Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplama

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplama

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplama 2020

Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı ve Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından her yıl sonunda belirlenen ve ilan edilen Özel Güvenlik Sınav Takvimine göre yapılmaktadır, özel güvenlik sınav tarihleri 2020 yılı listesine buradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

blank

blank

Bir takvim yılında her iki ayda bir olmak üzere toplam da 6 kez özel güvenlik sınavı gerçekleştirilmektedir. Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavları aynı gün aynı saat ve aynı oturumda gerçekleştirilmektedir.

Özel Güvenlik Sınavlarının ve özel güvenlik puan hesaplama 2020  yılı puanlama sisteminin tam anlaşılabilmesi için kategorilerine göre ayırarak belirtmekte fayda vardır.

Sınav türü açısından;

Yukarıda da bahsedildiği gibi Özel Güvenlik Sınavları Temel Eğitim Sınavı ve Yenileme Eğitimi Sınavı olmak üzere iki kategori de yapılmaktadır. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavlarına Eğitim Kurumunda Özel Güvenlik Eğitimini tamamlayan ve ilk kez ya da daha önce ki sınavda başarısız olan Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen Özel Güvenlik Adayları girmektedir. Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavlarına ise hali hazırda Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavında başarılı olmuş, Özel Güvenlik Kimlik Kartını da alarak işbaşı yapmış Özel Güvenlik Görevlileri girmektedir. 5188 sayılı yasa gereği Özel Güvenlik Görevlilerinin her 5 yılda bir Eğitim Kurumundan Yenileme Eğitimini tamamlayıp Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavlarına girmesi gereklidir.

özel güvenlik sınavı

Sınava katılanlar açısından;

Sınava katılanlar açısından her iki sınav arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Silahsız Özel Güvenlik Sertifikasına sahip ve Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Belgesi alacak olan adaylar Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavına, Yenileme yapacak olan Özel Güvenlik Görevlileri ise Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavlarına katılırlar.

Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına sahip ve Silahlı Özel Kimlik Güvenlik Kimlik Belgesi alacak olan adaylar (En az Lise ve dengi okul mezunu) Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavına, Yenileme yapacak olan Özel Güvenlik Görevlileri ise Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınavlarına katılırlar.

Puanlama sistemi açısından;

Buraya kadar yaptığımız açıklamaların ardından sayfa başlığında da bulunan ve en çok anlaşılmasını sağlamak istediğimiz puanlama sistemlerine göz atalım. Puanlama sistemi açısından Temel Eğitim Sınavı ve Yenileme Eğitimi Sınavı arasında fark yoktur. Bu nedenle puanlama sistemi açısından Birbirinden farklı olan Özel Güvenlik Sınavlarını iki başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar;

 • Silahsız Özel Güvenlik Eğitim Sınavı Puan Hesaplama Yöntemi
 • Silahlı Özel Güvenlik Eğitim Sınavı Puan Hesaplama Yöntemi

1-Silahsız Özel Güvenlik Puan Hesaplama

Özel Güvenlik Sınavlarında toplam 100 soru sorulmaktadır. Soruların kaynağını Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında alınan dersler oluşturmaktadır. Bunlar; Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Güvenlik Tedbirleri, Güvenlik Sistem ve Cihazları, Temel İlk Yardım, Etkili İletişim, Olay Yeri Koruma, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Uyuşturucu Madde Bilgisi, Yangın Güvenliği ve Tabi Afetlerde Müdahale Tarzı, Genel Kollukla İlişkiler, Silah Bilgisi ve Atış dersleridir. Buradan tüm ders notlarını inceleyebilirsiniz.

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylardan her biri 1 puan olan 100 sorudan en az 60 puan alması beklenmektedir. Bu da en az 60 doğru soru işaretlenmesi demektir, diğer sınavlarda ki gibi yanlış cevapların doğru soruları eksiltme uygulaması bu sınavda yoktur.

Silahsız Özel Güvenlik Soruları ile Silahlı Özel Güvenlik Soruları aynı soru kitapçığında bulunmaktadır, Silahlı Özel Güvenlik Sınavı için 100 sorunun ardında 25 adette Silah Bilgisi soruları vardır. Silahsız Özel Güvenlik olarak sınava giren adaylar Silah Bilgisi sorularını cevaplamazlar. Görüldüğü gibi Silahsız Özel Güvenlik Sınavı Puanlama Sistemi karmaşık bir yapıdan ziyade basit bir sistemdir. 100 sorudan en az 60 tanesini doğru yaptığınız takdirde sınavda başarılı olursunuz. Yani Silahsız Özel Güvenlik Sınavından geçebilmek için en az 60 puan almak zorundasınız. Bu da Silahsız Özel Güvenlik Kartınızı alabilmek için yeterli bir puandır.

2-Silahlı Özel Güvenlik Puan Hesaplama

A) 100 adet soru (silahsız ile ortak)

B) 25 adet soru (Silah Bilgisi)

C) Uygulamalı Silah Atış Sınavı (5 Atış)

Anlatımı basitleştirebilmek için, Silahlı Özel Güvenlik Sınavını 3 kategoriye ayırdık, bu sınav silahsız ile ortak olan ve kaynağı eğitim kurumunda alınan derslerden oluşan 100 adet soru, buna ilaveten 25 adet Silah Bilgisi sorusu ile son olarak 15 metre mesafeden silüet (FBI)  hedefe gerçekleştirilen Ateşli Silah atışıdır ve bunlar ayrı ayrı puanlandırılır. Bunlara verilen puanlar;

a-100 adet soru (her biri 1 puan [100X1=100])

b-25 adet Silah Bilgisi sorusu ( her biri 2 puan [25×2=50])

c-5 adet Ateşli Silah Atışı (hedefi doğru bulan her atış 10 puan [5×10=50])

özel güvenlik uygulamalı atış sınavı şeması

Anlatımımızda kolaylık olması için kategoriye ayrılan bu üç seçenek puan hesaplamasında birinci sınav A ikinci sınav ise B ve C sınavlarının ortalaması şeklindedir. Bu bilgiler ışığında şimdi gelelim, Silahlı Özel Güvenlik Puanı Nasıl Hesaplanır? sorusunun cevabına;

Silahlı Özel Güvenlik Sınavında 100 soruluk bölümden en az 60 puan almak gereklidir, (istisna kural:25 soruluk silah bilgisi sınavı ve uygulamalı atış sınavı puan toplamı 70 ve üzeri olursa 100 soruluk bölümden alacağınız alt sınır puanı 60’tan 50 puana geriler. Bu durumda b ve c’den toplamda 70 ve üzeri puan aldıysanız, silahlı özel güvenlik sınavını geçmek için a’dan 50 puan almanız yeterli olacaktır. 50 puan altında bu istisna kuralı geçersiz kalır ve sınavdan kalırsınız.)

-Toplam 25 sorudan oluşan (b) bölümündeki puanınız ile 5 adet Ateşli Silah Atışından oluşan Uygulamalı Atış Sınavı puanınızın ortalaması 60 ve üzerinde olmalıdır. (istisna kural: 100 soruluk (a) bölümden 70 ve üzeri puan aldıysanız, Silahlı Özel Güvenlik Sınavını geçmek için Silah Bilgisi Sınavı (b) bölümü ve Uygulamalı Silah Atış Sınavı (c) ortalamasının 50 puan olması yeterli olacaktır. Yine 50 puan altında bu istisna kuralı geçersiz kalır ve sınavdan kalırsınız.)

Silahlı Özel Güvenlik Puan Hesaplama da son olarak 100 soruluk bölüm (a), 25 sorudan oluşan Silah Bilgisi Soruları (b) ve Uygulamalı Silah Atış Sınavından (c) aldığınız puanların toplamı 120 puan olmalıdır. Eğer her üç sınavdan aldığınız puanların toplamı 120 puanı sağlıyorsa, a,b,c sınavlarından herhangi birinden alacağınız alt sınır 60’tan 50 puana geriler. Silahlı Özel Güvenlik olabilmek için B ve C sınavından 50 puan altında puan almamanız gereklidir. A sınavından 70 ve üzeri puan alıp, b ve c sınavlarından 50 puan altında bir puan alındığında Silahlı Özel Güvenlik yerine Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı sahibi olabilirsiniz. Bu kuralı aynı zamanda tersi durumda da kendini gösteriyor şöyle ki; Eğer 100 soruluk a bölümünden 50 puanın altında bir puan alırsanız, b ve c sınavlarından tam puan alsanız dahi sınavı geçemezsiniz.

Özel Güvenlik Sınavları Puan Hesaplamaya Örnekler

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplaması Örnek Tablo 1.

 A B C
 60 Doğru 16 Doğru 4 İsabet
 PUANI  PUANI  PUANI
60X1 16X2  4X10
60 32 40
  32+40
  72
60+72
132/2
66

Tablo 1 deki puanlara göre silahlı özel güvenlik olarak sınavı kazanırsınız.

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplaması Örnek Tablo 2.

A B C
71 Doğru 25 Doğru 0 İsabet
Puanı Puanı Puanı
71×1 25×2  
71 50  
  50
71+50
121
121/2
60.5

120 puanlık ortalama toplamı geçildiği ve sınav notlarından birisinin en az 50 olması nedeniyle silahlı özel güvenlik olarak sınavı kazanırsınız.

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplaması Örnek Tablo 3.

A B C
50 Doğru 20 Doğru 3 İsabet
Puanı Puanı Puanı
50×1 20×2 3×10
50 40 30
  70
50+70
120
12/2
60

120 puanlık ortalama toplamı geçildiği ve sınav notlarından birisinin en az 50 olması nedeniyle silahlı özel güvenlik olarak sınavı kazanırsınız.

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplaması Örnek Tablo 4.

A B C
49 Doğru 25 Doğru 5 İsabet
Puanı Puanı Puanı
49×1 25×2 5×10
49 50 50
  50+50
  100
49+100
149/2
74.5

Burada dikkat edilmesi gereken husus 100 soruluk (a) sınavdan 50 puanın altında puan alındığı ve istisnai  barajın da altına düşüldüğü için sınav kaybedilir.

Özel Güvenlik Sınav Puanı Hesaplaması Örnek Tablo 5.

A B C
60 Doğru 20 Doğru 1 İsabet
Puanı Puanı Puanı
60×1 22×2 1×10
60 40 10
  40+10
  50
60+50
110/2
55

Böyle bir puan alınması durumunda 120 ortalama sağlanamamış olacağından, silahlı özel güvenlik sınavından geçemezsiniz, bu durumunda istenirse (a) sınavından geçer not olan 60 puan alındığı için Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı alabilirsiniz.

Ayrıca, Özel Güvenlik Yenileme Sınavları ile ilgili son olarak şunu da belirtelim, henüz bu konuda yeni bir düzenleme getirilmedi, özel güvenlik yenileme sınavında kalma var mı? Sorusu da çokça sorulan sorular arasında hali hazırda olan uygulamaya göre özel güvenlik yenileme eğitimi sınavlarında kalma yok, ancak yenileme eğitimi almak ve sınava girmek kanuni olarak zorunludur. Sınavda kalma konusunda ve Özel Güvenlik Sınavları Puan Hesaplama Yöntemi 2020 yılında bir değişiklik olursa sayfamızdan takip edebilirsiniz.  Özel güvenlik sınavların hazırlanırken nasıl bir çalışma programı uygulamanız gerektiği konusunda endişeleriniz var ise “Özel Güvenlik Sınavlarına Hazırlanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?” başlıklı yazımı BURADAN okumanızı tavsiye ederiz.

Bu yazımızda sizlere özel güvenlik puan hesaplama sistemini anlatmaya çalıştık, puan hesaplaması ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorum bölümüne ekleyebilirsiniz.

Sınavlarda özel güvenlik aday/görevlilerine başarılar dileriz.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. Avatar Elif dedi ki:

  1 bucuk silah atişinin puani kaç oluyor

 2. Avatar ogün durak dedi ki:

  özel güvenlik puanı nasıl hesaplanıyor bi türlü aklım almadı, yazınızı okuyunca şimdi biraz daha iyi anladım sağolun. kolay gelsin.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Ogün,
   Türkiye’nin ilk özel güvenlik portalı olan sitemize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 3. Avatar Nesrin dedi ki:

  ya Allah razı olsun şu özel güvenlik puanlama yazınızı okuyana kadar anlamamıştım puanlama nasıl yapılıyor, aklınıza sağlık teşekkürler.

 4. Avatar Uzay dedi ki:

  80 genelden 40 silahtan aldım geçer miyim

 5. Avatar admin dedi ki:

  Sayın meliha,
  web sitemize gösterdiğiniz ilgi için biz teşekkür ederiz.

 6. Avatar Meliha Sırtürk dedi ki:

  Özel güvenlik sınavı puanlarımı hesaplama konusunda birçok web sitesine baktım ama en açıklayıcı ve basitleştirilmiş hali bu olsa gerek emeğiniz ve anlatımınız için teşekkür ederim.

BİR YORUM YAZ