Özel Güvenlik Sitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi sürekli işçi kadrosuna 10 güvenlik görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi sürekli işçi kadrosuna 10 güvenlik görevlisi alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere sürekli işçi kadrosuna 10 kişi silahsız güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirecek.

 

ÖZEL GÜVENLİK HABER – Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlere sürekli işçi kadrosuna alınacak 10 silahsız güvenlik görevlisi ile ilgili detaylar haberimizin devamındadır…

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

UNVANBİRİMİADETYÖNTEM
Sürekli İşçi
(Güvenlik Görevlisi – Silahsız)
Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Bağlı Birimleri
10Kura – Sözlü

İlan şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden (iş arayan) linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR İl Müdürlüklerinden / Hizmet Merkezlerinden, Hizmet Notalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip edilen ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

GENEL ŞARTLAR
1 – 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak,
2 – 18 yaşını doldurmuş olmak
3 – Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4 – Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.
5 – Askerlik ile ilişiği olmamak, ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )
6 – Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
8 – Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
9 – Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
10 – İşe giriş muayenesi ile görev tanımına uygun çalışmasına engel bir durumun olmaması gereklidir.
11 – Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
12 – Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecek olan sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
Güvenlik Görevlisi:
1 – En az lise veya dengi okul en çok önlisans mezunu olmak
2 – 18-30 yaş arasında olmak
3 – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması
gerekmektedir.)
4 – Kadın adaylarda en az 1.60 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 1.70 cm boyunda olmak ( Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.)
5 – Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (Merkez ve İlçeler) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

KURA İŞLEMİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar
Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup ( www.deu.edu.tr ), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura Çekimi işlemi Noter Huzurunda 28/03/2020 Cumartesi günü saat: 10.00’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Ömer YİĞİTBAŞI Konferans Salonu (Dokuzçeşmeler Kampüsü 24 sokak No: 2 35160 Buca /İZMİR) adresinde yapılacaktır.
Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve tarihleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Mülakat sınavı için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekir.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Kura sonucu belirlenen adaylar için yapılacak olan sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunda 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. (İletişim becerisi, uygulama, gözlem, stres ve problem çözme, istihdam edilecek alan ile ilgili mesleki terim ve teknik konular üzerinden değerlendirilecektir.)
Sınav Kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Sözlü sınav sonunda atamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemizin internet sitesinde ilan edilecek olup (www.deu.edu.tr), adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Adayların söz konusu belgeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ