADDE 78 – Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur. Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi tip araçlarda sürücülerinin ve yolcularının şehiriçi ve şehirlerarası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri ile emniyet kemerlerinin hangi araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağı yönetmelikte belirtilir.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ

Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti;
Madde 150 – (Değişik:RG-9/6/2008-26901)
Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları mecburidir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-19/2/2014-28918) Sürücü ve yolcular için, nicelik ve nitelikleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde ve Karayolları Trafik Kanununa göre çıkarılan diğer yönetmeliklerde gösterilen koruyucu tertibatlardan;
a) Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı,
b) M1 sınıfı otomobillerin, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlarının, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekicilerin, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde yer alan “Emniyet Kemeri”nin bulundurulması ve kullanılması zorunludur.
Yalnız araç dururken kullanılan koltuklar ile ayakta da yolcu taşıyan M2 ve M3 kategorisi Sınıf A ve Sınıf I otobüslerde, koltuklarda, emniyet kemeri bulundurulması zorunlu değildir. Ancak;

1) Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüsler (umum servis araçları hariç) ile dolmuş otomobillerindeki yolcular,

2) Geri gitme veya park yerlerinde 25 km/s. geçmeyen hızla seyreden sürücüler,
3) Ambulanslarda sürücü ve yanındaki oturma yeri dışında kalan ve hasta veya yaralıya müdahale nedeniyle özel pozisyonlarda bulunan görevliler, emniyet kemeri kullanmak zorunda değildir.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre 1995 yılı itibariyle ülkemizde imali yapılan veya yurt dışından ithaline izin verilen M1 sınıfı araçların arka koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması mecburidir. Bunların dışında kalan ve halen trafikte kullanılmakta olan diğer taşıt sahipleri isteğe bağlı olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde yer alan “Emniyet Kemeri”ni numunesine uygun
olarak taktırabilirler. Kamyonet, kamyon ve çekicilerde ön koltukları için emniyet kemeri ile ilgili hükümler 1/8/1998 tarihinden sonra, diğer koltuklar için 1/1/2009 tarihinden sonra üretilen araçlarda uygulanır.

Emniyet kemeri, 1/8/1998 tarihinden sonra ve 13/2/2009 tarihine kadar üretilmiş M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında zorunlu olmayıp, minibüslerde sürücüsü ile yanında oturan yolcuların; şehirlerarası otobüslerde arka koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil en ön ve önünde boşluk olan arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü koltuklarında; iki katlı şehirlerarası
otobüslerde merdiven önü, en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında bulunan koltuklardan aracın gidiş yönüne doğru olanlarda oturan yolcular için bulundurulması ve kullanılması zorunludur.
M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıfı araçlarda 150 cm’den kısa ve 36 kg’ın altındaki çocukların taşınması sırasında çocukların ağırlığına uygun bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde yer alan çocuk bağlama sistemlerinin kullanılması zorunludur. Ancak, 135 cm’den uzun çocuklar çocuk bağlama sistemleri yerine ön koltukta oturmamak şartıyla diğer koltuklardaki emniyet kemerlerini
kullanabilirler.Çocuk bağlama sistemleri olmayan M1, M1G, N1, N1G, N2 ve N3 sınıfı araçlarda üç yaşın altındaki çocuklar taşınamazlar.
Çocukların taksilerde seyahatleri sırasında, çocuk bağlama sistemleri kullanmaları, yok ise arka koltukta oturmaları zorunludur.

Çocuklar, araçta hava yastığı devre dışı bırakılmadan, ön hava yastığı ile korunan bir yolcu koltuğunda yüzü geriye dönük çocuk bağlama sistemi kullanılarak taşınamazlar.
M2 ve M3 sınıfı araçlarda seyahat eden üç ve üzeri yaştaki çocukların, emniyet kemeri ya da çocuk bağlama sistemleri kullanması zorunludur.
M2 ve M3 sınıfında seyahat eden yolcular koltuklarına oturduklarında ve araç hareket ettiğinde, emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda aşağıdaki yollardan herhangi biri ile uyarılmak zorundadır:
a) Sürücü tarafından,
b) Muavin veya grup lideri olarak tayin edilen görevli tarafından,
c) Görsel-işitsel vasıtalarla,
ç) Belirlenen ve her oturma pozisyonunda görülebilen işaret veya bu Yönetmeliğin ekindeki (Ek:41)’de gösterilen sembollerle.

Çocuk bağlama sistemleri kullanma zorunluluğu, bu ve ilgili yönetmelikler gereği emniyet kemeri veya isofix sistemi bulundurma zorunluluğu olmayan araçlarda aranmaz. Bu araçlarda çocukların arka koltuklarda taşınması zorunludur.

Sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamayacak kişilerin resmi veya özel sağlık kuruluşlarından emniyet kemeri takamayacağına dair sağlık raporu almaları gerekir. Bu kişiler raporda belirtilen süre zarfında emniyet kemeri takmaktan muaf tutulur. Bu raporların görevlilerce istenildiğinde, ilgili tarafından gösterilmesi zorunludur.

Seferde görev alan sivil araçlara, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Emniyet kemeri araçta seyahat eden sürücü ve yolcular için bir güvenlik donanımıdır. Emniyet kemeri kazaların oluşumunu direkt olarak engelleyemez. Sürücünün koltuktan savrulmasını önleyerek
devam edebilen tehlikeye karşı sürücüye, direnç gösterme ve doğru pozisyonda kalma olanağı sağlar.
Buna rağmen sürücü kazanın oluşumunu engelleyememiş ise araç içinde bulunanların yaralanmalarını ya da hayatlarını kaybetmelerini en aza indiren bir güvenlik donanımıdır.

doğru takılan emniyet kemeri

Doğru takılan emniyet kemerleri araç içinde oturanları doğru oturma pozisyonunda tutar.

 

 

emniyet kemeri takmayan yolcunun durumu

Kemersiz yolcu kemerli sürücüye zarar verir

Önden olan bir kazada araç içindeki kemer takmamış yolcular öne doğru fırlarlar ve araç içindeki, örn. direksiyon simidi, kumanda paneli veya ön cam gibi kısımlara kontrolsüz olarak çarparlar (A). Araçtan dışarıya dahi fırlayabilirsiniz, bu da hayati veya ölümcül yaralanmalara yol açabilir. Arka koltukta oturan kişilerin de kemer takmaları önemlidir, zira onlar bir kaza durumunda aracın içinde kontrolsüz bir biçimde savrulurlar. Arka koltukta kemer takmamış bir yolcu sadece kendisini değil, aynı zamanda önde oturanları da tehlikeye atar (B).

emniyet kemerinin takılması çıkarılması

Emniyet kemerinin takılması/çıkarılması

 

hamile kadınlardaki kemer bandı yerleşimi

Sırt ve kalça kemerinin kemer bandı yerleşimi/hamile kadınlardaki kemer bandı yerleşimi

 

Ön koltuk kemer yükseklik ayarı

Ön koltuk kemer yükseklik ayarı

 

Emniyet kemeri çoğu sürücünün alıştığı ve kullandığı ama değerini fazla da önemsemediği bir güvenlik sistemidir. Araçların en önemli güvenlik donanımlarından biridir. Tabi ki doğru kullanıldığında en iyi şekilde çalışır. Emniyet kemerini taktığımızda alt kuşak leğen kemiklerinin üzerinden, üst kuşak ise omzumuzdaki köprücük kemiğinin orta kısmıyla temas halinde geçmelidir. Emniyet kemerinin görevini en iyi şekilde yapabilmesi ve kemeri takanlara zarar vermeden tutabilmesi için doğru şekilde takılması ve kullanılması zorunludur. Bu nedenle Emniyet kemeri kuşaklarının vücudumuzun en dirençli noktalarından geçmesi gerekmektedir.

Emniyet kemeri yükseklik ayarı, emniyet kemerinin farklı boylardaki insanlara göre ayarlanabilmesini sağlar. Üst kısmın doğru ayarlanmaması çarpma anında boyun bölgesinde ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Doğru takılmış emniyet kemerinin bir çarpışma sırasında makarası kilitlenir ve aracın içindekilerin hareket etmesini önler, bulundukları yere sabitleyerek sağa/sola/öne/arkaya çarpmalarını veya araç dışına savrulmalarını engelleyecektir.
Emniyet kemeri çarpışma sırasında kademeli olarak darbeyi önler, koltuktan fırlamayı önler, ağırlığı vücutta dağıtır, vücudun en hassas organlarından olan kafa ile omuriliği çarpışma ve çarpmalara karşı korur.
Emniyet kemerlerinin güvenlilik ve verimlilikleri gerçek kazalarda kanıtlanmış olmakla birlikte, geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Çarpışma anında, kemerin aktif gergi sisteminin devreye girmesiyle amaçlanan koruma elde edilmektedir. Klasik emniyet kemerlerinin, yapılarından kaynaklanan ve etkinliklerini azaltan eksiklikler bilinmektedir. Gevşek emniyet kemerlerinde, kemer gerilene kadar kullananların ileri hareketleri devam eder.
Son yıllarda emniyet kemerini kaza sırasında gererek, yolcuları daha iyi tutan sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan birincisi olan yaylı model, algılayıcıdan gelen uyarı sonucunda yay tetiklenir ve kilitlenir. Diğer model aktif gergili emniyet kemeridir. Bu modelin sisteminde özel bir algılayıcıya bağlı bir gergi devreye girerek, emniyet kemeri üzerine sürücü ve yolcu ağırlığı yüklenmeden önce kemeri
gerer. Böylece yolcunun boşluktaki hareketi en aza indirilmiş olur. Bu kullanım modelleri genellikle üç noktadan bağlamalı olmakla birlikte kullanılan araç ve kullanım amacına, yıllara ve üretici firmalara göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Emniyet kemeri kullanımında uyulması gereken kurallar

Emniyet kemeri uygun koltuk pozisyonu alındıktan sonra bağlanmalıdır.
Emniyet kemerinin sürücü için sol, yolcu için sağ üst kısmında yükseklik ayarı vardır. Buradan, kemerin sürücünün sol omuz ortasından köprücük kemiği üzerinden geçecek şekilde ayarlama yapılmalıdır.
Emniyet kemeri ancak bu şekilde tam bir koruma sağlar. Boyuna yakın ayarlandığı takdirde çarpışma şiddeti ile boyunda yaralanma veya kesiye, hatta kırılmaya bile sebep olabilir. Omuz dış kısmına yakın olarak ayarlanması halinde ise omuzdan kurtularak sürücüyü tutup koruyamaz hale gelecektir ki; bu da direksiyona veya araç iç kısmına çarpmalara sebebiyet verir.
Emniyet kemeri alt kuşağı leğen kemikleri üzerinden geçmelidir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ