Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünce Güvenlik Kıyafeti Satın Alınacaktır

Denizli İl Sağlık Müdürlüğünce Güvenlik Kıyafeti Satın Alınacaktır

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN GÜVENLİK KIYAFETİ ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/29878
1-İdarenin
a) Adresi:SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B 20010 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası:2582644905 – 2582644803
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:2.046 ADET MAL ALIMI (Güvenlik Personeli İçin Güvenlik Kıyafeti Alımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, ÇAL DEVLET HASTANESİ, ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ, ÇARDAK İLÇE ENTEGRE HASTANESİ, ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ, KALE DEVLET HASTANESİ, SERİNHİSAR İLÇE ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ VE TAVAS DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi:İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMA MALIN TAMAMINI SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA 60 GÜN İÇERİSİNDE İLGİLİ SAĞLIK TESİSLERİNE TESLİM EDECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT:3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati:12.02.2019 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİTALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT: 3 SATINALMA BİRİMİadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ KAT:3 SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.