Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi Sınav Talimatı

Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi Sınav Talimatı

ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİMİ SINAV TALİMATI

 

1. Sınav Takvimi
11 Ocak 2019:Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.
11-17 Ocak 2019:Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır.
18-22 Ocak 2019 :İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine (yeni proje) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine (eski proje) veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.
23-27 Ocak 2019 :Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
08 Şubat 2019 :Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.
        11-17 Şubat 2019  :Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.
        14 Şubat 2019                 :Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.
        17 Şubat 2019                 :Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
        18-27 Şubat 2019  :Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
 20 Şubat 2019 :Sınav     sorularının        ve        cevap   anahtarlarının   yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
        08 Mart 2019                  :SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ PLANLANDIĞI TARİHTİR.
        11-15 Mart 2019 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik

Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi

Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

16-18 Mart 2019                         :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

        18 Mart 2019                           :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

 

 1. Genel Hükümler
  • 17 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim Sınavı’na ait veri girişleri ile diğer tüm iş ve işlemlerin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi üzerinden yapılması esastır. Daha önceden kullanılmakta olan Özel Güvenlik Bilgi Sistemine sınavla ilgili tüm işlemler eş zamanlı olarak tedbiren yapılacak olup Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminde teknik bir sorun yaşanması durumunda Özel Güvenlik Bilgi Sistemindeki veriler kullanılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine yapılan eğitim ve sınav sürecine dair tüm başvuru ve bildirimler ile Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi kaynağı olan fiziki bildirimler arasında ortaya çıkabilecek çelişki ve eksiklikler İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından incelenerek Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminde bulunan bildirim değişikliği butonundan eğitim kurumlarınca giderilmesi sağlanacaktır.

 

 

 • Sınava katılacak adayların sınav giriş ücretleri 11-17 Ocak 2019 tarihleri arasında ilgili banka hesabına yatırılacak, banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. Ayrıca ücret yatıran adayların veri girişi Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapılacaktır.
 • İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.
 • Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasında oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel tarafından adayların veri girişleri Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapılacaktır.
 • 17 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi Sınavlarından sonraki sınavlara katılacak olan adaylar, sınav giriş ücretini sadece talimatta belirtilen tarih aralığında ödeyecektir.

 

 1. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar 3.1. 2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon

Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

 • Özel Güvenlik Bilgi Sistemine sınav kayıtlarının yapılabilmesi için sınav giriş ücreti yatırılan adayların T.C. Kimlik Numaralı isim listeleri ve ücretlerinin kişiler adına yatırıldığına dair dekont, İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine verilecek ve İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli adayların ücret kayıtlarını Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
 • Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
 • Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yaparak her türlü iletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerin sınav salonuna sokulmasını engelleyecektir.
 • İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 17 Şubat 2019 Pazar günü saat 30’da gözetmenler ile toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarında tükenmez kalemin kesinlikle kullanılmayacağı, optik cevap kâğıdına yapacakları işaretlemelerin tamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyi sınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.
 • Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.
 • Gözetmenler, soru kitapçığının üzerinde bulunan genel açıklamalar bölümündeki hususları sınav başlama saatinden önce adaylara okumak suretiyle tebliğ edecektir.
 • Uygulamalı sınava girecek her adaydan 25 TL ücret alınacaktır. Alınan bu ücretler Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır.
 • Uygulamalı sınav puanları, en geç 28 Şubat 2019 Perşembe gününe kadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.
 • Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.
 • Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı

Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

 1. Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz
  • Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
  • Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
  • Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
  • Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

 

ÖZEL GÜVENLİK 56. YENİLEME EĞİTİMİ SINAV TALİMATI

 

1. Sınav Takvimi

 

11 Ocak 2019:Kursiyerlerin, özel güvenlik yenileme eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik yenileme eğitimi sınavına girmeye hak kazanacaktır.
11-17 Ocak 2019:Özel güvenlik yenileme eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır.
18-22 Ocak 2019 :İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine (yeni proje) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine (eski proje) veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.
23-27 Ocak 2019 :Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
08 Şubat 2019 :Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.
        11-17 Şubat 2019  :Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.
        14 Şubat 2019                 :Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.
        17 Şubat 2019                 :Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
        18- 27 Şubat 2019  :Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
 20 Şubat 2019 :Sınav     sorularının        ve        cevap   anahtarlarının   yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
        08 Mart 2019                :SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASININ PLANLANDIĞI TARİHTİR.
        11- 15 Mart 2019 :Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik

Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi

Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

        16- 18 Mart 2019                        :Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

        18 Mart 2019                             :Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

 

 1. Genel Hükümler 2.1. 17 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 56. Yenileme Eğitimi Sınavı’na ait veri girişleri ile diğer tüm iş ve işlemlerin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi üzerinden yapılması esastır. Daha önceden kullanılmakta olan Özel Güvenlik Bilgi Sistemine sınavla ilgili tüm işlemler eş zamanlı olarak tedbiren yapılacak olup Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminde teknik bir sorun yaşanması durumunda Özel Güvenlik Bilgi Sistemindeki veriler kullanılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine yapılan eğitim ve sınav sürecine dair tüm başvuru ve bildirimler ile Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi kaynağı olan fiziki bildirimler arasında ortaya çıkabilecek çelişki ve eksiklikler İl Emniyet Müdürlüğü Özel

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından incelenerek Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminde bulunan bildirim değişikliği butonundan eğitim kurumlarınca  giderilmesi sağlanacaktır.

 

 • Sınava katılacak adayların sınav giriş ücretleri 11-17 Ocak 2019 tarihleri arasında ilgili banka hesabına yatırılacak, banka entegrasyonu ile adayların sınav ücret kayıtları Özel Güvenlik Otomasyon Sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. Ayrıca ücret yatıran adayların veri girişi Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapılacaktır.
 • İstanbul ilinde sınava katılacak adaylar, ilgili banka hesabına sınav giriş ücretini yatırırken hangi yakada (Avrupa-Anadolu) sınava katılacağını belirtecektir.
 • Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ancak banka entegrasyonunda veya “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasında oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Sonuç Listeleme sayfasında yer alan yazılı sınavı itiraz butonundan adayın yazılı sınava ait itiraz kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel yapılacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel tarafından adayların veri girişleri Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapılacaktır.
 • 17 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 80. Temel Eğitim ve 56. Yenileme Eğitimi Sınavlarından sonraki sınavlara katılacak olan adaylar, sınav giriş ücretini sadece talimatta belirtilen tarih aralığında ödeyecektir.

 

 1. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar 3.1. 2019 yılında yazılı sınava girecek adaylardan 55 TL sınav giriş ücreti alınacaktır. Bu ücretler, eğitim kurumları tarafından Halk Bankası Şubelerine her aday için ayrı olmak üzere sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine banka entegrasyonu ile adayların ücret kaydı otomatik olarak oluşturulacaktır. Ancak banka entegrasyonunda oluşabilecek teknik bir sorun nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda Özel Güvenlik Otomasyon

Sistemi Sınav İşlemleri Modülünde yer alan Sınav Başvurusu Ekle butonundan tüm adayların ücret kaydı İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından manuel olarak yapılacaktır.

 • Özel Güvenlik Bilgi Sistemine sınav kayıtlarının yapılabilmesi için sınav giriş ücreti yatırılan adayların T.C. Kimlik Numaralı isim listeleri ve ücretlerinin kişiler adına yatırıldığına dair dekont, İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine verilecek ve İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli adayların ücret kayıtlarını Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
 • Sınav giriş ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayarak sınav hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 4. İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları 15 Şubat 2019 Cuma günü sınav komisyonu üyeleri ile bir toplantı yaparak sınavın yapılacağı yer, görevlendirilen gözetmenler ve sınav ile ilgili hususları görüşecektir. Ayrıca toplantıdan sonra daha önce İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş olan sınıf ve salonlarda alınan tedbirler gözden geçirilip, görülen eksiklikler süratle giderilecektir.
 • Özel güvenlik yazılı sınavlarında görev alan gözetmenler ve giriş kapılarında üst araması için görevlendirilecek personel ile uygulamalı sınav için görevlendirilen personelden resmi istihkak alanlar resmi kıyafetle, sivil istihkak alanlar ise “POLİS” ibaresi yazılı yelek ile görev yapacaklardır.
 • Üst aramasında görevli personel, yazılı sınava katılacak adayların üst aramalarını dikkatli bir şekilde yaparak her türlü iletişim cihazı ile sınav güvenliğini tehlikeye düşürecek materyallerin sınav salonuna sokulmasını engelleyecektir.
 • İllerdeki Sınav Komisyon Başkanları, 17 Şubat 2019 Pazar günü saat 30’da gözetmenler ile toplantı yapacaktır. Sınav Komisyon Başkanları toplantıda gözetmenlere; sınava giren adayların kimlik bilgileri ile optik cevap kâğıtlarındaki bilgilerin aynı olup olmadığı, paraf bölümünün tükenmez kalem ile paraflanması gerektiği, paraf kısmı dışında optik cevap kâğıtlarında tükenmez kalemin kesinlikle kullanılmayacağı, optik cevap kâğıdına yapacakları işaretlemelerin tamamen kurşun kalemle olması gerektiği, sınav salon kontrol listelerini eksiksiz imzalamalarının gerektiği, sınava giriş belgeleriyle kendilerini tanıtmaya yarayan (nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport) bir belgeyi sınav süresince ön yüzleri görünür biçimde sıranın üzerinde bulundurmaları gerektiği, sınav başladıktan sonra adaylarla konuşulmaması ve sınavın ciddiyetine gölge düşürücü davranışlardan kaçınılması konusunda gerekli uyarılarda bulunulacaktır.
 • Sınav esnasında yapılacak yanlışlıktan dolayı (adayın kendi yerine oturmaması ve başka adayın yerine oturması, T.C. Kimlik kontrolünün yapılmaması, optik cevap kâğıdında kodlama hatası veya eksik kodlama yapılması vb.) gözetmenler ve/veya adaylar sorumlu olacaktır.
 • Aday adına düzenlenmiş olan optik cevap kâğıtlarında basımdan kaynaklı hata bulunması veya optik cevap kağıdının sınav esnasında zarar görmesi vb. durumlarda adaya boş optik cevap kâğıdı verilecek ve konu ile ilgili hazırlanan tutanağın kurye vasıtası ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilmesi sağlanacaktır. Bu evrakın birleştirilmesinde zımba, iğne vb. gibi delici araçlar kullanılmayacaktır.
 • Uygulamalı sınava girecek her adaydan 25 TL ücret alınacaktır. Alınan bu ücretler Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır.
 • Uygulamalı sınav 18 Şubat 2019 Pazartesi gününde başlayıp, 27 Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar sonuçlandırılacak, atış puanları Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişleri yapılacaktır. Atış sınavı, öncelikle İl Emniyet Müdürlüklerinin açık/kapalı poligonları ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı okullara ait poligonlarda yapılacak, bu kurumlara bağlı poligon olmaması ya da kullanışa elverişsiz olması durumda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı poligonlarda veya özel sektöre ait poligonlarda yapılacaktır. Bu poligonların bulunmaması halinde valilikten onay ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle açık poligon olarak değerlendirilecek hazine arazisinde yapılacaktır.
 • Sınav atışı yapılacak poligonlar yazılı sınav listeleri ile beraber İl Emniyet Müdürlüklerince ilan edilecektir. Poligonda görev alan atış komisyonu dışında poligon görevlisi ve hizmetliye de valilik onayı alınacaktır.
 • Uygulamalı sınav puanları, en geç 28 Şubat 2019 Perşembe gününe kadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.
 • Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemine girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.
 • Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

 1. Sınav Değerlendirme ve Yazılı Sınava İtiraz
  • Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.
  • Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.
  • Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
  • Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.
  • Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.