Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

680 sayılı KHK’nın 69.maddesinin incelenmesi

Editor

Yazarın şu ana kadar yazılmış 24 makalesi bulunuyor.

680 sayılı KHK’nın 69.maddesinin incelemesi

680 sayılı khk’nın 69. maddesi ile 5188 sayılı kanunda yapılan bir takım değişiklikler ile ilgili bu değerlendirme yazımızı kaleme aldık, hangi durumlarda kimler özel güvenlik olamaz ? sorusuna yanıt bulamadığınız takdirde altta ki yorum  bölümünden güvenlik uzmanımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aşağıda önce kanunun eski halindeki madde kırmızı renkle belirtilmiş daha sonra yeni khk ile yapılan düzenleme belirtilmiştir. Bunların ardından bu değişikliğin incelenmesi ve özel güvenlik adaylarını nasıl etkileyeceği konularına değinilmiştir.

5188 sayılı kanun;

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar

Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/23 md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya

ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) (Değişik: 23/1/2008 – 5728/545 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

e) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) (Mülga:kaldırılmış demektir.)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

680 sayılı KHK;

MADDE 69- 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.”

h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.”

İNCELEME:

TCK 53. Madde alınan hapis cezası mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak bu cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kişinin belli hakları kullanmasından yoksun bırakılması konusunu işler.

5188 sayılı kanunun 10.maddesinin d) bendinde yapılan değişiklik ile “TCK 53. Maddede belirtilen süreler geçmiş olsa bile” şartına ek olarak “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile” cümlesi eklenmiştir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ne demek? Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde örneğin 5 yıl boyunca kasıtlı olarak bir suç işlememesi ve yükümlülüklere uygun davranması sonucu cezanın ortadan kalkması olarak açıklayabiliriz.

Yeni düzenlemede kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak hükmü aynen korunmuştur.

Af kapsamında bulunmasına rağmen belirtilen suçları işleyenlerin özel güvenlik görevlisi olamayacağını belirleyen suçlara, “özel hayata ve hayatın gizli alanına” karşı işlenen suçlar ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları” eklenmiştir.

d) bendinin 3. Fıkrası ile burada sayılan suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bulunmaması gerekir. Bu madde ile ilgili daha önce bir kardeşimiz web sitemizden bu durumla ilgili soru sormuştu. Uyuşturucu madde bulundurmaktan hakkında devam eden bir soruşturma olduğunu ve özel güvenlik kimlik kartını yenileme yapacağını bununla ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamayacağını öğrenmek istemişti.

Bu madde ile ilgili suçtan dolayı mahkeme sürdüğü sürece ve ayrıca bu suçtan ceza aldığı takdirde özel güvenlik görevlisi olamayacağı kesinlik kazanmıştır. Bu maddenin yukarıda sayılan suçlardan farkı, bir kişinin bu suçlardan dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturmanın devam ediyor olması özel güvenlik görevlisi olamamasının yeterli sebebi olarak görülmesidir.

Son olarak ve en önemlisi;

h) bendi ile özel güvenlik görevlisinin güvenlik soruşturmasının olumlu olması şartının getirilmesidir. Bu madde ile bir kişi için, diğer bütün şartlar tam olsa bile, özel güvenlik görevlisi olabilmesi için, devletin emniyet ve istihbarat birimlerinin yapacağı güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gereklidir. Güvenlik soruşturmasının olumlu olması koşuluyla özel güvenlik kurulu olumlu karar vermektedir.

HAGB ile ilgili özel güvenlik görevlisinin idare mahkemesine açtığı ve kazandığı dava ile ilgili haber

Özel Güvenlikçiyi İşinden Eden Kararı, Mahkeme Hukuka Uygun Bulmadı

680 sayılı KHK'nın 69.maddesinin incelenmesi yazımızı yararlı buldunuz mu?

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

ÖNEMLİ NOT: ozelguvenlik.net web sitesi güvenlik uzmanımızın yorumlarınıza, size yardımcı olmak amacıyla verdiği cevaplar, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmelerdir, bu yorum cevapları, kamu kurum ve kurullarını bağlamayacağı gibi farklı kararlarda verebilirler.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 824 YORUM
 1. Avatar İsmail dedi ki:

  2008 yılında özel güvenlik kimlik kartı aldım 12 sene oldu yenileme yapmadım şu an bir güvenlik işi buldum başvuru yaptım kimlik kartımı yanileyebilirmiyim iş başvurum onaylanırsa geçici bir belge veriliyormu yenileme yapılana kadar

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın İsmail,
   Özel güvenlik kimlik kartının geçerlilik süresi 5 yıldır, 2008 yılında aldığınız kimlik belgesi şu an geçersizdir, yenileme eğitimi alıp sınava girerek yenilemenizi yapmalısınız. Ancak şu an eğitimler ve sınavlar koronavirüs nedeniyle ertelendi, en iyi ihtimal belki haziran sınavına yetişebilirsiniz, yenileme yapılınca kimlik kartı size ulaşana kadar geçen süre için geçici belge verilmektedir.

   1. Avatar Celil dedi ki:

    Üstümde madde bulundurmaktan hakkımda ertelenmiş kamu davası var 1 sene DS verdiler 5 yılda infaz DS Temmuz ayında bitiyor benim kartım şubatta iptal oldu DS bitikten sonra tekrar başvuru yapsam kimliğim yenilir mi

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Celil,
     Uyuşturucu madde suçundan adli işlem gören adaylara genelde özel güvenlik kimlik kartı verilmiyor, iptal ediliyor yada yenilemesi yapılmıyor. Süre bitiminde başvurabilirsiniz ancak red alma ihtimaliniz yüksek bu durumda hukuki yardım alabilir ve idari dava yoluna gidebilirsiniz.

 2. Avatar Kadir dedi ki:

  5 yıl denetim serbest liği ceza aldım ama şu an dosya kapalı durumda ve sabıka kaydım temiz gözüküyor silahlı güvenlik olabilirmisin 5 yıl denetim serbest liği bitti

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Kadir,
   Denetimli serbestlik kararı hangi suçtan dolayı verildi?

   1. Avatar Kadir dedi ki:

    Hırsızlık tan dolayı ve şuan sertifika yanımda sınavı kazandım inşallah sorun olmaz bize

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Kadir,
     Hırsızlık suçundan işlem gördüğünüz için ret kararı alabilirsiniz, bu durumda dava yoluna gitmeniz gerekebilir.

     1. Avatar Kadir dedi ki:

      Dava yolu nasıl bize biraz izah ederseniz sevinirim

     2. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Kadir,
      ret kararı verilirse idare mahkemesine başvurarak bu karara karşı idari dava açabilirsiniz, bunun için hukuki yardım almanız gerekebilir.

   2. Avatar Ali dedi ki:

    Kolay gelsin ben alkollü olarak trafik kazası yaptım silahlı kimlik kartına sahibim yenileme kursuna başvurdum sınav bitti evraklarımı teslim ettim ama kimlik kartım hala daha gelmedi hakkımda sanık olarak açılmış olan dava dosyası var acaba mahkeme engel olabilir mi

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Ali,
     özel güvenlik kartınızın iptaline neden olmayabilir ancak kimliğiniz silahsıza çevrilebilir.

     1. Avatar Ali dedi ki:

      Emniyet müdürlüğünü aradığımda soruşturmanız bitmedi diyo

   3. Avatar Fatih dedi ki:

    Iyi gunler halihazırda devlet memuru olmak ozel guvenlik kimlik karti çıkarmak icin engel midir ?sadece kimlik karti cikarmak icin basvuru yaptim red verildi acilan bir sorusturma ceza dava yok kanunen devlet memuru ikinci bir iste calisamaz zaten red sebebi bundan midir? tşkler

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Fatih,
     Evet, 657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre memurlar ikinci bir işte çalışamazlar, red sebebinizde bu yüzdendir, ancak devlet memuru iken özel güvenlik kimlik kartına başvurmuş olmanızın nedeni nedir? emeklilik yakınsa bile emekli olmadan alamayacağınızı bilmelisiniz.

 3. Avatar RAMAZAN dedi ki:

  MERHABALAR BEN YAKLASIK 1 YIL ÖNCE KAVGA ETİM VE DAVALIK OLDUK VE DAVAM DEVAM EDİYOR ÖGG OLMAMA ENGELMİ.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Ramazan,
   Müessir fiil kavga suçu hayati tehlike yoksa ögg olmanıza engel olmayacaktır

   1. Avatar Aydın dedi ki:

    Mrb ben 12 sene once 2008de 15-16 yasindayken hirsizlik tesebbusunde bulundum. Dava cocuk mahkemesinde göruldu. 3 ay hapis yattim. Gecenlerde ankaraya kaydimin siljnmesi icin dilekce gondermistim. Dava dustu, gbt-arsiv kaydimi sildirdim. Ögg olabilir miyim veya red alirsam yapabilecegim birsey var mi?

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Aydın,
     Red alabilirsiniz, ancak dava yolunuz açık, çocuk yaşta işlenen suçlardan dolayı dava yoluyla memuriyet girişinde de bunu aşanlar mevcuttur.

 4. Avatar Ahmet Taner dedi ki:

  Özel güvenlik olmak istiyorum adli sicil kaydim şuan yok ama hakkimda bi dava dosyasi var online oyun icinden tanisdigim birinin hesabinin sifresini degiştirdim satin alicam deyip yatirmadim parasini ve benden şikayetci oldu şuan mahkeme devam ediyor mahkeme devam ederken guvenlik.soruşturmasi olumlu yanit verirmi ? Veya sonucladiginda para cezasi alsam.etkiler mi ? (Silahliya basvurdum)

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Ahmet,
   Devam eden mahkemenizin güvenlik soruşturmanızı etkilemesi muhtemeldir, büyük ihtimal özel güvenlik olmanıza engel olmayabilir ancak, silahsız ile sonuçlanabilir.

 5. Avatar Turgut Altıok dedi ki:

  Sayın admin hüküm giymemiş olmak ile mahkum olmamış olmak arasındaki fark nedir?
  Suç kaydı bir mahkumiyet midir?
  Hırsızlık suçundan karakolda şikayetçi oldular ama savcı takipsizlik verdi bu benim hırsızlık suçundan kaydım olduğu anlamına mı gelir?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Turgut,
   Hüküm giymek, yada mahkumiyetin kesinleşmiş olması gerekir, kanunda sayılmayan suçlarda bir yıl ve üzeri ceza alınmaması, kanunda belirtilen suçlardan ise hiç ceza alınmaması gerekir. Hırsızlık suçu da hiç ceza alınmaması gereken suçlardandır. Sizin durumunuzda yasal olarak bir sorun görünmemekle birlikte, Hırsızlık suçundan şikayet edilmeniz güvenlik soruşturmanızı yapan birimde soru işareti oluşturur. 680 sayılı KHK ya eklenen “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesine dayanarak bu suçtan adli işlem gördüğünüz için olumsuz karar verebilir, yada takipsizlikle sonuçlandığı için olumlu karar da verebilir.

   1. Avatar İsmet dedi ki:

    Sorum şu Ben askeriyede kavga ettim ve basit adam yaralama ile 1 yıl hapis cesası verildi ve bu sicilim temiz oldu icin Hükmün geri bırakılması kararı cıktı 5 yıl suc islemdinde silniyor merak ettim şu ve özel güvenlik sınavını silahsız kaznadım sertifikam geldi polis e vercem arşi araştırma yapılacak bu engel olurmu adili sicil kaydı temiz sabıka kaydım gözükmüyor dedi adliyede sordurdum e devleten kenim baktım ve gözükmüyor bu sınktı olrmu arşiv araştırmasında :

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın İsmet,
     sorun olmayacağını düşünüyorum

 6. Avatar Gzm dedi ki:

  Merhaba. 6 önce psikiyatriye gitmiştim tanı olarak anksiyete bozukluğu girilmiş sisteme. Bu yüzden sağlık raporu alamadım. Sağlık raporu alabilmem için 2 sene beklemem mi gerekiyor? Yapılabilecek başka bir şey var mıdır?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Gzm,
   Mevzuatta psikolojik bir hastalığı bulunmamak şartı vardır, sadece psikopati ve alkol ile uyuşturucu bağımlılığı sayılmıştır, hastalığın çeşidi yada derecesinin ayrıntılarına yer verilmemiştir. Bu nedenle psikolojik muayeneler için “özel güvenlik olur” raporunuza olumlu yada olumsuz etki edecek olan kararı pkikiyatr (doktor) vermektedir. Psikiyatr özel güvenlik sağlık raporunda olumlu görüş bildirmediği sürece sağlık raporu alamazsınız. Sizde bu hastalığın olmadığını yanlış karar verildiğini düşünüyorsanız kararı kabul etmeyip itiraz edebilirsiniz, hakem hastane tayin edilir ve yeniden muayene edilirsiniz. Onun dışında bu konuda yapılacak başka bir uygulama yoktur.

   1. Avatar Gzm dedi ki:

    İtirazı nasıl yapabilirim? Hastaneye ya da sağlık müdürlüğüne dilekçe mı vermem gerekiyor?

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde “Bir sağlık kurulu kararına hasta, yasal temsilcisi veya çalıştığı kurumu tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir.” Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının saptayacağı bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastane sağlık kurulunca verilen karar kesindir.” İl sağlık Müdürlüğüne sorun onlar dilekçenizi valiliğe gönderebilir yada sizi dilekçe vermek üzere valiliğe yönlendirebilirler.

 7. Avatar Sercan dedi ki:

  Ben 19 yaşındayken uyuşturucu kullanmaktan bir yıl.denetim yedim askerden geldikten sonra denetimi gördüm bitti şuan yaşım 24 birde alkollü araç kullanmaktan iki buçuk ay ceza verdi onu 1500 TL para cezasına çevrildi fakat parayı odedigim halde adli sicil kaydında karşıma çıkıyor bu benim belgeyi almamda problem olurmu yardımcı olursanız çok teşekkür ederim

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Sercan,
   alkollü araç kullanmakla ilgili cezanız ögg olmanıza engel olmaz, ancak, uyuşturucu suçu özel güvenlik olunmasına engel suçlardandır, dava açıp kazananlar olmakla birlikte, genellikle özel güvenlik kurulları uyuşturucu suçundan işlem görmüş olanlara ret kararı veriyor. Bu yüzden ögg belgesi için müracaat edebilirsiniz ret almanız halinde ardından idari dava açmanız gerekebileceğini bilmelisiniz.

   1. Avatar Sercan dedi ki:

    Nasil bir davadan bahsediyorsunuz birde ben uzman erbaş olarak göreve başlamıştım güvenlik sorusturmam temiz gelmisti bu yapılan işlemler farklı bir işlemler mi

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Sercan,
     Uyuşturucu suçundan ceza alanlar 680 sayılı khk ile yapılan değişiklik ile özel güvenlik olamıyorlar. Çoğu zaman bu madde nedeniyle özel güvenlik kurulları ds alınmış olsa bile bu suçtan işlem görenlere kimlik vermiyor ya da olanları iptal ediyor, bununla ilgili verilen ds nin ceza olmadığı, tedbir olduğu ile ilgili dava açanlardan bazı kazananların olduğunu biliyoruz, ancak elimize henüz örnek bir mahkeme kararı ulaşmadığı için yayınlayamıyoruz, bu suçtan dava açıp kazanan arkadaşlarımız kendilerini ifşa etmemek için dava bilgilerinin yayınlanmasını doğal olarak istemiyor. Ret kararı verilirse DS veya geçmişte işlenen bir suç olduğu ile ilgili dava açabilirsiniz.

 8. Avatar mert öztürk dedi ki:

  Merhabalar.
  Daha önce şantaj davasından yargılandım ve güvenlik olmamı etkilemiyormuş fakat arşiv araştırmasından sadece santaj olarak mı gözüküyor yoksa tüm detay deliller herşey dahil dosyayı açabilmektemidir. komisyon çünkü savcılık dışında izin dışında açılıyormu bilgi almak istedim

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Mert,
   özel güvenlik kurulu arşiv araştırmanızda adli kayıtlarınızı görür ayrıntılar için dava dosyasına bakılması gerektiği ve bunun izine bağlı olduğu doğrudur, ancak komisyon hakkınızda devam eden bir soruşturma veya kovuşturma olduğunda dava dosyasına bakma gereği duymayabilir, mahkeme safahatınız bitene kadar ret kaydı verebilir. Bitmiş bir dava için söylüyor iseniz, kurul kararı sadece adli kayıtlarınız üzerinden vermez aynı zamanda güvenlik soruşturmasını da dikkate alır ve buna göre karar vermesi için khk da ki “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesi yeterlidir.

   1. Avatar mert öztürk dedi ki:

    Mahkeme sonuçta karar açıklandı hagb kapsamında kaldı komisyon dosya dava içeriklerini görme hakkına sahip değillerse bi sorun teşkil etmemekte doğrumu

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Mert,
     Kurul Hagb aldı iseniz, mahkeme evraklarını sizden isteyebilir.

 9. Avatar Osman dedi ki:

  Herhangi bir suçtan dolayı hagb veya ds cezası aldığımı varsayarsak hagb ve ds ceza sürem dolduğunda ögg olabilir miyim

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Osman,
   Herhangi bir suç olarak düşünemezsiniz, hangi suçlardan hagb aldığınız soruşturmanız açısından önemlidir, bazı suçlarda hagb sorunsuz bitse bile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan olduğu gibi olumsuz sonuçlanan da oluyor.

 10. Avatar Metin dedi ki:

  Hangi suçlardan dolayı ceza alırsam ögg olamam ? Sanırım sadece katalog suçları işleyenler ögg olamıyor peki katalog suçlar nelerdir biraz açar mısınız ?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Metin,
   Yukarıda ki inceleme yazımızda khk da maddeler sayılmıştır. Yukarıda sayılan suçlardan kesinleşmiş hüküm giydiğiniz takdirde özel güvenlik olamazsınız.

 11. Avatar faruk eser dedi ki:

  merhabalar 2017 yılında üzerime şirket acıldı şirket 6-8 ay kadar varlıgını surdurdu. daha sonra bu durumdan şüphelendigim icin bir arastırmada bulundum bu sırket uzerınden pos alınıp tefecilik yapıldıgını ögrendim. 2018 yılındda şikayetci oldum mahkeme hala devam ediyor. ilk başlarda müşteki sıfatıyla katılıyordum mahkemeye sımdi ise müşteki şüpheli sıfatıyla katılıyorum mahkemeye mahkeme hala devam etmekte. bu durum ögg olmama engel mi ?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Faruk,
   Şüpheli sıfatıyla hakkınızda bir dava devam ediyorsa ve isnat edilen suç dolandırıcılık ise beraat edene kadar güvenlik soruşturmanız olumlu çıkmayabilir.

   1. Avatar faruk eser dedi ki:

    sayın admin bu suçtan dolayı ds veya hagb alırsam süreleri sorunsuz bitirdiğim takdirde tekrardan ögg olabilme şansım var mı ?

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Faruk,
     5188 sayılı kanun ve 680 sayılı khk da sayılan suçlar dışında ds veya hagb alır ve sorunsuz bitirirseniz ögg olabilme şansınız olur, ancak güvenlik soruşturmanızında olumlu sonuçlanması gerekir.

 12. Avatar Arda dedi ki:

  Merhaba yaşım 18den küçükken uyuşturucu içmek sucundan denetimli serbestlik almıştım 1 yıl ve bunu sorunsuz bitirdim daha sonra 18-19 yaşlarında bulunduğumuz alanda uyuşturucu buldukları için yine mahkemelik oldum ve en son delil yetersizliğinden beraat kararı aldım bunlar özel güvenlik olmama engel olur mu soruşturmayı geçebilir miyim ? Cevaplarsanız çok sevinirim teşekkürler.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Arda,
   Kayıtlarınızda sadece 18 yaşından önce aldığınız ds olsaydı soruşturmanızda belki sorun olmazdı, zira 18 yaşından önce işlenen suçların devlet memurluğuna girişi bile engellemeyeceğine dair kararlar var, ancak ikinci kez beraat etmiş olsanız bile uyuşturucu suçundan hemde 18 yaşından büyük iken yine bir adli işlem görmüş olmanız, özel güvenlik kurulunun kararını etkileyebilir. O yüzden güvenlik soruşturmasını geçip geçemeyeceğinizi söylemek zor. Ceza almadığınızı söylemeniz yeterli olmayabilir, mevzuatta ki “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesi gereği olumsuz karar verilebilir. Soruşturmanızda sizinle ilgili kurulun önüne adli kayıtlarınız dışında pozitif bilgiler gelirse olumlu karar da verebilir.

   1. Avatar Yusuf dedi ki:

    Polise hakareten 8 ay hagb aldim silahli guvenlik kartima engel olur mu

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Yusuf,
     Polise hakaret suçunuz güvenlik soruşturmanızı olumsuz etkileyebilir.

     1. Avatar Yusuf dedi ki:

      Bu nasil sistem bir yilin ustunde cezam yokki 8 ay hagb aldim nie olumsuz etkilesinki

     2. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Yusuf,
      cezalar ve süreleri kanunun ilgili maddelerinde belirtilmiş olmakla birlikte bunların dışında kanuna eklenen “Güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesi vardır, güvenlik soruşturmasını Polis yapmaktadır, polise hakaret suçunuz nedeni ile soruşturmayı yapan birimin soruşturmanızı olumsuz sonuçlandırması mümkün olabilir. Benzer durumda olanlar için sonucunuzu paylaşmanızı rica ederiz.

 13. Avatar yasin turan dedi ki:

  öncelikle hayırlı günler dilerim benim 3 tane mahkemem vardı bunlarda tanık olarak gözüküyordum hepsi açıklandı fakat ben tanıktım bu güvenlik soruşturmasın etkilermi birde 5 yıl denetim serbestik aldım onuda bitirdim uyuşturucudan kovusturmaya yer olmadıgına dair karar geldi yani dosya kapand bunlar sorun olurmu silahsız özel güvenlik olmama tekrardan çok teşekkür ediyorum

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Yasin,
   Tanık olduğunuz davaların olumsuz bir etkisi olmaz, uyuşturucu suçundan da kyo kararı aldı iseniz sorun olmayacağını düşünüyorum.

 14. Avatar Zahit karakoc dedi ki:

  Merhaba. 2019 tarihinde eşimle tatsızlık yaşandı basit yaralamadan karşılıklı 2.220tl para cezası aldık hakim hagb kararı verdi bu durum silahlı ögg yenilemede problem yaşar mıyım. yaşarsam para cezasını direk ödeyip kurtulur muyum ?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Zahit,
   basit yaralamadan aldığınız para cezası ve hagb yasal olarak yenilemenize engel olmamakla birlikte, kadına şiddet günümüzde ki en hassas konulardan biri kurul silahlı ise kimliğinizi silahsıza çevrilebilir.

 15. Avatar Cumali Nuri dedi ki:

  öncelikle sorduğumuz sorulara cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Aklıma takıldı dünde sormuştum tekrar sorduğum için kusuruma bakmayın. Takibi şikayete bağlı olan cinsel taciz 105/1 ve basit yaralama 86/2 suçunda kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme ile düşmüş bir ceza davam var. Bunun güvenlik soruşturması açısından hukuki durumunu soracaktım. Hakkımda Hagb, DS, Adli para cezası, Ceza Erteleme gibi hükümler yok. Sadece şikayetten vazgeçme bu masumiyet karinesi olarak değerlendirilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Cumali,
   Özel güvenlik kurulları sadece yasal mevzuatta engel teşkil eden suçlardan kaydınız var mı yok mu diyerek karar vermiyorlar, arşiv araştırmasının yanı sıra güvenlik soruşturmasına da bakıyorlar, kendi çevrenizden nasıl bilindiğinize kadar bir araştırmayı kapsar bu, o nedenle şikayetten vazgeçme ile düşmüş bir karardan dolayı ya da masumiyet karinesi izahatı ile size ögg olabilir yada yenileme yaparsınız diye kesin hüküm vermek mümkün değil, zira yorumlarımızda bunu def’aten belirtmeye çalışıyoruz. Karar için şu durumda bizim yorumumuz değil ögg kurulunun vereceği karar esastır. 680 sayılı khk nın 69. maddesi ile eklenen “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesi yukarıda belirtiğimiz soruşturma ile ilgili önemi açıklamaktadır.

 16. Avatar E.t dedi ki:

  Merhaba. Yaralama ve hakaretten 2 dosyam vardı bunlardan beraat ettım karsı taraf ceza aldı ve temize çekti yargıtayda açık. gelelim konuya özel güvenlik şubeye gittim bana söyledikleri silahlı ögg engel dediler. yargıtay kararı bozup bana ceza verebılırmiş. sizce ne yapmam gerek dedikleri doğrumu ?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın E.t,
   Evet doğru özel güvenlik olmanıza engel olmayabilir ancak bu suçlardan ceza alırsanız silahsıza çevirebilirler.

   1. Avatar E.t dedi ki:

    Silahsıza çevirdiler ceza almadım her iki kararda beraat ama yargıtayda açık. Şikayetten vazgeçsem problem ortadan kalkarmı

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın E.t,
     Yaralama ile ilgili konuyu ayrıntılı bilmediğim için şöyle söyleyebilirim, yaralamadan dolayı kamu davası olduysa şikayetinizi geri çekmenizin anlamı olmaz, takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında ise geri çekebilirsiniz ama yine de kurul bu konu ile ilgili kaydınızı görecektir, ayrıca yaralama ve hakaret suçundan 1 yıl ve üzeri ceza almadığınız sürece ögg kimliğinizide yasal olarak güvenlik soruşturmanız dışında olumsuz etkilemez.

     1. Avatar E.t dedi ki:

      Her iki dosyada kamera kayıtları ve tanıklar mevcut kamera kayıtları bilirkişi raporunca “kesin şüpheden uzak şekilde beraat ettim. Şuan kararım BERAAT. Lakin yargıtayda açık. Özel güvenlik şubenin usulsüzlük yaptığını düşünüyorum almış olduğum ceza yok dosyada. Silahlı ögg kimlik kartımı iptal ettiler. Silahsız olarak verdiler. Bu durumla ilgili ne yapabilirim yol gösterin lütfen. Teşekkürler.

     2. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın E.t,
      İdare ile (Devlet kurumları) olan anlaşmazlıkların müracaat yeri idare mahkemeleridir.

 17. Avatar Mesut dedi ki:

  Merhabalar hocam, ben 2017 yılında bi şirkete para kaptırdım be şikayetçi oldum devlet bizim aşımıza dava açtı müşteki sıfatıyla mahkemeye katıldım ve dava hala devam etmekte yenilemem geldi savanında ne kadar süreceği belli değil benim sorum şu bu dava devam ederken kartımı yenileyebilir miyim yenileyemeyeceksem davamı geri çekmeyi düşünüyorum şimdiden teşekkürler

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Mesut,
   Müşteki (şikayetçi) olduğunuz bir dava ögg yenilemenizi etkilemez.

  2. Avatar Osman yumlu dedi ki:

   Hocam merhabalar 2008 yılında 1072 sayılı kanuna aykırılık suçundan kumar oynatmak diye geçiyor ama ben garson olarak çalıştım 1 yıl ceza aldım hagb çevrildi düşüm kağıdını alarak dava ortadan kalktı 2017 sekizinci ayında yenileme yaptım bir sonraki yenilememde sorun yaşarmıyım tşk ederim

   1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

    Sayın Osman,
    oynatan değil de oynayan olsaydınız kabahatler kanununa göre para cezası alırdınız buna da kesin sorun olmaz diyebilirdik, kumar oynatmaktan ceza aldığınız için ög kurulu bir değerlendirme yapacaktır, amcak 2017 yılının 8. ayında yenilemede bu kayıta rağmen sorun olmadıysa yine sorun çıkmaması muhtemeldir.

 18. Avatar Cumali Nuri dedi ki:

  Yüz kuzartıcı suçlarda Şikayetten vazgeçme masumiyet karinesi bağlamında değerlendirilemez mi? Sonuçta hüküm yok, mahkumiyet hükmü yok, hagb yok ceza erteleme yok adli para cezası yok denetimli serbestlik yok. Sizin düşünceniz nedir? Teşekkürler.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Cumali,
   TCK 86/2 ve 105/1 şikayete bağlı suçlar zaten savcının re’sen soruşturması mümkün değildir şikayet üzerine soruşturma yapılmış şikayetten vazgeçme ile kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) dair karar verilmiştir.

   Masumiyet karinesi, suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eder.

   Sonuçta soruşturmanız dahi tamamlanmamış, hakkınızda dava da açılmamış. Herhangi bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum.

   1. Avatar Cumali Nuri dedi ki:

    Öncelikle verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. Ben eksik anlattım sanırım kusura bakmayın. Bundan 10 yıl önce yukarıda bahsettiğim davada kovuşturma aşamasına geçildi ben mahkemeye çıktım kız arkadaşım mahkemede şikayetten vazgeçtiğini dile getirdi ve dava düştü. Kısacası sayın admin hagb, denetim serbestlik, ceza erteleme, adlipara cezası bunlardan hiçbirini hüküm olarak yemedim (giymedim). Kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme ile düşen bir dava güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Cumali Nuri,
     Etkileyeceğini sanmıyorum, ancak kovuşturma aşamasına kadar geldiği için ögg kurulu mahkeme evraklarını belki incelemek isteyebilir, 10 yıllık bir süre olduğu için bu ihtimali de düşük görüyorum.

 19. Avatar Cumali Nuri dedi ki:

  Öncelikle iyi günler, Bundan yaklaşık 10 yıl önce Lise son sınıfta kız arkadaşımla kavga ettim, hakkımda basit yaralamadan 86/2 ve basit cinsel taciz 105/1 iddiasında bulunup karakolda şikayetten vazgeçtiler. Savcı konuyu re’sen soruşturduğu için kamu davası açıldı kız arkadaşım tekrardan gidip şikayetinden vazgeçti. Şikayetten vazgeçme ile kamu davası düştü. Bu durum benim ÖGG olmama engel midir? Ya da Polis aday adayıyım engel teşkil eder mi? Bir de ileride öğretmenlik mezunuyum öğretmenlikte engel teşkil eder mi? Şikayetten vazgeçme masumiyet karinesi bağlamında değerlendirilmiyor mu? Teşekkür ederim…

 20. Avatar Berkayy dedi ki:

  Slm dolandırıcılık sucundan hagb vardı hocam 5tamamlandı düşüm evragı aldım güvenlik sınavını kazandım bu olay kımlık etkılermı alırmıyım kimliği hocam kesin bir şey yazarsanız cok sevinirim h. Günler hocam

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Berkayy,
   Kesin birşey söylemek zor mevzuat açısından düşüm aldığınız ve suçu işlememiş sayıldığınız için bi sıkıntı olmaması gerekirken bu konuda net bir durum mevcut değil, başka bir hukuk görüşü hagb nin de bir ceza türü olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünden buna göre değerlendirme yapıldığında bu suçtan hüküm giyilmiş sayılır ve soruşturmanız olumsuz sonuçlanır. Kurul İlk duruma göre değerlendirme yapacak olursa yenileme yaparsınız ancak diğer bir duruma göre de “güvenlik soruşturması olumsuz olmak” maddesini işleterek olumsuz karar da verilebilir.

 21. Avatar mehmet erdem dedi ki:

  2012 yılında uyuşturucu madde kullanmaktan 5 yıl denetim serbestlik verdiler 2015 te ögg olarak işe başladım mahkemenin düstügüne dair evrak istediler hiçbir sorun yoktu 2019 aralıkta iki kız benden şikayetçi olmuş karakoldan aradılar bende aracımla gittim o ara alkolluydum 1 in üstünde alkol oranı cıktı ehliyetimi 2 yıl el koydular trafik güv tehlikeye sokmaktan savcılıga cıktım savcılık dosyayı 5 yıl kaldırdı .taciz sucundan sonra şikayetlerini geri aldılar şu an kimlik yeniliyoırum bir sıkıntısı olurmu detaylı bilgi verirmisiniz teşekkurler..

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Mehmet Erdem,
   Uyuşturucu ve taciz suçları mevzuat açısından sorun teşkil etmektedir, ds nin bitirilmiş olması, taciz şikayetinin geri çekilmiş olması, alkollü araç kullanma ile birlikte bütün bunlar yasal olarak engel olmasa da güvenlik soruşturmanıza olumsuz etkisi olacaktır. Bu durumda Özel güvenlik kurulunun yapacağı değerlendirme sizin için fazlaca önemli, sonucu lütfen burada da paylaşın.

 22. Avatar Merr dedi ki:

  Merhaba idari para cezası kimlik yenileme engelmidir sanal bahisten ifade alınıp idari para cezası kesildi oynadığım için vergi borcu diye gözüküyor edevlette ödedim kalktı

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Mert,
   Ögg kartınızı yenilemenize engel olmayacaktır

   1. Avatar Mahmut dedi ki:

    Merhaba benim bi sorum olcak alkollu araç kulanmak ve trafigi tehlikeye atmak suçundan 1 ay 15 gün ceza var oda hagb oldu 5 yıl kimlik kartı iptali yada yenilemede sorun olurmu acaba teşekkürler

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Mahmut,
     Yasal mevzuat açısından bir sorun yok

 23. Avatar Serkan1 dedi ki:

  Slm hocam benim hırsızlık sucundan hagb verildı 2011de bittı elimde duşme evragı var 10,05,2019da yeni kimlik aldım benim yenileme geldı bir sıkıntı olurmu daha önce 2kez yeniledim düşme evragı var lütfen bir cevap

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın serkan1,
   2017 yılından önce yaptığınız yenilemede ki mevzuat ile 2017 yılından sonra ki mevzuat arasında fark var. 2017 yılından sonra yenilemeniz yapıldı ise yine yapılacaktır. Ancak 2017 den sonra ilk yenilemeniz olacaksa özel güvenlik kurulu önüne gelen hırsızlık suçunun düşme kararını inceleyecek ve ona göre karar verecektir. HAGB niz devam ediyor olsa idi ilgili 680 sayılı KHK nın uygulanması hakkındaki genelge gereği otomatik olarak ret kaydı verilirdi, HAGB sürenizin sorunsuz bitmesi ve düşüm kararınız lehinize gibi görünüyor ancak burada kurulun nasıl değerlendireceği önemli, yine belirtmekte fayda var kurulun elinde 680 sayılı KHKya eklenen “güvenlik soruşturması olumlu olmak” gibi bir madde var, arşiv araştırmanız ve güvenlik soruşturmanızda adli kayıtlar dışında başka bir olumsuz bilgi karşısında kurul bu maddeye göre işlem yapabilir.

 24. Avatar umutsuz vaka dedi ki:

  selam ben bı konuda bilgi alacaktım evımı kiraya verdim ve o evde fuhus yapıldıgı tespit edildi bunla alakalı fuhusa yardım kısıyı hurrıyetınden yoksun kalma suclarından tutaklandım olayın ıcıne benı de cektıler bı 7 ay hapis yattım tutuklu yargılandım ve sonradan tutuksuz yargılamaya basladılar cıktıktan sonra guvenlık yapmaya devam ettım fakat eve kagıt geldi kımlıgım ıptal edılmıs sımdı benım sorum beraat harıcınde kımlıgımı cıkartabılır mıyım erteleme yada dava dusmesınde kımlıgımı tekrardan alabılır mıyım arsıv arastırma olumlu sonuclanır mı

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Ersoy,
   Bu suçtan beraat etmediğiniz sürece güvenlik soruşturmanızın olumlu çıkmama ihtimali yüksektir.

 25. Avatar Metin dedi ki:

  Merhabalar. 9 ay öncesinde internet üzerisinden birisine şantaj suçu işledim ve mahkeme 10 ay ceza verip bunu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi .Ben sınavı kazandım evraklarımı götürdüm güvenlik şubeye teslim ettim Güvenlik kursumun durumun olumlu olucağı bilgisini aldım sizinde bilgilerinizi alabilirmiyim.Sonuç Hakkında Görüşlerinizi Bekliyorum

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Metin,
   Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar özel güvenlik olunmasına engel teşkil eder, sizin ki bunun dışında ve sadece şantaj suçu ise bu hürriyete karşı suçlar başlığı altındadır ve özel güvenlik olunmasına mevzuatta olup engel teşkil eden suçlardan sayılmamıştır. Yasal mevzuat olarak sıkıntı görünmemektedir. Ancak güvenlik soruşturmanızda dosyanızda bulunacak bu kaydı özel güvenlik kurulunun nasıl değerlendireceğinin de önemli olduğunu belirtmekte yarar var.

 26. Avatar ömer dedi ki:

  kolay gelsin eylül 2019 da evraklarımı eminiyete teslim ettim bu süre zarfında hicbir cevap gelmedi gidip şubeye sorduğumda dosyamın önüne zımbalanmış bit not vardı bunlar 3 farklı davada kaydım vardı bunlar sırasıyla
  1 erken evlendiğim için:küçük yaşta kız çocugunu alı koyma
  2 tehdit hakaret
  3 tehdit hakaret
  eminiyetteki memur bu davalarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına veya kesinleşme şerhi sunmamı istediler aslında onlar mahkemeden istemişlerdi sen hemen getir işleme alalım dediler bende 1 gün içinde hepsine kovuşturmaya yer olmadıgna ilişkin belgerli sundum tamam dediler.
  merak ettiğim bu bahsi gecen olaylar beni etkilermi,ve kartım acaba ne zaman ulaşır bana

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Ömer,
   söylediğiniz gibi üç kayıt içinde kovuşturmaya yer olmadığına dair kararınız varsa büyük ihtimal kurul olumlu karar verebilir. Ancak evraklarınız incelenecektir, unutmayın yasal mevzuat gereği güvenlik olunmasına engel teşkil eden maddelere göre yorum yapıp yardımcı olmaya çalışıyoruz, esas olan özel güvenlik kurullarının yapacağı değerlendirme ve vereceği karardır.

 27. Avatar kadir dedi ki:

  Merhabalar benim 2018 ocak ayında devam eden karara varmayan dolandırıcılık mahkemem yüzünden kartımı iptal ettiler işimden oldum 5 ay önce o mahkemeden beraat aldım ama emniyet sube davanın şerhini istiyor davaya karşı taraf itiraz etmiş diye dava üst mahkemeye gidecek gerekçeli kararla tekrardan silahlı kartımı alıp işime dönebilirmiyim cevap için tşk

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Kadir,
   Mahkeme safahatının tamamlanmasını beklemeniz gerekebilir, bu konuyu şubeye tekrar danışmanızda fayda var.

 28. Avatar Hasan dedi ki:

  Daha önce yazmıştım güvenlik soruşturması formunda kardeşlerinden tc ve ismini istiyorlar onlardaki sıkıntı beni etkiler mi 15 temmuz darbesinde er olarak askerlik yapıyordu ve hala tutuklu 10 senedir kamu kurumunda çalışıyorum taşerondan kadroya geçerken sıkıntı olmamıştı yenilemede sıkıntı olurmu kardeşimin durumundan sonra ilk yenilemem yardımcı olursanız sevinirim

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Hasan,
   Özel güvenlik olarak taşerondan kadroya geçerken güvenlik soruşturmanızda sıkıntı olmadı ise yenileme de de olmayacaktır. Zira taşerondan kadroya alınırken yapılan soruşturmalar daha kapsamlı ve sıkı idi. Ayrıca suçun şahsilik ilkesi vardır, sizin illegal yapılarla bir bağlantınız yoksa soruşturmanız olumlu sonuçlanacaktır. Yenileme sonucunuzu lütfen burada bizimle paylaşın.

 29. Avatar Hasan dedi ki:

  Kamu kuruluşunda ögg olarak çalışıyorum güvenlik belgesi yenileme sınavına girdim güvenlik soruşturmam olumsuz gelir mi. Kardeşim 15 temmuz darbesinde er olarak askerlik yapıyordu ceza aldı benim soruşturma mı olumsuz etkiler mi.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Hasan,
   Soruşturmanızda sizin bir bağlantınıza ulaşılmazsa sorun olmaz.

   1. Avatar Hasan dedi ki:

    Teşekkür ederim.kesin bilgi midir.kardeşin ceza almasından sıkıntı çıkmaz değilmi 10 yıldır özel güvenlik görevlisiyim.benim hiç bir sabıkam sicilim bağlantım yok.

 30. Avatar Ahmet dedi ki:

  Merabalar. 2012 yılında arkadaşlarım evime kız getirdi kızın yaşı 16 imiş.Kızla ilişkiye girmiş ve kızla kavga ettiği için kız şikayetçi oldu.5 Yıllık yargılama sonunda bana çocugu ailesi ve yetkili makamları haberdar etmeksızını yanında tutmak suçundan 3 ay hapis cezası verdıler ve bu ceza 5 yıl ertelendi. silahlı Ögg olabilir miyim? Silahlı sertifika aldim dosya güvenlik sorusturmasında ve mahkeme kararınında verdim.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Ahmet,
   Suç cinsi ve süresi bakımından özel güvenlik olunmasına engel olmamakla birlikte kurul mahkeme evraklarınızı inceleyecek ve buna göre karar verecektir, olumlu da olabilir, erteleme süresini tamamlamanız da gerekebilir.

   1. Avatar Ahmet dedi ki:

    Olumsuz sonuçlandıgını nasıl bılebılırız çünkü verılen tarıhte sonuclanmadı hala beklıyorum.

    1. Avatar Ahmet dedi ki:

     Soruşturmam olumlu sonuçlandı, Silahlı geçici belgemi bugun aldım.

     1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Ahmet,
      Hayırlı olsun.

 31. Avatar Koray dedi ki:

  5yıldır özel güvenlik göeevlisiyim. Kimlik yenilemem geldi sınava girdim. Güvenlik şubeye başvurumu yaptım fakat 2005 yılında içmek maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak dan 10 ay denetimli serbestlik aldım ve bunu yerine getirdim. O tarihten itibaren de hiç suç kaydım bulunmamaktadır. Şube benden denetimli serbestliği yaptığıma dair yazı istedi bende yazıyı aldım şubeye bıraktım fakat komisyona gireceğini kararın neticesinde kilşğimin iptal olup olmayacağı belli olacakmış. Sizce nasıl bir karar çıkar biraz tedirginim bu konuyla ilgili beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Kolay gelsin şimdiden sağolun.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Koray,
   Yaklaşık 15 yıl olmuş bu kadar geriye dönük uyuşturucudan adli işlem yapılan ögg adayı ile ilgili somut bir örnek yok elimizde durum tamamen komisyonun vereceği karara bağlı buraya da neticeyi lütfen yazın. Uyuşturucu suçundan kaydı bulunan ve farklı durumlarda ki adayların ret edileni daha çok oluyor, sizin ki oldukça geçmiş zaman belki olumlu da çıkabilir.

 32. Avatar Mehmet dedi ki:

  Merhaba ben 2015 te 16 karton kaçak sigara ile yakalandım. Mahkeme bana 2.yil ve 1500tl para cezası verdi. Temize Yargıtaya gönderdim. Eğer Yargıtay bunu onaylarsa özel güvenlik kimliği iptal olurmu. Yada bunu yeniden yargılama yolu açılırsa. Mahkeme bir seneden az ceza verse durum ne olur

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Mehmet,
   kaçakçılık suçundan bu cezayı alırsanız özel güvenlik kimlik kartınız iptal olur, yasal mevzuatta affa uğramış olsa bile ….kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak, şartı mevcuttur. Az ceza değil hiç ceza almamanız gereklidir. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak, şartı tüm suçlar için geçerli genel bir süre şartıdır. kaçakçılık ve uyuşturucu gibi suçlar da ise mahkum olmamak şartı vardır.

   1. Avatar Mehmet dedi ki:

    Sadece para cezası alsadami kimlik iptal olur? Çünkü beş sene bitti. Ve ben kimlik yenilemeye girdim.

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Mehmet,
     Para cezası da bir ceza türüdür, özel güvenlik komisyonunun bunu nasıl değerlendireceği çok önemli komisyon kararınızı lütfen burada paylaşın benzer durumdakilere yol gösterici olacaktır, zira bu konularda sorun yaşayan yorumlardanda anlaşılacağı üzere binlerce insan var

     1. Avatar Mehmet dedi ki:

      yaptığim itiraz henüzYargıtaydan dönmedi. Yani sicil kaydimda temiz çıkıyor. Ve mahkeme dosyama da baktım, gelen mahkeme de yok. Bekliyorum.

   2. Avatar Mert Akdağ dedi ki:

    Hocam Benim Yargitayta Iki Tane Dosyam Var biri 25 Gün Hapis Tabi Onama gelirse .. Diğeri 30 Gün Hapis Birde Hakkımda Hükmün açıklanmasının geri Bırakılması Var Oda Yargıtayda .YENILEMEMDE BIR SORUN ÇIKAR Mİ Davalarım hiçbiri sonuçlanmadı . Dosyalarımın Hiçbiri Kesinleşmedi . Lütfen Cvp Saygılarımla kimliğim silahsız bu arada

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Mert,
     ceza alacağınız suçların cinsi önemli kanunda sayılan suçlardan birinden (uyuşturucu, cinsel suçlar vs.) cezanız kesinleşirse kaç gün olduğu önemli olmaz, kimliğiniz iptal olur, basit ve adi suçlardan ise yani özel güvenlik kanunu ve khk’da sayılan suçlardan biri değilse özel güvenlik kurulu dosyalarınızı ister ve inceleyip karar verir.

 33. Avatar Çınar dedi ki:

  2009 da madde kullanımı alımı nedeniyle denetim serb.verdiler.yerine getirildi 2010 da .sonra 2017. De mahkeme düştü.ve Anadolu adliyesi 2019 da h.a.g.b.verdi güvenlik kartımi yenileyebilir miyim? Ayrıca memur olmama engel mi?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Çınar,
   Açıklamalarınızdan aynı suçtan iki kez hakkınızda işlem yapıldı anlamını mı çıkarmalıyız yoksa 2009 da ki davanın yargılama süreci 10 yıl gibi bir süre mi tuttu? eğer uyuşturucu suçundan hakkınızda farklı tarihlerde iki kez işlem yapıldı ise büyük ihtimal özel güvenlik komisyonundan ret alabilirsiniz. Devlet memurluğu şartları ve güvenlik soruşturması ise özel güvenlik şartlarına göre daha kapsamlı ve ayrıntılıdır.

 34. Avatar Can hitap dedi ki:

  Merhaba

  2017 madde esrar yakalandı herhangibi savcılık yada mahkemeye cıkmadım sadece 1 yıl denetım verdıler ve imzadan imzaya gittim ve 5 yıl herhangibi bir suça karişmayın dediler onuda yaptık şimdi ben dilekçe yazsam sildirsem ve o şekilde emniyete götürüp versem sorun olur mu bu yıl ÖGG silahlıyı kazandım ben dosyamı emniyete götürürsem nasıl sonuçlar Avutklar itiraz edersin diyor kazanırsın dediler dogrumu sizce cevap verirsenize çok sevinirim iyi

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Can Hitap,
   şu an 5 yıllık süreniz hala devam ediyorsa ret kararı almanız mümkün, bu süreyi sorunsuz tamamlamanız gerekebilir.

   1. Avatar Can hitap dedi ki:

    Teşekkür ederim . Peki 5 yıllımı tamamlasam sonra sorun olur mu ? Şimdi adalet sarayına gitsem sildirsem sildirirler mi İyi çalişmalar

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Can Hitap,
     Uyuşturucu suçu nedeniyle hakkınızda yapılmış bir işlem olduğundan ve devam eden denetiminiz bulunduğundan ret verilmesi mümkün demiştik, şu an kaydı sildirmeniz denetim devam ederken mümkün mü bilmiyorum, denetim sonrası için belki işe yarayabilir, hukuki olarak dava yoluna gitme şansınızda her daim mevcut tabi ki.

 35. Avatar Deniz dedi ki:

  merhaba 24 yaşındayım.. uyuşturucu kullanmaktan denetimli serbestlik aldım Ekim ayında bitecek kayıt yaptırmaya engelmi acaba . 16 yasindaykende aynı suçtan denetimli serbestligi. almıştım kayıt yaptırmak için bu gün son gün yardımcı olur musunuz lütfen

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Deniz,
   Yaş küçükken işlediğiniz uyuşturucu suçu nedeniyle kayıt yaptırabilir ve güvenlik soruşturmanız da başka bir sorun çakmaz ise özel güvenlik komisyonunundan olumlu netice alabilirdiniz, ancak şu an hakkınızda devam eden ds nedeniyle sizin için RET kaydı uygulanır. Bu süreyi sorunsuz tamamlamanız gerekir.

   1. Avatar Anonim dedi ki:

    teşekkür ederim

   2. Avatar Rıdvan dedi ki:

    Hakkimda devam eden mahkemem var polise hakaret bu ögg kimlik kartimi almama engel mi?

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Rıdvan,
     Bu mahkemenizden dolayı red alabilirsiniz, özel güvenlik komisyonları kolluk kuvvetlerine karşı işlenen suçlara karşı hassas davranıyorlar.

     1. Avatar Ali Şahan dedi ki:

      Sevgili Hocam zabıtaya Görevi Yaptırmama İçin direnme suçundan hakkımda harb kararı Vardı 6 Ay 3 Gün, tehditten Ayrıca 25 Gün Hapis cezası Aldım.. Iki davada Yargitayda Kesinleşmiş bir Cezam Yok .. 12 Yıldır Güvenlik Görevlisiyim KARTIMI yenilemem gerekiyor .karşıma bir Engel Çıkar mı

     2. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayin Ali,
      Özel güvenlik kurulunun, Belediye zabıtasına direnme suçunu, Genel Kolluk Kuvvetlerine direnme gibi değerlendireceğini düşünmüyorum, kurul söylediğim şekilde değerlendirirse engel çıkmayabilir.

     3. Avatar Rıdvan dedi ki:

      Polise hakaret sucu yukarida belirtiginiz suclar arasinda yok neden sorun olsunki kesinlesmis cezam da yok

     4. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Rıdvan,
      O cezaların sayıldığı maddelerin yanında ayrıca çok önemli bir madde var, “Güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesi ve bu soruşturmayı Polis yapıyor.

 36. Avatar mustafa dedi ki:

  merhabalar 31 yaşındayım 15 yaşındayken hırsızlık şuçundan yargılandım özel güvenlik kartı için başvuruda bulundum ağustos 2019 da dosyayı teslim ettim 06.02.2020 de bana dönüş yapıldı şubeye uğrayın tebliğ vericez dediler olumlu yada olumsuz diye bi şey denmedi şu an bi ameliyat geçirdim uğrayamadım şubeye ne olur sizce ben bu suçtan dolayı 11 ay ceza aldım sonra affa uğradı

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Mustafa,
   Affa uğramış olsa bile hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezanız varsa özel güvenlik olamazsınız, ancak komisyon suçun işlenme yaşının 15 olmasını olumlu değerlendirir ise kartınızı verebilir aksi halde güvenlik soruşturmanızı olumsuz da sonuçlandırabilir. Şubeye uğrayıp sonucu buraya da yazarsanız benzer durumda olan özel güvenlik adaylarına da müracaat etmeden önce yol gösterici olacaktır.

   1. Avatar mustafa dedi ki:

    bu gün gittim şubeye red olarak cevap verildi neden olduğuna dair bir bilgi verilmedi benim kafama taķılan ben evliyim 2 çocuğum var bunların geleceğini etkilermi hadi kendimden geçtim

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Mustafa,
     Çocuklarınızın geleceğini umarım etkilemez, sadece spesifik özel olarak mimleme yapılan kamu birimlerine (Genel kolluk, silahlı kuvvetler, Mit vb.) girişte belki etki edebilir, onun dışında etki etmeyecektir. Hakkınızda hayırlısı…

     1. Avatar mustafa dedi ki:

      bu kadar kolaymı bi insanı karalamak bu ülkede kimler nerelerde şimdi avukatla görüşeceğim eğer çocuklarında seninle aynı kaderi paylaşıcak derse yaşamanın bi anlamı yok onların geleceği için

     2. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Mustafa,
      Bu kadar karamsar olmayın, yasal olarak babanın yaptığından çocuklar sorumlu tutulamaz, kaldı ki saydığımız birimlerde bile bu sorun olmayabilir, siz onları iyi yetiştirmek için gayret edin, mutlaka güzel yerlere geleceklerdir.

   2. Avatar Mehmet dedi ki:

    Merhabalar 2018 yilindan bu yana devam eden dolandiricilik sucundan mahkemem var benim telefon faturam baskasinin hesabindan odenmis suan yenileme icin evraklari teslim ettim silahli calisiyorum.egerki silahsiza donerse kimlik isden cikarirlar peki tazminat alabilirmiyiz yada silahsiza donermi

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Mehmet,
     Dolandırıcılık suçundan devam eden mahkeme süreciniz nedeniyle kimliğiniz tamamen iptal edilebilir, böyle bir durumda tazminat almanızda zor görünüyor hukuki yardım almanız gerekir, çünkü kusurunuzdan dolayı kimliğiniz iptal edildiği için tazminat vermeyebilirler ve dava yoluyla almaya çalışmanız gerekebilir.

 37. Avatar Arda dedi ki:

  Merhaba admin 2016 yılında esrar ile yakalandım denetimli serbestlik aldım silahlı güvenlik kimliği almama engel bir durum varmı teşekkürler

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Arda,
   ds bitmiş ve süreyi sorunsuz tamamladı iseniz, müracaat edebilirsiniz, ancak silahlı olması zor görünüyor, silahsız içinde güvenlik soruşturmanızın olumlu sonuçlanması gerektiğini unutmayın.

   1. Avatar Arda dedi ki:

    Çok teşekkür ederim sağolun

 38. Avatar Bulent dedi ki:

  Mrb sayın admin.yukarıda belirtilen 680 sayılı khk’de belirtilen suçlar dışında ve mahkeme kararı olmadan kolluk kuvvetleri ögg kartına el koyamaz doğru mu?

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Bülent,
   Güvenlik soruşturmanız olumsuz sonuçlanırsa kimliğinizi iptal edebilir. 680 sayılı khk ile eklenen GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMLU OLMAK maddesi bunun için yeterlidir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması arasında fark vardır, arşiv araştırması adli kayıtlarınızın incelenmesi, güvenlik soruşturması ise ilgili birimler aracılığı ile yaşadığınız çevreye kadar soruşturulmanız ile ilgili geniş alanı kapsar. Buradan çıkacak olumsuz bir rapor soruşturmayı etkiler.

   1. Avatar Cemil dedi ki:

    Benim ögg kartım iptal oldu buna itiraz etmek için nereye başvurmalıyım yada nasıl bir yol izlemeliyim

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Cemil,
     ögg kimlik kartınızın iptali idari bir işlemdir, idarenin işlemlerine karşı idare mahkemelerine dava açılabilir.

    2. Avatar Zeki dedi ki:

     Ögg kartı iptal oldu işten ayrılmak zorunda kaldım işsizlik alabilir miyim yada tazminat

     1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Zeki,
      Ögg kartınızın iptal nedeni sizin kusurunuzdan kaynaklandı ise tazminat alabilmeniz zor olacaktır, dava açmanız gerekebilir, bu konuda hukuki yardım almalısınız.
      İşsizlik maaşı alabilmenin şartları ise şöyledir;
      -İş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesih edilmesi yani işten çıkarılması,
      -Çalışanın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerekmektedir.
      -İşsizlik sigortasına başvurmak için hizmet akdinizin fesih edilmesinden sonraki otuz gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.

   2. Avatar Ugur dedi ki:

    Sevgili Admin polise mukavet sucundan Dosyam var Abim polisle Kavga Etti Ve Benim tek Suçum Abimin O gün Yanında Olmak , 8 Polis uğur Karışmadı diyor ifadede 1 Polis oda Polise mukavet Etti Diyor .DOSYAyı Temmiz Ettim yargitayda Ve 5 Yıldır sonuçlanmadı . BOZMA gelecek yuksek Ihtimal . BU arada 11 Yillik Özel Guvenlik Gorevlisiyim Hala çalışıyom . ŞIMDI kimliğimi Yenilemem Gerekiyor Bir Sorun teşkil Eder mi Bu Olay . YENILEYEBILRMIYIM

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Uğur,
     Genel kolluk kuvvetlerine karşı işlenen suçlara özel güvenlik komisyonlarının hoş bakmadığını defalarca yazdım, umarım dediğiniz gibi bozma kararınız çıkar, ceza alırsanız yenileme yapmanız çok zor olur, şu anda ki durumda bile risk var, komisyonca mahkeme evraklarınız incelenip karar verilecek.

 39. Avatar ENİZ dedi ki:

  MERHABALAR ADMİN BEY .. 2010 YILINDA ESRAR MADDESİ KULLANILMASI DURUMUNDA ŞAHSIMA DENETİM SERBESTLİK VERİLMİŞTİ BU ŞEKİLDE BU OLAYI1 YIL İÇİNDE TAMAMLAMIŞTIM.. ( GÜVENLİK BELGESİ ) ALABİLMEM İÇİN HERHANGİ BİR SIKINTI ÇIKARMI.. ARADAN 1O YIL GEÇMİŞ VE DOSYALARIN 5 YIL HÜKÜMLÜLÜĞÜ OLDUGUNU BILIYORUM ONDAN SONRA DA SİLİNDİĞİNİ. ALMAMA HERGİ Gİ BİR PROPLEM OLUŞTURURMU .. CVP VE ÖNERİLERİNİZ İCİN SIMDİDEN TESEKKURLER

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Eniz,
   Düşüm yapılmış ve kayıtlarınızda görünmüyor ise ve benzer başka da bir suç kaydınız yoksa, özel güvenlik komisyonu değerlendirmesini yapar, aslında sistem de bu nedenle sıkıntılar oluşuyor, özel güvenlik adayları özel güvenlik eğitim kurumlarına gitmeden yani sertifika masrafı yapmadan önce bu soruşturma mekanizması çalıştırılsa daha isabetli olur. O yüzden komisyon ne görecek nasıl karara verecek bilemiyoruz.

   1. Avatar Mustafa dedi ki:

    Merhabalar tehtid sucundan bir seneden az bir ceza alıp buda hagb cevirilirse yenilemede sıkıntı yaşarmıyım. Yanı bu suçtan hagb im devam ederken yenilemeye girsem porblem olurmu?

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Mustafa,
     680 sayılı khk’nın uygulanması hakkındaki genelgede şöyle denilmektedir.”Yapılan düzenleme ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak şartı getirildiğinden, bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunan kişiler ile ilgili olarak özel güvenlik bilgi sistemine ret kaydı girilecektir. Kovuşturma veya soruşturmanın kişinin lehine sonuçlanması halinde ret kaydı kaldırılacaktır.” (Yukarıda sayılan suçlar aynı zamanda HAGB alınsa bile güvenlik soruşturmasını olumsuz etkilemektedir.)
     Görüldüğü gibi tehdit suçu mevzuatta sayılanlar arasında yer almamaktadır. Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl ve üzeri ceza almadığınız ve daha az bir ceza alınıp bununda hagb’ye çevrildiği takdirde, yenileme yapabilirsiniz. Ancak, mahkeme evraklarınız incelenip özel güvenlik komisyonunda değerlendirileceğini de unutmayın.

 40. Avatar Tankut dedi ki:

  Yorumunuza cevap yazamadigim icin buraya yaziyorum tekrardan en son yorumlardan hatirlarsiniz belki Hocam mahkeme olmadi yani bana hicbir sey gelmedi adliyeden aldigim evrakta aynen soyle yaziyor.
  KOVUSTURMAYA YER OLMADIGINA DAIR KARAR;
  Mustekinin basvurusu uzerine girisilen tahkikatin sonucunda toplanan delil bilgi ve belgelerden;
  Hirsizlik sucunun yasal unsurlari olusmadigi anlasildigindan suphelilerin kamu adina KOVUSTURMAYA YER OLMADIGINA, kararin mustekiye tebligine … karsiyaka agir ceza mahkemesine baskanligina itirazi acik olmak uzere CMKnin 173-173 maddeleri uyarinca karar verildi. Aynen boyle yaziyor. E devletten aldigin adli sicil belgesindr herhangi bir sey cikmiyor ama parmak izimi aldiginda bu uyari cikmisti ve aldigim kayitta da bu sekilde yaziyor. Evraki verdigim kisiye sordugumda bir sorun olmayacagini soyledi ama sizin de goruslerinizi ogrenmek istiyorum simdiden tesekkurler.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Tankut,
   Açıklamanıza göre hırsızlık suçu oluşmadığı görülüyor, bu suçtan işlem yapıldığı için kaydınızın çıktığı anlaşılıyor, buradan birçok arkadaşımız benzer konuda sorular soruyor, biz de anlatmaya çalışıyoruz, kolluk kuvvetlerinde ki sistemlerde ceza almış olmanız önemli değil hakkınızda kolluk veya adli birimlerde bir işlem tesis edildi ise bu mutlaka görünür, nitekim sizin de durumunuz böyle, komisyon, evraklarınızı inceleyip yargılamanın kovuşturma aşamasına geçmeden bittiğini görecek ve buna göre değerlendirme yapacaktır.

   1. Avatar Tankut dedi ki:

    Peki sonuc olarak red karari cikarsa buna itiraz edebilir miyim yada oyle bi durumda nasil bir yol izlemem gerekiyor?

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Tankut,
     İdarenin işlemlerine karşı idari yargıda dava açabilirsiniz.

 41. Avatar Murattty dedi ki:

  Slm hocam hırsızlık sucundan hagb verildı hagb2011bitti elimde dusum kagıdı var2017aldım kartı yeni tip 11,04,2019 aldım yeni kartı yenileme kartımı kaybettim alcam sıkıntı olur mu acaba bundan sonra yenilemelerde acaba cvlarsanız sevinirim

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Murattty,
   Hırsızlık kaydınızın düşümünü alıp, 2019 yılında kartınız verildi ise sorun olmaz, 680 sayılı khk Mayıs 2017’de yürürlüğe girmiş, 2018 yılında da İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak uyuşturucu suçu, hırsızlık suçu gibi benzer suçlar ile ilgili geriye dönük güvenlik soruşturması yapılması istenmiştir, bunlara takılmayıp 2019 yılında ögg kimlik kartınızı aldı iseniz, tekrar alabilirsiniz. Ancak idare her zaman gerekli şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanlar için işlem yapabilmektedir, bunu da bilmelisiniz.

 42. Avatar MERT dedi ki:

  Merhaba 2016 da polise görevini yaptırmamak için direnme suçunda 8 ay 15 gün ceza aldım HAGB KARARI verildi.2019 da kavdan basit yaralama suçundan 112 gün para cezası aldım 2240lira. polislerle olan davam tekrar açıldı 8 ay 15 gün hapis cezası verildi şuanda temyize gönderdim ve yenileme yapıyorum kartım da silahsız ama yenilemede bir sorun çıkarmı cevaplrsanız sevinirim teşekkürler.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Mert,
   Genel Kolluk personeline direnme suçundan hakkınızda adli işlem yapılmış, ayrıca daha sonra yine basit yaralama suçundan adli işlem görmüşsünüz, bu durumda özel güvenlik komisyonunundan ret kararı verilmesi kuvvetli ihtimaldir.

   1. Avatar nuri dedi ki:

    iyi günler 2018de tehditten hakkımda dava açıldı 2019da 6ay hapis cezası verildi ve ceza ertelendi 5yil suç islemezsem silineceği söylendi şuan ögg olarak çalışıyorum 6ay sonra yenileme başvurusu yapacağım kimlik kartımın iptali söz konusumudur simdi den teşekkür ederim

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Nuri,
     Suç cinsi ve ceza süresi bakımından 5188 sayılı kanun ve 680 sayılı khk hükümlerine göre sorun olmayabilir, ancak 6 ay ceza verilip ertelenmesi mahkemenin bu suçu işlediğinize karar vermiş olduğu anlamına gelmektedir, özel güvenlik komisyonu mahkeme evraklarınızı inceleyecek ve ona göre olumlu yada olumsuz karar verecektir.

 43. Avatar Tankut dedi ki:

  Hocam merhabalar 2011 yilindan hirsizlik suphesiyle gozaltina alindim. Aradan yilla gecti bugun emniyete gittigimde hakkimda kurumdan hirsizlik diye bir sey cikti. Adliyeden aldigim belgede hirsizlik sucunun yasal unsurlari olusmadigindan kovusturmaya yer olmadigina karar verilmistir yaziyor. Hakkimda herhangi bir suc yada bir hirsizlik olayi yok ama boyle bir belge cikiyor adliyede ve emniyette bu herhangi bir problem yaratir mi sadece supheli olarak gorunuyorum ve olayda herhangi bir hirsizlik yok ve sikayet yok. Sonuc ne olur sizce tesekkurler

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Tankut,
   Hırsızlık suçundan çıkan kayıt size sorun çıkarabilir, özel güvenlik komisyonu mahkeme evraklarını inceleyecektir, inceleme sonucu verecekleri karar bundan ceza almadığınız için olumlu da olabilir, ya da kurumdan hırsızlık ile ilgili hakkınızda adli işlem yapılmasına neden olan durum değerlendirilerek olumsuz karar da verilebilir. Zira Komisyon, hakkınızda ki suçlamalar ve mahkeme safahatı ile ilgili bilgilere bakıp karar vereceklerdir.

 44. Avatar Adnan dedi ki:

  Sayın hocam 2016 yılında trafik kazasından taksirle adam yaralamaktan dolayı 7 ay 15 gün hapis cezası
  aldım bu iki yıl denetimli serbestliğe çevrildi ve TCK 53/6 ya göre 3ay süreyle sürücü belgeme el konuldu silahlı Özel Güvenlik Görevlisinin yenilemede herhangibir sorun teşkil eder mi yada silahsıza mı düşürürler ? Görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

   Sayın Adnan,
   taksirle işlenmiş bir suçtan dolayı yenilemede sorun yaşamazsınız, kaldı ki aldığınız ceza süresi de 1 yılı aşmamakta, ayrıca suçun kasıtlı işlenmesi gerekir, kurulun silahsıza çevirmesi içinde çok kuvvetli bir neden yok.

 45. Avatar Bülent dedi ki:

  Merhaba sayın admin daha önce de yazmıştım size imar kirliliğinden dolayı devam eden bir mahkemem devam etmekte ve şu an güvenlik görevlisiyim siz dediniz ki kartıma engel olmaz mahkemenin konusu özel güvenlik değil dediniz!!peki mahkeme konusu ne olsaydı engel olurdu?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Bülent,
   üstte ki inceleme yazımızda hangi tür suçlardan alınan cezaların özel güvenlik olunmasına engel teşkil ettiği açıklanmıştır, lütfen yazımızı okuyunuz.

 46. Avatar Selim dedi ki:

  Admin kamuda ozel guvenlik olarwk calisiyorum esrar yakalattim 1 yil denetimli 5 yil kamu davasi acilmasinin ertelenmesi aldim 2 yil sonra yenilemem var ve anladigim kadariyla yenilemede sorun yasayacagim peki kimligim iptal oldugunda is yerinden farkli bir birime gecme sansim olurmu veya cikarirlarsa kimlik iptal durumundan tazminatimi alabilir miyim ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Selim,
   Ögg kimliğiniz iptal olursa başka birimde değerlendirilip, değerlendirilmeyeceğinize kurumunuz karar verecektir. Tazminat konusu İş hukuku uzmanlarının cevaplaması gereken bir soru olmakla birlikte çoğunlukla işçinin kendi kusurundan dolayı iş akdi feshinde tazminat alınamıyor, bunun için hukuki yardım alıp dava açmanız gerekebilir.

   1. Avatar Ali dedi ki:

    Selam Admin 2019 yılında üstümde esrar yakalattım DS verdiler 1 yıl 5 senede kamu davası erteleme verdiler DS şuan hala devam esiyor nisan ayında ögg kartın süresi bitecek yenileme sınavına girdim evrakları güvenlik şubeye götürdüm bana dediler komisyona sunulcak ondan sonra karar verilcek kartım yenilir mi yenilenmezse DS bitikten sonra mı yenilenir yoksa 5 yılın sonunda mi DS Temmuz da bitiyor bu arada

    1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

     Sayın Ali,
     Komisyonda şu an için suç türü ve ds devam ettiğinden ret kararı verilme ihtimali yüksek, ds den sonra da verilecek kararı komisyon belirleyecek, ancak komisyonların uyuşturucu suçlarına karışan özel güvenlik görevlilerinin kimlik yenilemelerine çok sıcak bakmadığını bilmeniz gerekir.

     1. Avatar Ali dedi ki:

      Peki DS devam ederken adliyeden düşme kararı alabilir miyiz alırsak bunun yenilemede etkisi olur mu

     2. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Ali,
      Bunu ilgili mahkemeye sormanız gerekir, ancak ds devam ederken düşüm verme ihtimalleri zor görünüyor.

 47. Avatar Yasin dedi ki:

  Ben diyarbakırda uyşturu madde bulundurmaktan 1 yıl denetimli serbestlik aldım ve 5 yıl dışarıdan denetim verdiler fakat benim üstümde hiç bir şey yoktu memurlar ohal zamanı olduğunu 1 ay gözaltı hakları olduğunu söyledi bize yenileme yaptım benden mahkeme sonucunu istediler sertifikamı aldım ama kimlik kartım için yenilemede sorun çıkarmı

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Yasin,
   Uyuşturucu madde suçlarından hakkında işlem yapılan ögg adayları ve yenileme yapan özel güvenlik görevlilerinin müracaatlarında mutlaka sorun çıkmaktadır. Zira uyuşturucu suçları 680 sayılı khk da yapılan değişiklik ile işlenmesi ve ceza alınması halinde özel güvenlik olunmasına engel suçlar kapsamındadır.

 48. Avatar inci dedi ki:

  Merhaba
  iki ayri davam oldu birinde hakaret sucu birinde ise esimle kavga sirasinda darp sucu isledim birinde 3 ay hapis cezası 5 yıllık denetimli sureye cevirdi birindede 1 ay hapis para cezasina yani 5 yillik denetimliye cevirildi mahkemeler bitince dosyami teslim ettim polis memuru 2 3 ay icinde kimligin gelir dedi bu durumda kimligim iptal olurmu

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın inci,
   hakaret ve darp suçu özel güvenlik olunmasına engel teşkil etmez aldığınız cezalarda 1 yıldan az ve denetime çevrilmiş, mahkeme düşüm evraklarını da verdi iseniz, başka bir konunuz yoksa sorun olmayacaktır.

   1. Avatar İbrahim dedi ki:

    Hocam iyi günler ben astsubaydım 2019 aralık ayında fetö nedeniyle ihraç oldum ve mahkemem halen devam ediyor şu durumda silahlı yada silahsız güvenlik belgesi alabilirmiyim ilginiz icin tesekkür ederim

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın İbrahim,
     Mahkemenizin bitmesini beklemelisiniz, bu konuda hakkınızda devam eden bir soruşturma veya koğuşturma varken özel güvenlik sistemine hakkınızda ret kaydı girilir.

 49. Avatar Mehmet dedi ki:

  Mrb denetim süresi yıl ay gün olarak mı doluyor

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Mehmet,
   Denetim süresi 1 yıl ile 3 yıl arasında verilir ve yıl, ay, gün olarak doldurulur.

 50. Avatar Melodi dedi ki:

  Mrb admin silahlı ozel guvenlik sertifikami aldım güvenlik sorusturmasinda aklıma takilanlar var . Bnm 5 sene infazim vardı ve onu yaktım bardakla birisinin burnunu hafif yaraladim karşı taraf şikayetçi olmadı fakat kamu dava açtı ve 180 gün adli para cezası ile 3 bin TL ödedim ve bitti . 2014 yılında da restorantta çalışırken telefonla patates domates eksik gibi siapriseler veriodum ve karşı taraf uyuşturucu madde ticareti yapiomus hiç haberim yoktu. Ve ifadem alındı mahkemeye çıkarıldim sanık olarak sonra ben hiç mahkemeue çağrılmadim kesin karar temiz edilmeden beraat aldım bu bu sorunlar bnm silahlı ozel güvenlik olmama engel mi Yargıtay da dosya gorunuo uyuşturucudan avukatla görüştüm sizinle alakası yok sizin kararınız kesin beraattir karşı tarafın dosyası Yargıtay’da o yüzden sizinki de görünüyor dedi bı de sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum tsk

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın melodi,
   hafif yaralama olayı özel güvenlik olmanız için sıkıntı olmaz, uyuşturucu ile ilgili konudan beraat kararınız varsa bu konuda da sıkıntı yaşamazsınız, ancak uyap ta görünüyor ise özel güvenlik şube mahkeme evrakını incelemek isteyebilir.

 51. Avatar Yıldırım dedi ki:

  Merhaba.Benim 24.05.2014 yılında basit yaralama suçundan(kavga esnasında testere ile) kamu davam oldu.Dava 2016 yılında sona erdi.300 gün adli para cezası 6000 tl aldım.Hagb ye çevrildi.84.Dönem silahlı özel güvenlik sınavını kazandım.Evraklarımı teslim edeli 2 ay oldu.Bugün emniyeti aradığımda soruşturmanız devam ediyor dediler.Mahkemeniz ile ilgili savcılıktan yazı bekleniyor denildi.Güvenlik soruşturmamın olumsuz olma ihtimali var mıdır?Kurstaki herkesin kartı geldi benim hala soruşturma bitmedi.Bu da beni psikolojik olarak olumsuz etkiliyor.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Yıldırım,
   HAGB niz devam ettiği için mahkeme safahatı ile ilgili bilgi edinilmesi amacıyla yazı yazı yazılmış olabilir, böyle bir durumunuz varsa sizin müracaatta bulunacağınız zaman mahkemeden evrak alıp teslim etmiş olmanız daha iyi olurdu, sizin için kurul, mahkemeye konu olan olay ve şekli ile ilgili bir değerlendirme yapıp 680 sayılı khk nın güvenlik “soruşturması olumlu olmak” maddesi gereği olumsuz karar vermez ise en kötü HAGB nin bitmesi bekletilebilir onun dışında işlediğiniz suç ve aldığınız ceza özel güvenlik olmanıza engel teşkil etmemektedir.

  2. Avatar Mehmet dedi ki:

   Slm admin özel güvenlik belgemi aldım silahlı yeni ama. Psikolojik tedavi görsem veya ilaç kullansam skkıntı olurmu

   1. Avatar admin dedi ki:

    Sayın Mehmet,
    Teşhis konulmuş bir psikolojik rahatsızlığınız var ise silahlı özel güvenlik kimlik kartınız silahsıza çevrilebilir, ancak bu da psikiyatrinin raporunun nasıl sonuçlanacağı ile ilgilidir, psikiyatri bölümü uygun görmez ise kimliğiniz tamamen iptal olabilir. Yönetmelikte özel güvenlik olabilmek için gerekli olan sağlık ile ilgili şartlar içinde “Psikolojik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (psikopati), alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,” hükmü mevcuttur, ancak bu durumu belirleyecek birim özel güvenlik şube yada özel güvenlik kurulu değil, psikiyatrinin vereceği raporda yazan karardır. Şöyle ki kolluk kuvvetlerinde de mesleğe girdiğinde sorunu bulunmayan ama birkaç yıl sonra psikolojik rahatsızlık tanısı konan personel psikiyatrinin raporuna göre önce silahı alınarak daha pasif bir göreve alınır, burada sağlık ile ilgili sorunları devam ederse malulen emekli edilmeye kadar giden bir süreç işler. Eğer kimliğinizi aldınız, işe girdiniz, ardından tedavi görmeye başlayacaksanız, bu aşamada görevde yaşayabileceğiniz bir sıkıntıda, bunu bildirmediğiniz için sorumluluk size ait olacaktır.

 52. Avatar Gökçe dedi ki:

  Selamünaleyküm hocam..
  2013 yılında karistigim kavgada adamın burnu kırıldı şikayetçi olmamasına rağmen kamu davasindan kasten adam yaralama diy 1 yıl 1 ay hAGB kararı verildi 5 yıl başka suça karışma dediler.. 5 yılı doldurduk dilekçe verdim düştü bu karar benim memur olmama ve özel güvenlik kimlik kartımı almama engel teşkil eder mi.. kalın sağlıcakla

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Gökçe,
   Müessir fiil yani kavga suç olarak devlet memurluğuna da özel güvenlik olmanıza da engel hallerden değildir, özel güvenlik olarak süre olarak kasten bir suçtan bir yıl ve üzeri ceza almamanız gerekir, HAGB niz sorunsuz bitti ve düşüm aldı iseniz bu suçtan ceza almamış sayılırsınız, bu nedenle sizin için sorun olmayacaktır.

 53. Avatar Mevlut elalmis dedi ki:

  Merhaba iyi günler başıma çok kötü bir olay geldi alkolü şuurun yerinde değilken polis karakolunda polise mukavemet suçu işletim ve hakime bu suçu kasten istemediğimi anlattım ben böyle biri değilim dedigimi anlattım bana adlı kontrol altında serbest bıraktılar pazartesi ve cuma günleri imza atacam bu suçtan dolayı özel güvenlik görevlisi ola bilir!iyim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Mevlüt,
   Özel güvenlik görevlisi olmak için müracaat edeceğiniz ve özel güvenlik kimlik kartını vermeye yetkili kamu kuruluşu Polis ve Jandarma birimleridir, güvenlik soruşturmanızı bunlar yapar ve kurula sunar, özel güvenlik kurulu da dosyanıza göre karar verir, bu durumda her iki kolluk kuvveti de kendilerine mukavemet suçu işleyen bir vatandaş ile ilgili nasıl bir soruşturma sunarlar takdirinize bırakıyorum.

   1. Avatar Mevlut elalmis dedi ki:

    Beni bütün polisler tanırlar onlara karşı işleyecek olduğum bir suç olmaz kendileri dikkatle biliyorlar hatta polis şikayetini geri alacak durumum anlatıldı bu suçtan dolayı güvenlik soruşturmasından gecmeme ihtimalimm var mı mahkeme kagitinda sadece basit yaralama yaziyor

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Mevlüt,
     Evet, soruşturmanıza karar verecek kurul polise karşı işlemiş olduğunuz mukavemet suçu yüzünden soruşturmanıza ilk andan olumsuz bakar, sonuçta özel güvenlik görevlisi olduktan sonra bile işlemiş olsanız bu suçu kimlik iptal edilmektedir, zira kanuni şartlar oluştuğunda, özel güvenlik personeli kolluk görevlisi emrinde bile olabilmekte, emrinde olmanın her an mümkün olduğu bir kamu görevlisine mukavemet maalesef hoş karşılanmamakta.

     1. Avatar Mevlut elalmis dedi ki:

      Peki bu suçtan beraat edersem ve polis memuru şikayetçi olmayacak sucu işlerken de bilincim yerinde değildi kasten işlediğim bir suç yok ve çok üzgünüm böyle bir olay yaşandığı için

     2. Avatar admin dedi ki:

      Sayın Mevlüt,
      Bu suçtan hakkınızda bir adli işlem yapılmamış olması önemli,şikayetçi olmaz ve ceza almazsanız kurulun insafına kalan bir karar verilir.

 54. Avatar Hakan dedi ki:

  Merhabalar esrar maddesi icerken yakalandım buyuk ihtimal ilk defa oldugu icin denetim serbestlik alcam guvenlik kartimi yenilememe 4 yil var sorum su bu olay calistigim is yerine bildirilirmi yada 4 seneden önce yenileme olmadan iptal olurmu tskkrler

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Hakan,
   Özel güvenlik şube müdürlükleri şu an mevcut aday ve yenileme soruşturmalarını ancak yürütüyorlar, mahkeme tarafından bildirilmez ise bu süreniz uzayabilir, ancak şunu da bilmelisiniz idarenin güvenlik soruşturmanızı yenilemek için illa ki yenileme yapmanız gerekmez, soruşturma birimlerine zaman zaman güvenlik soruşturması yapmaları konusunda İç İşleri Bakanlığının talimatı var. Ayrıca bahsettiğiniz konuda ki adli işleminizi de güvenlik soruşturmanızı da kolluk kuvvetlerinin yaptığını unutmayın, o yüzden beklediğiniz gibi bu süre 4 yılı bulmaz. Özel Güvenlik Şubeye resmi kanaldan bilgi ulaştığı anda kurul kimliğinizi iptal edecektir.

  2. Avatar Yagizberk dedi ki:

   Admin hayırlı günler ben 2010 yılında uyuşturucu kullanmaktan yakalandim 1 yıl ds gonderdiler sorunsuz bitti 2016 yılında ilk silahlı belgemi aldım sonra 11.2017 tarihinde yeni tip kart alırken düşme kararı istediler ve götürdüm yeni kartımı verdiler yenilemem geldi 191/5 maddesinden dolayı düşme kararı var sizce kartı yenileyebilirmiyim lütfen net bir cvp verirmisiniz

   1. Avatar admin dedi ki:

    Sayın Yağızberk,
    Biz sadece hukuksal durumunuza göre yorum yapıyoruz, kartı alıp almayacağınıza kamu kurumlarının yetkilileri karar vermektedir ve bizim yaptığımız yorumlar onları bağlamaz, esas olan özel güvenlik şube müdürlüklerinin ve kurulların aldığı karardır. O yüzden cevabımızın net olması beklenemez, asıl durumunuza gelince, 11/2017 de yani 680 sayılı khk dan sonra yenileme yaptığınızı söylüyorsunuz, 12/2018 yılında ki genelge ile 2017 den öncesinin incelenmesinin istendiği İçİşleri Bakanlığı genelgesinde de uyuşturucu suçu nedeniyle takılmadı iseniz, kanaatimizce sorun olmaması gerekir.

    1. Avatar Yagizberk dedi ki:

     Sayın admin yenileme yapmadım 11.2017 de yeni tip kart alırken soruşturma yapıyorlarmış uyuşturucu madde kullanmissin düşme kararını getir dediler bende getrdim sonra 15 gün sonra kartım geldi olay bundan ibaret asıl olay 2010 yılında oldu 2016 da ilk defa kart aldım ve şimdi ilk yenilemem olacak stresten uyuyamıyorum net bilgide bulamıyorum şubeye gitsem sorsam kartı iptal ederler diye soramiyorum

    2. Avatar Yagizberk dedi ki:

     Admin uyuşturucu kullanmaktan yakalanan herkesin kimliği iptal oluyormu bunun belli bir ölçütü yok mu her yakalanana ds verip 5 yıl sonra uyarsa düşme kararı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriyorlar ama emniyet sisteminde gözüküyor yinede bunu sordum polise ömür boyu silinmez diyor uyuşturucu konusunda belirli kriter varmi genelgeyi okudum ama anlayamadım bı turlu lütfen yardımcı olursanız sevinirim

     1. Avatar admin dedi ki:

      Sayın Yağızberk,
      Milletin canını ve malını emanet ettiği güvenlik personelinden bahsediyoruz, normal bir işçiden bahsetmiyoruz, kaldı ki iş kanununda iş yerinde alkol alan uyuşturucu kullanan işçiyi ihbarsız ve neredeyse tazminatsız işverenin işten çıkarma hakkı var, güvenlik sektörü diğer sektörlere göre daha spesifik bir alandır, aynı zamanda sosyal bir sorun bu, hangi site sakini uyuşturucudan kaydı olan bir insanın site girişinde onların güvenliğini sağlamasına olumlu bakar, maalesef kimse kabul etmez bunu, o yüzden devlet güvenlik sertifikasını verirken dikkatli olmak ve sık eleyip sık dokumak zorunda. Umarız sizin için hakkınızda hayırlısı olur.

     2. Avatar Yagizberk dedi ki:

      Admin kesinlikle haklısınız ama insan hayatında bı kere hata yaptı diye bir ömür onu dışlamak veya daha ergen yaşlarında yaptığı tek böyle bir hata için ömür boyu yargilamakmi lazım ben eminim binleerce insan var böyle şeyleri gençliğinde bikac kez yapıp ve pişman olan bununla ilgili devlet kesinlikle güvenlik olamaz demesi sadece adaletsizlik degilmi teşekkürler size admin en azından duygularimizi ifade şansı verdin yani kimlik imkansız gbi duruyor sizin soylemenize göre

 55. Avatar Tuğba dedi ki:

  Merhaba admin 5 bucuk yıldır kartım var ve calısmaktaydım fakat benim kart yenilemede saglıktan bir pürüz cıktı ve hakem hastane herseyim pskljk testler arşiv araştırmam olumlu olmasına rağmen küçükken kolumun üstüne attığım küçük bir facadan dolayı olumsuz rapor yazmış ama ılk kimliğe basvurdugumda hiçbirşey yoktu bana sornsuz vermıslerdı şimdi kimliğimi aldılar ve işimden oldum buna mahkmede itiraz edebilir miyim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Tuğba,
   İdare mahkemesine, yapılan idari işlem ile ilgili dava açabilirsiniz. Ancak bilmenizde fayda var, iddianız; idare önceden vermişti şimdi niye vermedi şeklinde olamaz, zira idare, daha sonra şartları taşımadığı tespit edilenlerin ilişiklerini kesiyor, bu devlet memurluğunda da böyledir. Bu konuda ki en önemli sıkıntınız hakem hastane vermiş ise olumsuz raporunu, lehinize karar çıkmasının zor olmasıdır.

   1. Avatar Süleyman dedi ki:

    Iyi aksamlar sayın admin soru sor sayfasina ulasamadigim icin burdan yazmak zorunda kaldim. Ben 1 ay once 1 gr esrarla yakalandim idarar tahlillerim temiz çıktı e devlette adli tıp raporum görünüyordu fakat simdi goremiyorum. Asıl sorum uyusturucudan ötürü 10 yıldır calistigim kamu kurumundan cikartilirsam tazminat alma hakkim olurmu cevaplarsaniz cok sevinirim

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Süleyman,
     4857 sayılı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesinde sayılan sebeplerle iş akdi sona erdirilen yani işveren tarafından işten çıkarılan işçi işverenden ihbar tazminatı talep edemez. Ayrıca, bu işçi eğer “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle işten çıkarılmışsa işverenden kıdem tazminatı da talep edemez. Eğer bunların dışındaki bir sebeple çalışan işten çıkarılmış ve en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuşsa işverenden kıdem tazminatı talep edebilir.

     1. Avatar Süleyman dedi ki:

      Peki bu olaydan ds almassam kovusturmaya yer olmassa yinede yenilemede sorun yasarmiyim şunuda belirteyim karakolda ifade verdim icerken degil sadece cebimde vardi ve cikardim kendim verdim. Zaman ayirdiginiz icin teşekkür ederim

     2. Avatar admin dedi ki:

      Sayın Süleyman,
      herhangi bir adli işlem yapılmazsa yada ds de dahil herhangi bir ceza almazsanız yenileme de sorun olmaması muhtemel, yine de güvenlik soruşturmanız sırasında bu olayınız kurulun önüne gelirse etkilenmeleri mümkün, zira uyuşturucu konusu kamuda ki kolluk personeli içinde oldukça hassas bir konudur ve çoğu zaman meslekten ihraç sebebi olmaktadır.

 56. Avatar Bülent dedi ki:

  Merhaba sayın admin.Hakkımda imar kirliliği ilgili devam eden bir mahkeme dosyası var ve şuan özel güvenlik görevlisiyim bu benim kartıma engel olur mu?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Bülent,
   merak etmeyin sorun olmaz, zira mahkeme konunuz özel güvenlik olunmasına engel bir konu değildir.

   1. Avatar Ali dedi ki:

    sayın admin benim silahla tehdit sucumdan 1 yıl 8 ay silahla basit yaralama suçundan 5 ay hagb kararlı davam var hagb sorunsuz bitiyor sonrasında kimlik yenilemem geliyor düşüm kararı alsam silahsız kimliğinde her hangi bir sorun olurmu bide bu şekilde olan arkadaşlar varmı acaba teşekkür ederim

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Ali,
     Düşüm sonrası yasal bir sorununuz kalmaz, ancak güvenlik soruşturmanızı nasıl etkileyeceği önemli, suç aleti ruhsatsız ve ateşli silah ise komisyonu etkilemesi olası.

     1. Avatar Ali dedi ki:

      Bu şekilde alma şansımız nedir acaba sonuçta silahsız kimlik alıcam

     2. Avatar admin dedi ki:

      Sayın Ali,
      Zaten ancak silahsız için kimlik alabilme şansınız var, silahlı isteseniz büyük ihtimal olumsuz çıkar

 57. Avatar onur dedi ki:

  iyi günler hocam alkollü araç kullanıp kaza yaptım yanımdaki arkadaş vefat etti 7 ay tutukluk süreci geçirdim tahliye oldum mahkemem devam adli sicil kaydım temiz güvenlik formuna mahkeme var işaretledim bir sorun olurmu

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Onur,
   Kanunda sayılan suçlardan biri için mahkemeniz devam ediyor olsa idi mahkeme sonuçlanana kadar ret alırdınız. Sizin suçunuz bu kapsama girmiyor ancak, burada size sıkıntı olabilecek konu, kaza sırasında alkollü olmanız bu durum güvenlik soruşturmanızda olumsuz değerlendirilebilir.

  2. Avatar atlantisssss dedi ki:

   Merhaba 2014 yilinda uyusturucu icerken yakalandim ve 5 yol d.serbestlik aldim. 5 yil suresi bittiginde hagb kararim oldugu soylendi ve sureyi sorunsuz bitirsim icin dilekce verip hagp karsrini sildirdim.Tabi bu esnada bana amatem verilmedi bir sorun olmadi.Güvenlik kimligimi yenileyecegim sinava girdim sadece evrak teslim edip yenilemem gerekiyor yenilenir mi ?.Tesekkur ederim

   1. Avatar admin dedi ki:

    Sayın Atlantisssss,
    Uyuşturucu suçu genelde güvenlik soruşturmasında ve özel güvenlik kurulunda adaylara sorun oluyor, buna 680 sayılı khk ile yeniden düzenleme yapılarak uyuşturucu suçlarından ceza alınmasının ögg olunmasına engel olmasının eklenmesi ve İçişleri Bakanı tarafından yayımlanan genelge ile devletin aleyhine işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar ile uyuşturucu suçundan mahkum olanların özellikle tespit edilerek ret kararı verilmesinin istenmesi neden gösterilebilir, ancak burada ki sıkıntı ds ve hagb nin bir ceza olarak kabul edilip edilmeyeceği, bazı hukukçular ceza olarak kabul edilmesini bazıları bir ceza olarak değerlendirilemeyeceğini savunuyor, bu konu bir mahkeme kararı ile kesinleşirse size cevap vermek daha kolaylaşacak, ancak şu durumda sizin sonucunuz özel güvenlik kurulunun nasıl karar alacağına bağlı.

    1. Avatar atlantisssss dedi ki:

     Bu konu mahkeme karari ile kesinlesirse demissiniz,fakat ben dilekce verdim ve hagb kararimin silinmesini istedim 1 hafta sonra ayni mahkemeden hukumlu hakkinda aciklanmasi geei birakilan hukmun ortadan kaldirilmasina ve hukumlu hakkinda davanin durulmesine diye 2 sayfalik kagit aldim rabdevum var korkuyorum ise girecegim 2 gun icinde tirsiyorum..

     1. Avatar admin dedi ki:

      Sayın atlantisss,
      mahkeme hükmü ortadan kaldırmışsa yasal olarak bir sıkıntı görünmüyor ancak şunu defalarca söylüyorum, bakın memuriyete alımda da bu güvenlik soruşturması gündemde ve nasıl değiştirileceği siyasilerce tartışılıyor, sonunda özel güvenlik ile ilgili 680 sayılı khk ya eklenen “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesini etkileyecek mi bilinmez ama bu maddeye göre kurul aleyhte karar verebiliyor. Uyuşturucu suçundan size işlem yapılmış olması ceza almamış olsanız bile, uyuşturucu kullanmış sayılıp soruşturmanız olumsuz değerlendiriliyor ve bunun için söylediğim bu madde kurula gerekçe olarak yetiyor. Bu nedenle sizin durumunuzda olanlara net yanıt vermek zor oluyor.

     2. Avatar Doğan dedi ki:

      Benimde uyuşturucu kullanmaktan yenileme aşamasında kartım iptal oldu. Benden dava düşüm kararı istediler ama maalesef sürecin bitmesine 2 yıl vardı götüremedim. Şimdi sürem doldu. Kararı alıp tekrar özel güvenlik şubeye müracaat edeceğim. Sonuç ne olur bilinmez ama kendi kanunlarında kişinin hakkında soruşturmaya ve kovuşturmaya yer yoktur ve hakkındaki davalar kaldırıldığı taktirde güvenlik olma yolu açılır denirken artık o komisyondaki kişilerin psikolojik ve o günkü ruh hallerine bağlı olması çok üzücü.. Kanun ve yasalarda bu konuda şans verileceği söylenirken diğer yandan yüzünü bile görmediğin kişilerin senin hakkında olumsuz karar çıkarması tam bir çelişki.. Eğer bu durumu yaşayıpta kartını geri alan varsa burda yazarsa insanlar aydınlanır. Merakları giderilir.

   2. Avatar Yagizberk dedi ki:

    Sonucu burda paylaşırsan bizede yardımcı olursun kardeşim bilgi kirliliği var net bı cvp yok bu konuda

    1. Avatar atlantisssss dedi ki:

     Sende mi ayni durumdan müzdaripsin, kimseye de denk gelmedim evet bende ayni durumdaydim ama ywniledim dese de rahatlasam , randevu olumlu gecer sıkinti cikmazsa eger pazartesi olur olmaz sana cevap verecegim

     1. Avatar admin dedi ki:

      Sayın atlantisss,
      umarım hakkınızda hayırlısı olur, sonucu lütfen paylaşın.

    2. Avatar atlantisssss dedi ki:

     Pazartesi sana cvp vereceğim

     1. Avatar Yagizberk dedi ki:

      Kardeşim ne yaptın inşallah sorunsuz geçmiştir insanların genncliginde yaptığı en ufak bir hata seneler sonra etkilemesi ne büyük saçmalık hakkı yokmu bu insanların sıfırdan düzgün hayata

 58. Avatar Ahmet dedi ki:

  Admin 2008 senesinde uyuşturucuyla yakalandım 3 yıl ds yedim hiç bir sorun çıkmadı 2014 senesinde güvenlik kartı aldım bu zamana kadar ö.g.g olarak çalıştım 2017 senesinde tekrar uyuşturucu kullanmaktan yakalandım 1 yıl asgari ds verdiler. 1 hafta önce yenilemeye yapmaya gittigimde benden bu ikisinin mahkeme kararını istediler bende adliyeden mahkeme kararlarını götürdüm bugün ordaki çalışan memur komisyona gireceksin dedi belki yenleme yapamzsın onu bilemem komisyon belirlicek dedi, bununla ilgili bilgi verirmisin.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ahmet,
   adli yargı zaten ds vererek size bir şans veriyor kullanıcının iş vb. imkanlardan mahrum olmaması için bu tür bir yaptırımı uyguluyorlar ve tekrar yapıp yapmamanızı kontrol etmek bir fırsat vermek adına veriliyor bu ds’ler, üstüne birde bu suçu tekrarlamışsınız, özel güvenlik komisyonunun buna pek hoş bakacağını sanmıyorum, tamamen komisyonun sizin için ne karar vereceğine bağlı her iki sonuçta çıkabilir ama Yenileme yapmanız bulunduğunuz durum için sürpriz olur bunu da söylemek gerekir.

   1. Avatar Ahmet dedi ki:

    2008’de olan suçum 13 yaşındaydım, peki bugun kaydımı yaptılar evraklarımla beraber mahkeme kararlarınıda verdim güvenlik komisyonunun sonucu ne zaman açıklanır sizce ?

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Ahmet,
     Yaş küçüklüğü sizin lehinize bir durumdur, komisyona gelince her ilin yoğunluğuna göre komisyon toplanma zamanları farklı olabiliyor, komisyonlar her gün toplanmaz, çünkü komisyon üyelerinin her birinin ayrıca yürüttüğü asıl görevleri vardır, onların kararlaştırdıkları belirli günlerde toplanıyorlar.

   2. Avatar kamil dedi ki:

    Admin benim konuda ayni ama tekrarlamadim 2018 düşme kararim var. İptal ettiler. İdare mahkemesinde kazanma olasiligim nedir?

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Kamil,
     Küçük yaşta karışmışsanız bu suça mahkemede kazanma şansınız olabilir, ancak cezai ehliyetiniz varken işledi iseniz, kanun maddesine takılabilirsiniz, kanun gereği yapılan uygulamaya idare mahkemelerinden lehinize karar almak zordur, bunu mümkün kılabilecek tek yol idare mahkemesinin sizi bağlayan kanunun ilgili maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine göndermesidir ki bu da çok zor bir işlemdir.

   3. Avatar Fatih dedi ki:

    2011 yılında uyuşturucu uyarıcı madde bulundurmaktan yakalandım ve araya askerlik girdiği için 2014 – 2015 yılı arasında 1 yıl denetimli serbestlik aldım bu süre zaafinda ve sonrasında harici hiç bir olaya karışmadım 2015 yılında çıkarmış olduğum kimlik kartını yenilemek için dün başvurduğumda bunun hala gözüktüğünu ve davanın düştüğüne dair karari ilgili mahkemeden almam gerektiği söylendi gidip aldım teslim ettiğimde komisyona gidicegini söylediler ve geçici kimlik kartı verilmedi üstüne birde %80 oranla komisyon onaylamaz kimlik kartı çıkmaz dediler bu sicil sildirilebiliyor mu kimlik kartim çıkarmı çıkmaz mı şuan geçici belgeminde olmaması sebebiyle işime son verilirmi bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Fatih,
     Bu konuda İçişleri Bakanlığının 25.12.2018 tarihli bir genelgesi var ve aynen şöyle diyor: “kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette özel güvenlik alanında görev yapan kişilerin devletin güvenliğini ve kamu vicdanını derinden yaralayacak bazı suçlardan (uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları buna dahildir) uzak olmaları önem arz etmektedir. İçişleri Bakanının imzaladığı bu genelge de bu tür suçlardan ceza alanların geçmişe yönelik (2017 öncesi dahil) tüm kayıtlarının incelenmesi istenmiştir. Devlet yukarıda ki genelge metninde de belirtildiği gibi doğal refleks olarak bazı suçlardan ceza alanlara özel güvenlik kimlik kartı vermek istemiyor. Her ne kadar ds alıp sorunsuz bitirdiğinizde bu suçtan ceza almamış durumu gelmiş olsanız bile üstte saydığımız sebepten dolayı güvenlik soruşturmanız maalesef olumsuz çıkabiliyor. Kamu kurumunda iseniz ve kimliğiniz iptal edilirse ne olacağına kurumunuzda ki kurul karar verir, özel sektörde iseniz ögg kimlik kartınız iptal edilirse çalışamazsınız.Umarım iptal edilmez. Yukarıda bahsedilen yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

     1. Avatar Can Hatip dedi ki:

      Merhaba

      2017 yılında esrar maddesi yakallatık denetim serbestlik kapsamında 1 yıl tedavisiz aldık sadece imzadan imzaya gittik ve kamu davasının ertelenmesine karar var bende bu yıl güvenlik silahlıya girdim ve kazandım dosyamı emniyeti götürürken her hangibi bir sorun Çıkar mı cevap verirsenize sevinirim iyi çalişmalar

     2. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Can Hatip,
      Uyuşturucu suçundan hakkınızda işlem yapıldığından güvenlik soruşturmanızın olumsuz çıkması ve özel güvenlik komisyonunun ret kararı vermesi mümkündür.

 59. Avatar özkan sarıtaş dedi ki:

  kolay gelsin benim 2011 yılında süren mahkemem vardı kavga yaralama 2018 de bana 5 yıl hapis cezası çıktı ben üst mahkemeye itiraz ettikten sonra 2 yıl 15 ay 15 güne indi cezam oda denetim serbeslik oldu tabi bu arada silahlı güvenlik olarak çalışıyordum şimdi benim bankaya işe girme ihtimalim var serbest denetimligimde bitti hiç bir mahkemem yok kimligimin durumu ne olabilir bankaya işe girmemde ne sıkıntı olur ne yapmam lazım tsşkler kolay gelsin

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Özkan,
   Geçerliliği süren ögg kimlik kartınız varsa ve banka bu kaydınız ile ilgili sorun çıkarmazsa girebilirsiniz. Yenileme yapmanız gerekiyorsa da, bu suçtan 1 yıl üzeri aldığınız ceza ds olup sorunsuz tamamlanıp düştü ise evraklarınızı teslim edip güvenlik soruşturmanızın sonuçlanmasını bekleyeceksiniz.

   1. Avatar Gokhan dedi ki:

    Admin olay 2011 de olmuş ceza 2018 de verilmiş khk 2017 cıktı 2017 den önce islenen bu suç khk dan önce yani kimlik almaya engel olurmi

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Gökhan,
     680 sayılı khk’nın çıkış tarihi olan 2017 yılının 5. ayından daha öncede alınmış olsa bile bu cezaların güvenlik soruşturmasında etkisi olmaktadır, İçişleri Bakanının bu konu ile ilgili genelgesi açıktır. Bu genelgede özellikle 2017 den öncesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması talimatı vermiştir. Genelge sitemizin Mevzuat/genelge başlığı altında mevcuttur.

 60. Avatar Erdinç dedi ki:

  Öncelikle bu platform da insanlarin sorularina cevap verdiginiz icin herkez adina cok teşekkür ederim. Benim sorum şu; 2011 yilin da ankarada esrar kullanirken polise yakalanarak 1 yil amatem , 5 yil ds aldim … Amatem süresince herhangibi bi sikinti olmadan amatemi tamamladim , ds suresince de yine herhangibi bir suca karismadim … Onemli nokta şu ki bu olaylar olurken ben bir devlet bankasin da ö.g.g idim … 2016 yilinin baslarin da kimlik yenileme zamanı geldiğinde kimliğim yenilenmedi … Ds surem henüz dolmamış tı . Ve kimligim iptal oldu …. Simdi 2019 yilindayiz , acaba ben suan da guvelik sertifikasi alabilirmiyim … Sorumu yanitlarsaniz bana cok buyuk bir yardim yapmis olursunuz … Simdiden tesekkurler …

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Erdinç,
   680 sayılı khk’nın uygulanması hakkında genelge ile “Yapılan düzenleme ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak şartı getirildiğinden, bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunan kişiler ile ilgili olarak özel güvenlik bilgi sistemine ret kaydı girilecektir. Kovuşturma veya soruşturmanın kişinin lehine sonuçlanması halinde ret kaydı kaldırılacaktır.” kuralı belirlenmiştir. Sizde bu süre içinde olduğunuz için özel güvenlik yenilemeniz yapılmamış sizin için sisteme RET kaydı girilmiştir. Genelgeyi ayrıntılı incelemek isterseniz BURADAN ulaşabilirsiniz. Ancak sorunuza gelince uygulama ile ilgili genelge ve mevzuatta süreyi sorunsuz tamamlayanlar ile ilgili açıklayıcı bir madde bulunmamaktadır. Eğer ds’yi sorunsuz bitirmek burada sözü edilen kovuşturma veya soruşturmanın kişinin lehine sonuçlanması olarak değerlendirilirse yenilemenizin yapılacağını düşünmekteyim. Kesin sonucu özel güvenlik şube müdürlüğüne uğrayıp sormanızı varsa mahkeme evraklarınızı da yanınızda götürmenizi tavsiye ederim. Ayrıca sonucu bizimle de paylaşırsanız benzer sıkıntıyı çeken arkadaşlara yol gösterici olacaktır. Unutmayın avukatlar bizim yaptığımız bu kadarcık bilgilendirme için bile danışma ücreti almaktadır.

   1. Avatar Özgür dedi ki:

    18 yaşından küçük işlenen yüz kızartıcı suçlar (22 sene oldu) özel güvenlik kimlik kartı almaya engelmi yani red yazdığı halde alabilirmiyiz ayrıca başvuru yaptığımda bana evrak verdiler geçiçi kimşik gelene kadar diye kuruma vermek için bu kpnu hakkında bilgi verebilitmisiniz

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Özgür,
     18 yaşından önce işlenen suçlar ile ilgili burada ki daha önce ki yorumlarımızda da belirttiğimiz gibi “Küçük yaşta işlenen suç yasal olarak özel güvenlik olmanıza engel teşkil etmez. Bununla ilgili örnek mahkeme kararlarını internette bulabilirsiniz. Memuriyete bile etki edemeyeceğine dair verilen kararlar vardır.” Emniyet Genel Müdürlüğü özel güvenlik kimlik kartlarının sizlere daha hızlı ulaşması için çalışmalar yapıyor, en son geçen hafta bu konu ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle ilgili yayınladığımız haberimize bu BURADAN ulaşabilirsiniz.

     1. Avatar Ömer dedi ki:

      Sayin Admin 2009 yilinda 18 yasindan kucukken hirsizlik kaydim var tek bir dosya 2014 yilinda ogg seerifikasi icin basvuru yaptim guvenlik sorusturmasina takildim komisyon red karari verdi o zamanda sildirmemistim ama suan 2019 da gbt kihbi ve adli sicil arsiv kaydimi sildirdim suan temiz hepsi hicbiyerde engel olmuyor tekrar ozel guvenlik sertifikasi icin basvuru yaptim guvenlik sorusturmam nasil olur eski komisyon red karari onume engel cikarmi cikarsa idari mahkemelere dava acsam 18 yas alti suc kaydim oldu icin engel cikarmi ve suan temiz gozukuyo tum adli mercilerde sicilim simdiden tsk ederim

     2. Avatar admin dedi ki:

      Sayın Ömer,
      adli siciliniz temiz ve bundan başka hiçbir suç kaydınız yok ise, yaş küçüklüğü söz konusuysa komisyondan bu sefer geçebilirsiniz, geçmediğiniz takdirde 18 yaş altı suçunuz güvenlik soruşturmanızın olumsuz sonuçlanmasına neden oluyorsa, idare mahkemesine başvurabilirsiniz.

     3. Avatar Özgür dedi ki:

      Ömer bey ben 8 yılda herhalde bi 5 6 defa kimlik yenileme silahsizdan silahlıya geçiş yaptım hiç sorun çıkmadı şimdi evraklarımı verdim bekliyorum yenileme için güvenlik soruştaurmasını bekliyorum ( şubedeki memur olumsuz yada şüphe olsaydı yenilemede geçici belge vermez komisyonun kararını beklerdin dedi ) yani şimdilik benim için bi sorun yok bakacaz artık eğer kimliğim gelirse burdan sana bildiririm her şeyin hayırlısı olsun yapılan bir hata hayatımızın geri kalanını etkiliyo seninle beraber ömür boyu geliyo gönül rahatlığıyla söylüyorum ben bir iftira sonucu bu suç üzerime atıldı bizler kötü insanlar değiliz rahat ol

     4. Avatar Özgür dedi ki:

      Sayın admin bugün kimliğim basıma gitti meşakkatli oldu ama sonun da aldım

     5. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın Özgür,
      Sizin için sevindik, hayırlı olsun.

 61. Avatar Veysel dedi ki:

  Merhabalar ben 2017 de kasten adam yaralamaktan 1 yıl 2 ay ertelemeli hapis cezası aldım 1 yıl 6 ay da denetim süresi verdi ben hiç hapiste girmedim 2020 de yenilemem var sıkıntı olrmu

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Veysel,
   Size mahkemeden verilen cezanın denetim süresi doldu ise düşümü ile ilgili mahkeme evraklarını isterler ve ona göre karar verilir, normalde 5188 sayılı yasa ve 680 sayılı khk’da belirtildiği üzere kasten işlenen bir suçtan 1 yıl üzeri hüküm giymiş olmak özel güvenlik kimlik kartınızı yenilemenize engel olur, ancak söylediğim gibi düşüm kararı varsa incelenmesi gerekir.

   1. Avatar Ferdi dedi ki:

    Admin yüz kizatici dolandırıcılık suçundan yargılama sonucu düşme kararı verilmesi kimlik yenilenmesinde sıkıntı olur mu

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Ferdi,
     Dolandırıcılık suçundan düşüm almış olsanız bile güvenlik soruşturmanızı olumsuz etkileyebilir. Zira bu suçtan hüküm giyenler özel güvenlik olamazlar.

  2. Avatar Ahmet dedi ki:

   Merhaba;
   2012 yilında trafik kazasina karıstım bilinçli taksirli kazaya sebebiyet vermekten 6yil 8 ay ceza aldim özel güvenlik kimlik kartı almamda bir engel mi?
   Okuduğum maddelere gore benim maddem yok gibi okuyorum yardimci olabilirmisiniz?
   Tesekkürler

   1. Avatar admin dedi ki:

    Sayın Ahmet,
    Taksirli işlenen suçlardan alınan cezalar kanunda özel güvenlik olunamayan hallerden sayılan maddeler kapsamına girmemektedir, doğru okumuşsunuz. Başka bir kaydınız yoksa sorun olmayacağını düşünüyorum.

 62. Avatar Ahmet Oflaz dedi ki:

  Hocam kolay gelsin benım 2016 yılında polise mukavemet den 16 ay hapis cezası aldım 1gun bile yatmadım sicilim temiz oldugunda 1yıl erteleme verdı suça karısmazsan düşer dediler ve oyle oldu şimdi dosya teslim ettim acaba sonuc ne olur

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ahmet,
   Özel güvenlik mevzuatının özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden alınan ceza ve süre maddelerine göre sorun görülmüyor, ancak “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesi size sorun çıkarabilir zira güvenlik soruşturmanızı emniyet yapacaktır, polise mukavemet suçunuzu nasıl değerlendirileceği önemlidir.

 63. Avatar Mert dedi ki:

  2012 veya 2013 te güvenlik sertifikamı aldım hiç kullanmak nasip olmadı bu zamana kdar da hiç yenilettirmedim kartın iptal olma durumu varmı yada yada kazanılmıs hak yeniletsem olır mu

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Mert,
   Yenileme süresini (5 yıl) zaten geçirmişsiniz, özel güvenlik kimlik kartınızı kullanabilmek için yenileme yapmak zorundasınız.

   1. Avatar Özgür dedi ki:

    Hocam kolay gelsin
    8 yıllık özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım 21 yıl önce yüz kızartıcı suç tan dolayı gbt em var bugüne kadar yenilemelerde hiç bir sıkıntı yaşamadım en son 1 yıl önce yenileme yaptım bu gün tekrar evraklarımı emniyete teslim ettim yenileme için aceba sizce bir sıkıntı olur mu teşekkürler

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Özgür,
     geçen yıl yani 2017 Mayıs ayından sonra yenilemeniz de sorun çıkmamış ise yine sorun olmaz, ancak 1 yıl sonra neden yenileme yapıyorsunuz, silahlıya mı çeviriyorsunuz?

     1. Avatar Özgür dedi ki:

      Hayır silah alalı çok oldu kurumdaki güvenlikrin tarihlerinde sıkıntı cıkmasın takibi kolay olsun diye hepimizin kimlik kartlatını güncellediler daha benim veya arkadaşlatın 2 3 seneşeri vardı

 64. Avatar Emre dedi ki:

  Hocam meraba ben silahlı özel güvenlik olarak calışıyorum 2018 yılında alkollu araç kullanmaktan mahkemeye cıktım trafik güvenligini tehlikeye sokmaktan 2 ay 15 gün ceza onuda 5 yıl hükmün açıklanması geri bırakılması verdi her hangi ceza almadım yenilemede sorun cıkarmı admin

  1. Avatar admin dedi ki:

   5188 sayılı yasa ve 680 sayılı khk da belirlenmiş bir ceza türü ve süre olmadığı için mevzuat tarafında sıkıntı olmaz, güvenlik soruşturmanızı da olumsuz etkilemezse (aynı yada başka bir suç kaydınız yoksa) yenilemenizde sorun çıkmaz.

   1. Avatar Emre dedi ki:

    Başka kaydım yok admin sicilim fln temiz

 65. Avatar Fatma Şahin dedi ki:

  Benim sorum sayın Cumhur baskanimiza iyi güzel kanunlar getirdiniz fakat uyuşturucu kullanıp bırakan evlatlarimiza yazik degilmi serbestlik denetimden işini kaybedip evine ekmek goturemiyecek olanlar kendilerini nerede bulacaklar acaba soruyorum tekrara eskiye donecekler bu yasayı getirirken temize çıkan evlatlarimizi en azindan harcamayin herkez hata yapabilir benim evladimda ayni sikintida evlendi eşi ve çocuğu ekmek bekler ne yapsın şimdi uyusturucudan 5 yıl denetimlik serbestlik aldı 4 yılı daha var mahkemeye bile çıkmamış satıcı yapıcı değil kullandı ve birakti ev kurdu peki bunlar gibiler tekrar baslasinlarmi saticilara bu karar uygulansin bence teşekkürler.

 66. Avatar adem balat dedi ki:

  iyi günler çoğu yorumu okudum anladığım kadarıyla 680 sayılı khk nın 69-70 maddeleri hagb süresi nekadar olsa bile güvenlik olamaz. benimde 2008 faturasız ceptelefonu (kaçakçılık) suçundan 5 ay hapis bin tl para cezası 5 yıl suç işlememe sureti HAGB kararı verilmişti. ilk kez alacağım kimlik için İPTAL kararı verdiler. sorum şu : idari mahkeme de dava açsam olumlu sonuç alırmıyım yoksa boşuna uğraşmayayımı. birde bu mahkeme sonucu nezaman çıkar uzun sürermi acaba

 67. Avatar Berkcan dedi ki:

  Kart yenileme de Kişiyi hüviyetten yoksun bırakma suçundan 10 sene önceye ait takipsizlik kararımı istedi özel güvenlik şube sizce sorun olur mu ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Takipsizlik verilmişse sorun olmaz

   1. Avatar Doğan dedi ki:

    Merhabalar ben 2015 te uyuşturucu kullanmaktan 5 yıl kamu davası ertelenmesi verildi. Bunun içinde 1 ds programını olumlu olarak tamamladım. Fakat güvenlik kartım yenileme aşamasınıda düşme kararım olmadığı için iptal edildi. 3 senem vardı. Ve 2020 te yıl olarak girdiğimde düşme kararını savcılıktan alabilirmiyim yoksa tam ay olarakta doldurmammı lazım. 2.ci sorum ise düşme kararını aldığımda tekrar yenileme için başvurmam halinde kartımı tekrar geri alabilirmiyim. Teşekkürler şimdiden..

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Doğan,
     5 yılı tam olarak tamamlamanız gerekir, güvenlik soruşturmanız olumlu olmak şartı ile yenileme yapabilirsiniz.

 68. Avatar Caglar dedi ki:

  sorum görünmüyor ama birdaha sormak istiyorum 2013 te 1 yıl ds aldim sorunsuz bitirdim. sicil ve arşiv kaydı temiz yenilemede sorun tasarımıyım teşekkürler

  1. Avatar cem dedi ki:

   Çağlar bey 2015 yılında mahkemeye çıkmadan savcılık tarafından gelen evrak ta 1 yıl ds ve 5 yıl kamu davasının erteleme kararı verildi 2016 yılında denetimli serbestliği sorunsuz bir şekilde bitirdim 2017 yılında eski kimliğimi yenisi ile değişim yaparken bakmış oldukları kayıtlardan herhangi bi kayıt çıkmadı 2018 mayıs ayında da Yenileme için tekrar başvuru yaptım gene aynı şekil bakmış oldukları kayıtlar GBT TEM KOM UYAP gene herhangi bir kayıt çıkmadı Güvenlik soruşturmasında da bir sorun çıkmadı 7 ay öncede Yeni kimliğim geldi

 69. Avatar Caglar dedi ki:

  Merhaba öncelikle bize bu platformu sağladığınız icin teşekkür ederim. Sorum şu 2013 de 1 yıl uyusturucu bulundurmaktan 1 yıl ds aldim sorunsuz bitirdim.sicil ve arşiv kaydim yokttur. yenileme yapicam 2021de yenilemem var. kartımı iptal ederlermi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Çağlar,
   özel güvenlik olabilmek için uyuşturucu suçundan hiçbir şekilde ceza alınmaması gereklidir, sizin aldığınız 1 yıl süreli ds ise bir ceza olarak algılandığından yenileme de sıkıntı yaşarsınız.

   1. Avatar caglar dedi ki:

    teşekkür ederim cvpladiginiz icin. Bazı formlarda yenileme yapanlar olduğu yazıyor. Düşme kararlarını dosyaya koymalarını istemişler. Bunun belli bi ölçütü varmi. teşekkür ederim.

    1. Avatar Yasemin dedi ki:

     2010yillarinda tm hatırlamıyorum fuhusta mağdur olarak mahkemeye çıktım…bide icra dosyalarım var acaba güvenlik olamazmiyim soruşturmayı gece bilirmiyim

     1. Avatar admin dedi ki:

      sayın yasemin,
      icra dosyalarınız borçlar hukukunu ilgilendirir, yasal olarak özel güvenlik olmanıza engel olmaz, ancak borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek devlet memurlarında disiplin suçu olduğu gibi özel güvenlikte de güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiyebilir. Mağdur olarak mahkeme safahatında bulunmanız da kanuni olarak özel güvenlik olmanıza engel olmaz ancak sizden konu ile ilgili mahkeme evrakları istenebilir.

     2. Avatar Serdar dedi ki:

      Selamın aleyküm hayırlı akşamlar, biri yüzünden 5 yıl denetimli serbestlik aldım konut ihlali yazıyor kesinlesmiş şerhte, bu güvenlik olmaya engel midir acaba ? Güvenlik soruşturmasında tam olarak nelere bakıyorlar

     3. Avatar admin dedi ki:

      Sayın Serdar,
      680 sayılı kanunun 69. maddesinin 2. bendinde “Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar” eklenmiş ve bu suçlardan mahkumiyet alınmamış olması şartı getirilmiştir. Özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, (konut vs.) dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ceza almış olunduğu takdirde özel güvenlik olunamaz. Ancak daha önce işlenmiş suç kaydını bulunmadığı için 5 yıl denetimli serbestlik almış olmalısınız. Büyük ihtimal suç kanunda sayılan bir suç kapsamına girdiği için 5 yıllık süreyi sorunsuz bitirdikten sonra müracaat etmenizin istenecektir. Bu durumda güvenlik soruşturması aşamasına gelebilmeniz de mümkün olmayabilir, mahkeme evraklarınız istenecektir, evraklar ile birlikte özel güvenlik şubeye gidip daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

   2. Avatar Serkan dedi ki:

    1 yil 2 ay hapis cezasi aldim darptan dolayi ve bunu 1 hafta açık cezaevinde tamamladim simdi sabıka kaydim silinecek 3 4 aya kadar sizce ozel Guvenlik elemanı olabilirmiyim.

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Serkan,
     cezanız 1 hafta açık cezaevi hapsi ile infaz edilmiş ise süre bakımından da darp suçu ile suç cinsi bakımındanda sıkıntınız olmaz.

     1. Avatar Ercan dedi ki:

      iyigunler ,yapmadığım bir darp olayı ilgili,karsi şahıs darp raporu almış,simdi basit yaralama suçuile dava açılacak,silahli kimlik kartımı yenilemede bir sorun olurmu,

  2. Avatar Kursat dedi ki:

   Slmlar çağlar bey 2009 yılında hakkımda uyuşturucu içmekten işlem yapıldı 2013 yılında denetimde serbestim verildi .daha sonra hakkımdaki dava denetimde serbestikleei uydugumdan davanın düşürmesi şeklinde karar veril .2015 yılında özel güvenlik kimliği aldım bu kârar müracaatımda iştendi verdim sorun çıkmadan kimliğimi aldım 2017 yılında kimlik kartlarının yenilenmesi nedeniyle tekrar gittim yine karar istediler verdim sorun çıkmadı seneye kimlik yenilemem var .bu yasa ben kimlik aldıktan sonra cıktı suç kanundan önce bu konu beni etkiler mi şimdiden tskr ederim

   1. Avatar Banaz dedi ki:

    kürşat Bey Ve çağlar Bey siz benimle Aynı Durumu yaşamışsız Uyuşturucu Kulanmak yada bulundurmani cezası ilk ise 1 yıl ds idi sonra 2 yıl Ds oldu Ve 5 yıl kamu dav Ertelemesi var Denfimli serbestlik olumlu bitecek 5 yıl kamu davası ertelemesi Düşecek Ve Sonrasında Ancak Yenileme yaoarsınz Yada Yeni den güvenlik olacaklar icin söylyom Dava düştü Evdakni Gotrmeniz gerekigor Güvenlik şubeye Dosyanz incelncek Snransda Evraklarnz ala bilirsinz

    1. Avatar Kursat dedi ki:

     Kimliği 2015 yılında almıştım fakat bu yasa ben kimlik aldıktan sonra cıktı yinede etkiliyormu bizi bu yasa ve ayrıca 2013 yılında cezam bitmiş ilk suçumdu 2020 yenilemede sıkıntı cikarmi

  3. Avatar Mustafa dedi ki:

   1. Derece de yakinim hapiste guvenlik sorusturmasinda ve ögg kimligimi almada sıkıntı olur mu

   1. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

    Sayın Mustafa,
    İşlenilen suçlar kişinin kendisini bağlar, yakınlarına sirayet etmez, bu durum Anayasa ve kanunlar ile güvence altına alınmıştır, siz yakınınızın suçundan sorumlu tutulamazsınız. Ancak yakınınız örgüt suçu, fetö terör örgütüne üyelik gibi bir suçtan hükümlü ise bu durumda sizinde bağlantınız olup olmadığı mutlaka araştırılır.

 70. Avatar urfalı dedi ki:

  İyi günler benim kamu dolandırıcılık mahkemem vardı 10 yıl sürdü mahkeme düştü ama ceza falan almadım daha önce silahlı kartım vardı silahsıza dönüştürülmüştü tekrar silahlı alabilirmiyim birde alabilirsem bu sebepten dolayı 1.5 yıl önce işımden oldum tekrar işime nasıl gidebilirim…tşk cevap için

  1. Avatar ÇAĞLARR dedi ki:

   merhaba özel güvenliktim 2015 te olan uyuşturucu kullanmaktan 1 sene ds aldim tamamladim yinede guvenlik kartim iptal edildi ben de simdi mahkemeye dilekce verip davanin düşümünü istedim dava düştü dosya kapandı kimlik kartimin geri verilmesi icin dilekce yazdım ve düşüm kararini gönderdim sizce komisyon ne karar verir işime geri ďonebilir miyim ve komisyon ne kadar sürede karar verir?

   1. Avatar admin dedi ki:

    Sayın Çağlarr,
    komisyon süresi önlerinde ki dosya sayısı ve toplanma zamanları ile ilgili olduğundan zaman vermek zor, ögg kimlik kartınız ds devam ederken iptal edildi ise sorunsuz bitmesi ve düşüm nedeniyle alabilirsiniz, ancak kimlik kartınız ds yi sorunsuz tamamladığınız durumda ve 2017 mayıs ayından sonra iptal edildi ise yine aynı karar çıkabilir zira güvenlik soruşturmanız olumsuz değerlendiriliyordur.

 71. Avatar Kadir dedi ki:

  BENİM KAMU DOLANDIRICILIK MAHKEMEM VARDI İMZAM VE TALEBİM HABERİM YOKTU MAHKEME 10 YIL SÜRDÜ ÖZEL GÜVENLİK SİLAHLI KARTIM VARDI SİLAHSIZA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ ŞİMDİ MAHKEMEDEN BERAAT ALDIM SİLAHLI KARTIMI TEKRAR ALABİLİRMİYİM

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Kadir,
   Mahkeme kararınız ile özel güvenlik şubeye müracaat edin silahlı almanız gerekir ancak yenileme sınavı ile silahlıya çevirmeniz gerekebilir

 72. Avatar Emre dedi ki:

  Merhaba 2017 yilinda interner uzeri bir siteden kacak bahis oynamistim ifade verdim bunun icin sonra idari para cezasi geldi kaymakamlik tarafindan kesilmis ceza yenilemede sorun yasarmyim acaba

  1. Avatar admin dedi ki:

   İdari para cezaları kaymakamlık tarafından kabahatler kanununa göre verilmiştir, adli bir işlem tesis edilip ceza almadığınız için sorun olmayacaktır

 73. Avatar Veli dedi ki:

  Benim hakkımda cinsel tacizden suç duyurusu yapıldı ve savcılık tarafından takipsizlik kararı verdi.simdi ogg kartımı yenilemeye baş vuracağım. Herhangi bir problem cikarmi. Kartımı yenileyebilirmiyim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Veli,
   takipsizlik ile sonuçlanan bir konu yok sayılır, bu suçtan hakkınızda bir tahkikat bulunmadığı için güvenlik soruşturmanızı etkiyeceğini düşünmüyorum.

  2. Avatar Ahmet dedi ki:

   Kartınızı aldınız mı

 74. Avatar Fatih Demir dedi ki:

  Sayın Admin. Benim Cumhurbaşkanına Hakaret Sucundan Mahkemem Var. Yalnız suçu 2016 yazında işlemişim. Yeni çıkan khk dan 5 – 6 ay önce . Hüküm geriye doğru işler mi? Güvenlik kimliğim iptal olur mu?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Fatih,
   Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ceza alırsanız güvenlik soruşturmanız büyük bir ihtimal olumsuz çıkar.

 75. Avatar E.T dedi ki:

  merhaba. 2014 yılında hakaretten 28gün ertelenmiş hapis cezası aldım. 2015 yılında tehditten 3ay ertelenmiş hapis cezası aldım hala yargıtayda açık ve bunların yanında basit yaralamada vardı 1.500tl ve 2.000tl adli para cezası. Silahlı özel güvenliğe engel bir durum mudur ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın E.T,
   Uzmanımız soruları FORUM bölümümüzde cevaplamaktadır, lütfen sorunuzu FORUM bölümümüze ekleyiniz.

   1. Avatar Abdullah dedi ki:

    Benim 2010 bir hırsızlık olayım oldu kimlik kartı dosya mı vermeye gittim verdim soruşturmada sıkıntı olurmu yaşım 14 ken işledim otobandan otoban süsü çaldım sicil kaydım temiz soruşturmada sıkıntı çıkar mı aradan 10 yıl geçmiş ondan hariç en ufak birşeyim yok cevap verirseniz sevinirim

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Abdullah,
     Küçük yaşta işlenen suç yasal olarak özel güvenlik olmanıza engel teşkil etmez. Bununla ilgili örnek mahkeme kararlarını internette bulabilirsiniz. Memuriyete bile etki edemeyeceğine dair verilen kararlar vardır.

 76. Avatar aybar06 dedi ki:

  Öncelikle cevaplayacafiniz icin tessekür ederim sorum su

  Daha önceden kavdadan dolayi mahkemelik olmustum karar olarak hagb verildi 4 yil sonrada alkollu olarak trafikte yakalandim ve hagb kararim bozuldu adli para cezasi aldim yabi 2 ay 15 gün hapis cezam 1500 tl adli para cezasina cevrildi subat ayindada yenileme sınavına girecegim kimlik kartim iptal olurmu? Kamu kurumunda ögg olarak calismaktayim suan

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın aybar06,
   sorunuz forum bölümümüzde cevaplanmıştır, cevabınıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
   Özel Güvenlik Forum

   1. Avatar Ögg dedi ki:

    Sayın admin 11 senedir ögg çalışmaktayım resmi Bi kurumda 2014 yılında Bi kavga esnasında basit yaralamadan 11 ay 7 gün ceza alıp para cezasına çarptırıldım yenilemede sorun yaşarmıyım bilgi verirseniz sevinirim

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Ögg,
     5188 sayılı kanun ve bu kanunda değişiklik yapan 680 sayılı KHK’da özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suçlar arasında kavga (müessir fiil) bulunmamaktadır, ayrıca ceza süresi de 1 yıl ve üzeridir. Bu nedenle yasal mevzuatın suç cinsi ve ceza süresi yönünden herhangi bir maddesine takılmıyorsunuz, güvenlik soruşturmanızda başka bir sorun çıkmaz ise yenileme yapabilirsiniz.

  2. Avatar Antalya07 dedi ki:

   Selamlar benim 18 yas altinda hırsızlık sucundan ertelenmis cezam vardi .. yeni cikan yasa ile hagb olsa bile kimlikler yenilenmicek diye bi yasa cikmis ve ben kartimi yenileyemedim. Ama suan soyle bi bilgiye ulastim 18 yas alti suclarin guvenlik soruşturmasında esasa alinmasi yasakmis yani 18 yas alti suclar guvenlik sorusturmasina engel degilmis tekrardan kartimi yenileyebilirmiym yardmci olurmusunuz

  3. Avatar Emre dedi ki:

   Krdeşim naptın yeniledinmi kimligini bir sorun cıktımı

 77. Avatar tamer şenyıldız dedi ki:

  hocam 7 yıl önce uyuştucudan sicilim vardı dilekçe verip sildirdim özel işlerde sicilim gözükmuyor ama resmı işlerde gözüukuyor silahsız güvenlık olabılırmıyım acaba

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Tamer,
   lütfen sorularınızı FORUM bölümümüzden sorunuz, uzmanımız forum bölümünü takip edip soruları cevaplamaktadır.
   İlgili sorunuzu https://www.ozelguvenlik.net/forum/680-sayili-khk/ konu altına sorabilirsiniz.

   1. Avatar Erkan dedi ki:

    2015 te 1 yıl uyuşturucudan denetimli serbestlik gördüm süreç bitti silahsız güvenlik sertfka çıkarabilitmiyim

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Erkan,
     Güvenlik soruşturmanız olumlu çıktığı sürece silahsız alabilirsiniz.

     1. Avatar Alperhan dedi ki:

      2007 denetim serbestlik aldım uyuyşturucudan şuan silahsız güvenlik kartı alabilirmiyim

     2. Avatar can dedi ki:

      admin bey yorumlarınızı okuyorum ve çoğu yorumlarda uğusturucu kullanan ds gören kısıler guvemlık olamaz dıyuorsunuz..bu silahlımı yoksa silahsızmı silahsız belge alabılıyorlarmı

     3. Avatar Özel Güvenlik dedi ki:

      Sayın can,
      Biz yasal mevzuata göre yorum yapıyor, yol göstermeye çalışıyoruz, bir kimsenin silahlı yada silahsız özel güvenlik görevlisi olmasına o bölgenin yetkili özel güvenlik komisyonu karar verir. Biz örnekler ve yasal mevzuat ışığında bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca 680 sayılı khk’da uyuşturucu yada diğer suçlar ile ilgili silahlı yada silahsız ayrımı yapılmamıştır. Bu suçlardan DS yada HAGB si devam edenlere zaten bu süreler tamamlana kadar RET verilmesi ile ilgili genelge var, eğer bir özel güvenlik görevlisi bu suçlardan dolayı ds yi sorunsuz bitirmiş ve kimliği de silahlıya çevrilmiş ise bu güvenlik soruşturmasına göre özel güvenlik komisyonunun takdirindedir. Şu ana kadar böyle sonuçlanan bir durumla en azından burada yorum yapanlar arasında karşılaşmadık.

  2. Avatar Seyma dedi ki:

   Mrb basvurdunuzmu kart iptalk oldumj benim.esimi de durum.ayni para cezasi icin evrak gönderdik silmesini bekliyoruz sizde durum.nedir cvplarsanjz sevinirim

 78. Avatar Celil dedi ki:

  Uyuşturucudan 1 yıl denetimli serbestlik alıp süreci sıkıntısız tamamladım (2012) silahlı kimliğimi yenilmek için başvuru yaptım elimde düşme kararı var .yenilemede sıkıntı olurmu.özel Güv .şube yenilemede dosyanın içine koyarsın dedi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Celil,
   sorularınızı lütfen FORUM bölümümüzden sorunuz. Uzmanımız inceleyip yanıtlayacaktır.

  2. Avatar mmt dedi ki:

   Kardesim yenileme yapabildinmi

 79. Avatar sahsen dedi ki:

  merhaba kolay gelsin askerliğimi yaptım bir süre sonra sözlesmeli er olarak göreve basladım olumsuz durumlardan dolayı sözlesmemin fesh olması için firarımı verdim ve suan 2019 yılı 3. ayda mahkemem var. bölük komutanın firar olarak verdiği tutanaktan mahkeme dosyam açılmış yani. bu benim özel güvenlik olmamı engellermi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sorular uzmanımız tarafından sadece FORUM bölümümüzde cevaplanmaktadır. ÖZEL GÜVENLİK FORUM bölümümüze girmek için tıklayınız.

 80. Avatar Ergün dedi ki:

  Sayın admin ben 2008 yılında 12 yasındayken hırsızlık sucundan mahkeme gördum hakim 5 yıl bir suç işlemessem sicilimin temiz olucanı söledi özel güvenlik kiplik kartını emliyete verdiğim sırada benden bu mahkemenin sonucunu veya beratine dair bir kaat istedi bunun özel güvenlik olmama engeli varmıdır

  Şimdiden teşekkürler

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ergün,
   sorunuz sitemizin forum bölümünde cevaplanmıştır. Sorular yalnızca forum bölümümüzden cevaplanmaktadır.
   Size verilen cevabı görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
   Forum

 81. Avatar Ömer faruk dedi ki:

  İyi günler 2003 yılında ihkak-ı hak sucu kaydım var mahkumiyetim yok fakat para cezası ödemistim simdi silahlı güvenlik sertifikası olmamda sorun olurmu

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ömer,
   ihkak-ı hak suçu (hakkı olan bir durumun yasal yollarla değil, zor kullanılarak kendi namına döndürülmesi) özel güvenlik olunmasına engel oluşturan suçlar arasında sayılmamıştır, bu nedenle sadece belirtilen kayıt mevcutsa ögg olmanıza engel olmaz.

 82. Avatar Sema dedi ki:

  Merhaba hocam erkek arkadaşım askerde telefon yakalatdığı için 5 yıl ceza erteleme aldı bilişim suçu olarak gözüküyor.Kurs sahipleri sorun olmaz dedi. Sinavı kazandı kart için gerekli evrakları verdik 45 gun bekledik sonunda komisyona kaldığını öğrendik acaba komisyondan olumlu sonuç cikar mi ? silahsız bu arada

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Sema,
   başka suç kaydı yoksa belirttiğiniz cezadan sorun çıkmaz.

 83. Avatar ONUR YÜCEL dedi ki:

  Merhaba hocam, ben 2016 yılında bayana karşı basit yaralama, hakaret, tehdit suçlarından yargılandım, ve delil yetersizliğinden beraat ettim, 01/11/2018 tarihinde ise tekrar bir mahkeme açıldı kamu davası olarak, şuan aktif olarak çalışıyorum ve yenileme yaptım ama yenileme evraklarını güvenlik şubeye teslim etmedim, silahsız kimliğimin süresi 2019 Mayıs ayında bitiyor ve yeni mahkemenin ilk duruşması Nisan 2019 da, benim silahsız kimliğim iptal edilir mi ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Onur,
   Lütfen sorularınızı FORUM bölümünden sorunuz, uzmanımız forum bölümünü takip etmektedir, ilginize teşekkür ederiz.
   FORUM bölümümüze buradan ulaşabilirsiniz.

 84. Avatar Orhan dedi ki:

  Merhaba efendim ben kasten bicakla hafif yaralamadan para cezasi aldim.aldigim para cezasida 5 yil ertelendi.5 yili suç islemeden tamamladim.silahsiz ögg kimligim su an mevcut.silahsiz kimligimi silahliya cevirebilirmiyim.bir sorun çikar mi ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Orhan,
   lütfen sorunuzu FORUM bölümümüzden sorunuz. Yorumlar sorular için kapatıldı. Daha düzenli ve tasnifli olması amacıyla forum oluşturuldu. BURAYA tıklayarak ilgili bölüme gidebilirsiniz. Sitemize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 85. Avatar Caresiz dedi ki:

  Selam
  Ben kamu kurumunda guvenlik gorevlisi olarak calismaktayim. Hakkimda taciz etti diye suc duyurusunda bulunulmus
  1-kartimi elimden alirlarmi
  2- kartim elimden alinir ise mahkeme sonrasi temize cikinca kartimi geri alinca kurum beni geri ise alirmi
  3-kartim elimden alinirsa kurum beni baska birimde calistirirmi

  1. Avatar admin dedi ki:

   sayın ziyaretçi,
   sorularınızı lütfen FORUM bölümümüzden sorunuz

 86. Avatar ahmet han dedi ki:

  merhaba değerli admin bey ben bir web sitesine yazdığım yorumdan dolayı TCK 213/1,53/1 maddesinden 1 yıl 8 ay ceza aldım hakim 5 yıl denetimli serbestlik verdi denetimli serbestlik 06/10/2020 ‘de bitiyor sizce şuan özel güvenlik olabilirmiyim yoksa 06/10/2020 ‘den sonramı olabilirim yoksa hiçmi olamazmıyım vazgeçeyimmi bu sevdadan aydınlatırsanız çok sevinirim.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sorunuz cevaplanmıştır, FORUM bölümümüzdeki ilgili sayfaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

 87. Avatar Mesut dedi ki:

  Mrb resmi kurumda çalışıyorum güvenlik sertifikasının aslını istiyorlar yalnız kaybettim bulamıyorum denetleme gelcekmiş kuruma yazı gelmiş denetleme de sorun yaşarmıyım işten falan çıkarabilirlermi bu yüzden sertifika fotokopisi var elimde

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Mesut,
   Bilindiği gibi, silahlı ve silahsız özel güvenlik sertifikası ilgili özel güvenlik eğitim kurumundan, aldığınız eğitim sonunda, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olduğunuz takdirde sizlere verilmekte ve ardından bu sertifikalar ile özel güvenlik güvenlik şube müdürlüğüne müracaat edilerek özel güvenlik kimlik kartı alınabilmektedir. Özel Güvenlik Kimlik Kartınız her ne kadar sertifikanızın mevcut olduğunun ifadesi olsa da sertifikanız da eğitim ve sınavlarda başarılı olduğunuzu ifade etmektedir. Bu yüzden eğitim aldığınız kuruma kaybettiğinize dair dilekçe vererek yenisini çıkartmanızı tavsiye ederim. Zira resmi işlemlerde ispat için noter onaysız fotokopilerin geçerliliği yoktur. Müfettişlerin evrakı geçerli kabul edip etmeyeceği konusunda tereddüt yaşamaktansa sertifikanızı yeniden çıkarttırmanız daha isabetli olacaktır.

 88. Avatar 06rh06 dedi ki:

  dolandırıcılık suçundan 2 yıl 2 ay ceza aldım bölge idari mahkemesi cezayı onadı şu an güvenlik olarak çalışmaktayım kartımın süresi 2021 de doluyor kartım iptal olurmu şu anki süreçte ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz lütfen

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Hamza,
   dolandırıcılık suçundan ceza alınması özel güvenlik olarak devam etmenizi engeller, zira zaten hem suç cinsi bakımından hemde 1 yıldan fazla kesinleşmiş ceza almışsınız. Kartınızın süresi dolmadan iptal olma riski çok yüksek, çünkü aldığınız ceza özel güvenlik olunmasına engel teşkil ediyor. Özel güvenlik şubeden daha net bilgi alabilirsiniz, ancak bu durumda da iptal sürecini hızlandırmış olabilirsiniz.

 89. Avatar Rıfat dedi ki:

  Kişinin huzur ve sükunetini bozma ve yaralamadan 1yıl 6 ay ceza aldım. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu olay özel güvenlik olmamı etkilermi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Rıfat,
   1 yıl 6 ay aldığınız ceza kesinleşmiş olsa idi zaten ögg olamazdınız, hagb süresini sorunsuz bitirmeniz ve bu süreyi beklemeniz gerekebilir.

 90. Avatar sait dedi ki:

  bir kavga olayında yanımdaki kişiden uyuşturucu madde çıktı adli olgularım temiz çıkmasına rağmen 1 yıl denetimli serbestlik kararı verildi 2022 de yenilemem var kartım hemen iptal olurmu kovuşturma yoktur kararı alsam bile kartımı yenilemem mümkün olmazmı

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Sait,
   5188 sayılı kanun ve daha sonra bu kanunda değişiklik yapan 680 sayılı khk’da belirtilen bazı suçlardan ceza ve denetimli serbestlik alınması durumu ile ilgili değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut, çoğu ögg adayı yada yenileme yapacak arkadaşımız sadece kanunda sayılan suçlarla ilgili bölümlere takılıyor, ancak asıl dikkat edilmesi gereken madde, 680 sayılı khk ile kanuna eklenen GÜVENLİK SORUŞTURMASI OLUMLU OLMAK” maddesidir. Bu maddenin verdiği görevi güvenlik ve istihbarat birimleri gerçekleştirmektedir. Kanun maddelerinin çoğuna takılınmasa bile özellikle belirttiğim bu madde yüzünden soruşturma birimleri uyuşturucu suçundan aldığınız denetimli serbestlik nedeniyle soruşturmanızı olumsuz olarak sonuçlandırabilir. Bunun için bu tür durumlara net cevap vermek mümkün olmuyor.

  2. Avatar abdullah küpelioğlu dedi ki:

   Kardeş çalıştığın sürede kimliğin iptal oldu mu

 91. Avatar Metin dedi ki:

  Bir Aile Mahkemesinde tanık olacam.Güvenlik soruşturmami olumsuz etkiler mi?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Metin,
   Mahkemelerde tanık olmanız özel güvenlik soruşturmanıza olumsuz bir etki etmez.

 92. Avatar Oguzhan dedi ki:

  Is yeri dokunulmazlığı ihlal suçun 1yıl 8ay hagb var 5 yıl denetimimde devam ederken 2017 yılı 11 ayda kimliğimi sıkıntısız yeniledim.Şuan da halada geçerli özel güvenlik subeyede kaç kez gittim sorguladım.Hatta şunu söylediler o kanun kimlik yenilemeye gelenlerde 1 Ocak 2017 den sonra işledikleri suçları kapsıyor

 93. Avatar Ferhat dedi ki:

  Hocam merhabalar bilir kişi biri bana yardım ederse sevinirim
  Eylül sonu yenileeme sınavım var lakin tehdit sükuneti bozmaktan bir mahkemem oldu bir kişi ile bana bunu mahkeme bir sene 7 ay ceza bunuda 2800 tl para cezası ve cezayı erteleme beş sene denetimlik vermiş ben gittim itiraz ettim 12. Ay mahkeme var birda lakin itirazım kabul edilmemiş kağıt geldi ama ona rağmen mahkeme günü verilmiş ve ben karşı tarafa şikayetini geri çek dedim onlarda dilekçe vermiş.
  Böyle bir konu içersinde kimlik yenilememi yapabilirmiyim bir arkadasım mahkeme bitene kadar kartını vermezler dedi güvenlik sube ile görüştüm yüz kızartıcı suç olmadıgından kimlik iptal olmaz ama mahkeme bitene kadar kimliğini vermezler belki dedi . Sizlerin düşüncesi nedir hocam net birşey öğrenemiyoruz

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ferhat,
   Hakkınızda devam eden kovuşturma ve soruşturma (özel güvenlik olunmasına engel olan suçlardan değil ise) tamamlanana kadar yenileme yapamayacağınızı düşünüyorum. Şöyle ki 1 yıl 7 ay cezayı gerektiren bir suçtan dolayı mahkeme safahatınız devam ediyor, eğer ki denetimli yerine kesinleşmiş bir ceza olsaydı zaten özel güvenlik olmanız mümkün olmazdı artık, ancak denetimli serbestlik verildiği için bu süre sonunda yenilemeniz yapılabilir, bunun nedeni de bu arada hiç suça karışmadan bu süreyi sorunsuz geçirmenizdir. Beklemenin nedeni bu sürede suç işlerseniz, hakkınızdaki ceza büyük bir ihtimal zaten kesinleşir o yüzden idare bu süreyi sorunsuz geçirmenizi beklemeyi daha uygun görüyor.

 94. Avatar Halil dedi ki:

  1yil 3 ay hapis cezasına dolayı güvenlik kartım iptal edildi 8 yıldır bir firmada çalışıyorum tazminat hakkım varmı

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Halil,
   Bahsettiğiniz tazminat konusu iş hukukunun kapsamına girmektedir, hukuki yönden bir değerlendirme yapmak gerekirse kusur sizden kaynaklandığı için tazminat alamayabilirsiniz.

 95. Avatar seher dedi ki:

  mrb esimin denetimli serbestlkten 10 hapis cezası 6000 tl para cezasına döndü yatırdık üstünden 10 yıl geçti arşiv sildirme için başvurduk ceza silindi sadece para cezası kaldı onunda 1 ay var silinmesine tekrar basurucaz güvenlik kartı başvursa iptal olurmu

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Seher,
   suçun cinsini yazmamışsınız uyuşturucu vb gibi 680 sayılı khk da sayılan suçlardan ise özel güvenlik olunmasını bu durum zorlaştırır.

  2. Avatar Seyma dedi ki:

   Marhaba basvurdunuzmu iptal.oldumu bizede ayni durum var yardimci olursaniz sevinirim

   1. Avatar Barış dedi ki:

    Merhaba admin benim şu an darp suçundan soruşturmam var 8 aydır ne mahkeme nede bişey var bekliyoruz güvenlik kartımın çıkmasına bu engellimi olması gereken kartın çıkması eğer suçlu bulunursam elimden alınması değilimi ?

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Barış,
     Lütfen sorunuzu FORUM bölümümüzden sorunuz, uzmanımız forum bölümünde sorulara yorum yazmaktadır.

 96. Avatar Mahmut dedi ki:

  Menhabalar.17 yaşında hırsızlık suçundan 10 ay 25 gün hapis cezası aldım.hagb der 3 yıl denetimli serbestlik verildi ve hiç hapis yazmadım.buna gerekçe olarak kimlik kartım verilmedi. Adliyeye dilekçe yazarak kaydı sildirdim.davanın düştüğtne dair tebligat geldi.tekrar başvuru yapsam dlumlu sonuçlanır mı?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Mahmut,
   Başvuruyu yapabilirsiniz, ancak hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlardan ceza alanların yasal mevzuata göre başvuru hakkı olsa bile güvenlik soruşturması genelde olumsuz çıkıyor, yaş küçüklüğü bazen olumlu dikkate alınıyor ancak sizin ki 17 ve bu sizin için olumsuz olur.

 97. Avatar Fatih dedi ki:

  Merhabalar kolay gelsin. 2009 yılında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 45 gün cezaevinde kaldıktan sonra 5 sene infaz aldım o süreç içinde herhangi bir suça karismadim güvenlik sınavına girdim kazandım ama dosyayı emniyete goturdugum zaman bana kararın düşürülmesi için tekrar mahkeme açılması gerekiyor denildi o mahkemeyi de açtık ve mahkeme bitti emniyete o kağıtla gittiğimde bana siz güvenlik görevlisi olamassinz denildi rica etsem bana bı yol gosterirmisiniz

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Fatih,
   hırsızlık suçundan alınan ceza 5188 sayılı kanunda özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden bir durumdur. Bu durumda özel güvenlik görevlisi olamazsınız.

 98. Avatar Şerafettin dedi ki:

  4ay önce alkolden dolayı ehliyetimi verdim para cezasını yatırdım şimdi promil yüksek olduğundan mahkemede tekrar ceza alacağımı söylediler ilk defa alkollü araç kullandım resmi bir kurumda güvenlik görevlisiyim kimliğimi yenilemek için mahkeme sonucunu bekliyorum sizce yenilememe engel bir durumla karşılaşa bilirmiyim işimden olma durumum varmı cevaplarsanız sevinirim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Şerafettin,
   alacağınız cezanın süresi 1 yıl ve üzeri olmamalıdır, ayrıca alkollü araç kullanma suçu güvenlik soruşturmanıza olumsuz etki edebilir.

   1. Avatar Osman dedi ki:

    Sonuç ne oldu abi yazarmisin..

 99. Avatar Mehmet dedi ki:

  Benim 2003 yılından şartlı tehdit, tehdit ve bu tür rahatsız edici anlamında taciz gibi suçlardan toplam 1 yıl 2 ay ceza almıştım ve bunun yaklaşık 9 ayını cezaevinde yattım 2007 de ve 2007 sonuna yakın tarihte çıktım, birde cezaevinden çıkarken gbt me bakıldığında kaçak elektrikten bi ceza almışım haberim bile yok ama o düşmüş nedenini bilmediğim bi sebepten, kısacası bu 1 yıl 2 aylık cezamın infaz süresi de 2008 nisanda dolmuştu. Yani 10 yılı geçen bi süre öncesi ve o günden bu yana hiç bir mahkemem veya cezam gibi söz konusu değil, ben güvenlik sektöründe geçmişimde 90 lı yıllarda Astsubaylık olduğu için yakalık 7 – 8 yıllık süre, özel güvenlikte güvenlik müdürü, güvenlik amiri gibi silahlı yada silahsız görev yapmak istiyorum yaklaşık 4 yıl kalan sgk primimi doldurmak için, 50 yaşımı mayısta doldurdum, güvenlik müdür amir statüsünde veya normal statüde güvenlik sertifikası alabilir miyim, eğer alabiliyorsam bi güvenlik kursuna yazılmak ve o kursu bitirerek mi ancak alabilirim, bilgilendirseniz memnun olurum.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Mehmet,
   1 yıl ve üzeri alınan cezalar özel güvenlik olmanıza engel teşkil eder.

 100. Avatar adem dedi ki:

  benim 3 ay tazik cezası aldım özerimde şirket vardı mal beyanında bulunmadıgım icin guvenlik icin sıkıntı olurmu

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Adem,
   söylediğiniz ceza size sıkıntı doğurmaz

 101. Avatar ali dedi ki:

  ben bugün kimlik yenileme kartı aldım eski tip yeni cip kimlik kartı ptt ile eve gelecekmiş 3 ay 6 ay sürer dediler
  adıma bir icra dosyası var birde mal beyanında bulunmadıgım icin 2ay .15 gün ceza aldım tayzik cezasıymış beni dosyamı etkilermi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ali,
   söylediğiniz cezalardan dolayı durumunuz olumsuz etkilenmez.

 102. Avatar yasin erdemir dedi ki:

  efendim merhabalar ben silahlı özel güvenlige başvurdum kazandım sonra lakin adli sicilim temiz oldugu icin arşivimdeki bir yıl 8 ay cezayı görmedim sonra mahkeme kararı ile savcılık kavuşturmaya yer olmadıgına dair bir evrak verdi git bunu emniyete ver dedi kartını alırsın dedi bende gittim emniyet bana yene kartımı vermedi şimdi ne yapayım

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Yasin,
   kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar aldı iseniz, 1 yıl 8 ay verilen ceza nedir, ceza süresi bakımından mı yoksa ceza türünden dolayı mı reddedildiniz.

 103. Avatar Baris dedi ki:

  Merhaba..Bugun güvenlik şubeye gittim ve özel güvenlik komisyonunun hakkimdaki vermis oldugu kararın “olumsuz”olduğunu öğrendim..özel güvenlik olmaya engel olan suçların hiçbirisinden ceza almadım ve sabikam yok..alkollü arac kullandigim icin 30 gun hapis cezasi verdiler ve paraya cevirdiler ödedim dosya kapandi..arsiv sicil kaydimda gozukuyor..özel guvenlik kimligini alabilmek icin nasil bir yol izlemeliyim?komisyonun karari degistirilebilirmi?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Barış,
   680 sayılı khk ile eklenen madde ile özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suçlar sayılmış ancak, ardından aşağıdaki madde eklenmiştir.
   Güvenlik Soruşturması Olumlu Olmak. İşlediğiniz suç kanunda sayılmamış olmasına rağmen komisyonca kamu yararına olumsuz etki eden bir suç olarak değerlendirilip güvenlik soruşturmanız olumsuz verilmiş olabilir. İdarenin yani devletin aldığı kararlara karşı itiraz (dava) mercii İdare Mahkemeleridir.

   1. Avatar Baris dedi ki:

    Peki efendim karara itiraz edip dava acsam olumlu sonuclanirmi bosu bosuna ugrasmak istemiyorum..emsal teskil eden davalar varmidir..tesekkur ederim

    1. Avatar admin dedi ki:

     sayın barış,
     benzer şekilde kazanılmış ve sizleri yönlendirecek dava sonuçları ziyaretçilerimizden bize iletilirse yayınlayacağız.

 104. Avatar Goca Yörük dedi ki:

  Merhaba. 2farklı davadan ceza aldım. Birisi 6ay ve ceza ertelendi ve para ödemeside yaptım diğeri de iki sefer 3ay 20şer gün olarak toplamda 7ay 10 gün basit yaralama ve tehdit suçundan ceza aldım, ama hiç cezaevine girmedim. Şimdi yaka kartımı yenilemek istiyorum. Söz konusu 5188 kanunda 10.maddenin d fıkrası 1.bendinde “Kasten işlenen “bir suçtan” (suçlar diye çoğul olarak belirtmemiş) dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak” ibaresi var. Aynı fıkranın diğer bendlerinde suçlar olarak niteleme yapılmış. Evraklarımı teslim edeceğim görevli komisyondan red gelir uyarısını verdi. Yaşadığım durumda tek bir suçtan maksimum 6ay cezam var. Buna uygun dilekçeyle elden evrak teslimi yapsam durumumu izah etsem olur mu? Yoksa kanunda belirtilmiş olana aksi olsa bile benim tüm cezamı mı kıstas olarak alacaklar? Şaştım kaldım yol gösterin…

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Yörük,
   Aldığınız cezalar gereği süre olarak kanuna takılmasanız bile bu tür suç ve aldığınız cezalar zaten güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkma ihtimalini yükseltiyor. Süre ve suç türleri ile ilgili maddeleri incelemiş ancak en önemli olan ve kararı soruşturma birimi ve komisyona bırakan “Güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesine dikkat etmemişsiniz.

 105. Avatar onur dedi ki:

  Merhaba iyi akşamlar dilerim.2016 yılında benim üzerime olan hattan vatsap üzerinden babamın tanıdığı olan bir hanım efendiye rahatsız ettiğim gerekçesiyle beni Savcılığa suç duyurusunda bulunmuş 15 kasımda Sanık olarak hakim karşısına çıkacağım gerekçe ise hanım efendiye israil bayrağı gönderdiğim ve kıza kafir dediğim için hakaret,tehdit,şantaj taciz içerikli bir mesaj yok ne tür bir ceza alırım Güvenlik kimlik kartımı yeniliyorum çok kötü pskolojim alt üst oldu israili de hiç sevmem aksine ama bayrağını hanım efendiye göndermişim malesef benim akibetim ne olur yardımlarınızı bekliyorum hayırlı günler dilerim..

 106. Avatar Hüseyin dedi ki:

  Merhaba
  Kartımı yenilemeye gittim hakkımda dava olduğu tahtid kararı olduğu cıktı bunla ilgili evrak istediler. Ama bende yeni öğrendim ne ceza aldim ne ifade nede başka birşey. Dava dosyası bahis ile ilgili kartım iptal olumu lütfen cvp acilll

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Hüseyin,
   Dava konusunun ne olduğu ve ne ceza aldığınız önemli bu konuda.

 107. Avatar Veysel Ali dedi ki:

  Merhaba. Ben 1995 yilinda 16yasinda iken bir hirsizlik sucuna karistim. Karakolda ifade verdim bildigim kadari ile mahkemeye cikmadim. Yani davanin sonucu hakkinda hicbir bilgil yok. Sabika kaydım ve arsif kaydim gozukmuyor. 6 ay sonra özel güvenlik kartimi yenileyecegim herhangibir problem cikarmi. Nisan ayinda kadroya gecerken bir problem cikmadi guvenlik sube ile özel güvenlik subenin yapmis oldugu araştırma aynimi acaba.

  1. Avatar Veysel Ali dedi ki:

   Eger davanin sonucu hagb ise 22yil gectiginden dusmusmudur yoksa kendim basvurup dusurtmemmi gerekiyor birde 18yasindan kucukken islenen suclar dikkate aliniyormu guvenlik sorusturmasinda

   1. Avatar admin dedi ki:

    Sayın Veysel Ali,
    Yenileme sırasında karşınıza çıkarsa, o zaman düşüm için girişimde bulunmanızı tavsiye ederim,

  2. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Veysel Ali,
   18 yaşından küçükken işlenen suçların olumsuz etki yapmayacağına dair kararlar ile ilgili bilgiler yorumlarımızda mevcuttur, ayrıntılı bakmak isterseniz bu sayfadaki yorumları inceleyebilirsiniz.

 108. Avatar namık dedi ki:

  merhaba 3 yıldır süren mahkememde yaralama suçundan 1.5 sene ceza aldım koşullu salıverilme ile 2 gün cezaevine girip cıktım şuan haftada 1 karakola imza atıyorum kinliğimin yenileme süresi geldi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Namık,
   1,5 yıl hapis cezası kimlik yenilemenize engel olacaktır.

 109. Avatar gokhan dedi ki:

  eşimle tartıştım darp raporu aldi şikâyetçi oldu mahkemde şikâyetçi olmadigini beyan etti yinede hakim 3 milyar para cezası hagb verdi kimliğim yenilemede iptal olurmu bu olaydan

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Gökhan,
   özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suç olmadığı için sorun olacağını düşünmüyorum.

 110. Avatar Ali bilgetekin dedi ki:

  2016 yılında uyuşturucu madde ile ilgili savcılık tarafından serbest denetim aldım dosyayı sorunsuz kapattım fakat 5 yıl kamu davası ertelenmesi verdi bana khk 2017 yılında cıktı ögg kart yenilemede sorun yasarmiyim ve ben konuyla ilgili mahkemeye dahi çıkmadım acaba dosyayı gören savcıdan çalışmasında sakınca yoktur yazısı alsam calisabilirmiyim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ali,
   sürenin bitmesini beklemeniz gerekecektir. Savcıdan alacağınız yazının bir faydası olacağını sanmıyorum, sonuçta bu durumla ilgili 680 sayılı khk ve uygulanması ile ilgili genelge var.

   1. Avatar emrah kahraman dedi ki:

    5 yıl geçtiği takdirde bir sorun yaşar mı peki ??

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Emrah,
     Emniyet birimleri uyuşturucu suçlarına sıcak bakmadığı için sorun yaşama ihtimali tabi ki var, sonuçta yeni khk da emniyet birimlerinin yaptığı güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartı var emniyet uyuşturucu suçlarına karışanların güvenlik soruşturmalarını olumsuz verebilir.

 111. Avatar Oğuz Atay dedi ki:

  Iyi geceler 2015 yılında çalıntı bi CEKET yüzünden mahkemelik oldum 9 10 tane mahkeme olmuş ozaman 18 yaşındaydım askerliğimi 1sene önce bitirdim askerden geldiğim gün guvenlik kursuna yazıldım sınavı kazandım belgelerimi herşeyi halletim 2 ay önce kartını çıkartmaya karar verdim bugün bu mahkemeden dolayı kartını vermiyolar adliyeye git diyolar sonuç veya mahkemenin hangi suçtan olduğu belli eden bi belge getir diyolar hırsızlık diye geciyo mahkemenin adı ben bu belgeyi oraya götürürsem guvenlik kartını almama gibi bi sansim varmi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Oğuz,
   Hırsızlık suçundan ceza almış iseniz özel güvenlik olamazsınız.

 112. Avatar hüseyin tozlu dedi ki:

  önçelikle tşkler bilgileriniz için benim sorum 17 yaşında bir oğlum var 2 yıldır sıkıntı yaşıyoruz okul da kaldı eve gelmiyor annesini hiç dinlemiyor düzelir dedik sabrettik ergenlik dönemi zor olur hepimiz gectik bu yollardan en son olayı annesinin bilgilerini kullanarak eve inernet almış bende kızdım bir tokat attım arkadaşlarından biri git karakola ver daha sana karışamaz demiş bu da gitmiş davacı olmamış 17 yaşında olduğundan kamu davacı annesi de bizde ifade verdik tek amacımız dışardaki kötülükten korumak her hangi bir suca karışmışlığım sabıka kaydım yok oğlumun kendisi hakime cıkarsak ben soylerim suç bende diye sorum bundan bir ceza alırmıyım güvenlik görevlisiyim değişmemde bir engel olurmu tşkler

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Hüseyin,
   Konu anlattığınız gibi ise ceza almış olsanız dahi, özel güvenlik olunmasına engel teşkil etmeyeceğini düşünüyorum.

 113. Avatar Bülent dedi ki:

  7258 sayılı kanun kapsamında arşivim bulunmakta.2004 yılına ait bu süre içinde 2 kere ögg karttımı aldım.tekrar yenilemek için soruşturma için bu dosya ya ait karar belgesini istediler sorun olur mu

  1. Avatar admin dedi ki:

   bahis ve kumar suçlarına karışmış şahıslar kolluk kuvvetlerine giremezler, özel güvenlik için şartlar kolluk kuvvetleri kadar kapsamlı olmasa da güvenlik soruşturmanız için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

 114. Avatar Kadir dedi ki:

  Sayın admin hakkımda açılan soruşturmadan dolayı güvenlik kartıma el konuldu soruşturma sonucu takipsizlik geldi kimliğimi tekrar almam için ne yapmam lazım yardımınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Avatar admin dedi ki:

   karar örneği ile birlikte kimliğinizi iptal eden birime gitmelisiniz

 115. Avatar Hasret dedi ki:

  Merhaba,işlemediğim bir şuçtan dolayı mahkemelik oldum şöyle ki;kayınpeder çocuklarından hakaretden dolayı şikayette bulundu bnmde adımı vermiş ancak ben olay gunu orda değildim ayrıca duruşma da benm orda olmadığımı ve şikayetçi olmadığını şikayetinden vazgeçtiğini söyledi ve hakkımda beraat kararı çıktı. Diğer davacılar hakkında da beraat çıktı. Ancak dosya istinafa yollandı büyük ihtimalle oradan da beraat verilecek. Kimlik yenileme de benden karar istediler beraat ettiğime dair kararı götürdüm kesinleşme şerhi istediler ama istinafdan dönmediği için kesinleşme şerhi alamam. Bu sefer de benden istifata olduğunu devam ettiğine dair bi yaZı istediler. Bu durum kimlik yenilememi etkiler mi? Etkilerse çok üzülürüm 😔

  1. Avatar admin dedi ki:

   Söylediğiniz gibi ise istenilen belgeyi verdiğinizde yenilemenizi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum

 116. Avatar Ali dedi ki:

  Selam admin ben internet bankacılığı üzerinden geçen yıl dolandırıldım ve bankaya itirazda bulundum banka paramı iade etti geçen ay sanıklar yakalanmıs ve mahkemeye verilmiş banka bizide mağdur sıfatıyla davaya müdahil etmiş mahkeme 11.ayda ve benim kimlik kartı yenilemem geldi 9 ayda yenilicem. durusma yapılmadı şimdi ben yenileme evrakları verirken sorun olurmu birde evrakları verirken iddaanameyi veya duruşma tutanağını benden isterlermi teşekkür ederim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ali,
   Mahkeme de mağdur sıfatıyla bulunduğunuz kayıtlarda mevcuttur ancak, yine de sizden evrak istenebilir bunun için hazırlıklı gidin, mağdur sıfatıyla dahil olunan bir mahkeme konusu özel güvenlik yenilemenizde sorun çıkarmayacaktır.

  2. Avatar Sevinc dedi ki:

   Bend bisey sormak istiyorum bizimde kimlik yenileme olurken iptal oldu ohal kalikinca tekrar kimliklerimiz verilirmi

   1. Avatar admin dedi ki:

    kimliğinizin iptal olma nedeni önemlidir bu durumda, ohal kalksa bile yasa değişmez

   2. Avatar Sevinc Sahin dedi ki:

    Bizim kimligimiz hisar sirket tarafindan kimlikle ise baslamak sucumiz oyizden feticu suclaniyoruz 680 khk sucu ile yargilaniyoruz yani tekrar verilirmi kimlik kartimiz

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Sevinç,
     fetö terör örgütüne üyelik suçundan yargılanıyorsanız bundan aklanmak zorundasınız. Aksi takdirde kimliğiniz yenilenmez.

 117. Avatar Boran dedi ki:

   

  Özel güvenlik daire başkanlığı sayfasinda açıklama yaptı güvenlik görevlilerinin kullanmakta oldukları eski kimlik kartlarının 01.07.2018 olarak belirlenen değişim tarihi, eski kimlik kartı değişim işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması amacıyla  31.12.2018’e kadar uzatılmıştır.

   

 118. Avatar Alihaydar dedi ki:

  İyi günler admin astsubay ım sanık olarak mahkemem hala devam ediyor ama mahkemem olumlu sonuçlanacak bu süre zarfında açıktayım ögg kartı almak istiyorum Herhangi bir sıkıntı olur mu kursa yazılsam

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ali Haydar,
   Kursa kaydolup devam edebilirsiniz, kurs sonunda ögg kimlik kartınızı almak istediğinizde incelemeniz yapılacaktır, bu süreye kadar mahkeme safahatının sonuçlanacağına eminseniz başlayın, ancak hakkınızdaki davanın özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suçlardan olmaması ve ceza almamanız gerektiğini unutmayın.

 119. Avatar Hüseyin dedi ki:

  Mrb admin ben alkollü araç kullanmaktan 2500 TL adli para cezası aldım şuan adlı sicil kaydimda gozukmekte cezami da 15 taksitte odiycem bu benim için sorun olurmu . Bide görevi yaptırmamak ve hakaretten ayrı ayrı ceza aldım 2 cezada 1 yılın ustunde ama hagb kararı verildi. Şuan çalışıyorum bu iki kararda nerdeyse 3 4 ay oldu şuan için ikisinden de bişey çıkmadı. Nasil bir son beni bekliyor acaba. Bide eğer herhangi bişey olmazsa isyerim hersene adlı sicil kaydı vs. belgeleri istiyor para cezası yazdığı için isyerim çıkarabilir mi cvp verirseniz sevinirim teşekkürler şimdiden.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Hüseyin,
   para cezasından sorun çıkmaz, ancak 1 yılın üzerinde alınan cezalar yüzünden sıkıntı çıkabilir, görevi yaptırmamak ve hakaret suçu kolluk kuvvetlerine karşı işlenmiş bir suç ise işiniz daha da zor olur, yok öyle değilse ve kanunda belirtilen hagb kararı alınsa bile özel güvenlik görevlisi olunmasına engel teşkil eden suçlardan olmayacağı için (görevi yaptırmama ile hakaret) sorun yaşamazsınız.

   1. Avatar Ramazan kaya dedi ki:

    Admin merhaba. Ben bundan 1 sene önce uyuşturucu maddeden yakalandım içici olarak. 1 sene sonra geçen gün kamu davası erteleme kağıdı ve dosyanın denetimli serbestlik bürosuna yollanacagi, uygun bulunduğu taktirde 1 senelik denetimli serbestlige tabi tutulacağımın yazılı olduğu kağıt geldi. Mahkeme açılmadığı için acaba diyorum yenilemede bir sıkıntı yaşar mıyım lütfen cevap verin

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Ramazan,
     Yenilemeniz için; alacağınız denetimli serbestlik kararının tamamlanmasını beklemeniz gerekebilir.

     1. Avatar Ramazan kaya dedi ki:

      Ilginiz için çok teşekkürler. Kimlik yenilemem 2020de. Peki denetimli serbestligi sorunsuz bitirirsem kimlik yenilemede sorun çıkar mi? Daha önce bu şekilde olup yenileyen var mi?

     2. Avatar admin dedi ki:

      hagb ve ds kararları ile ilgili uygulamalar yeni olduğu için henüz bize ulaşmış bir yorum bulunmuyor

 120. Avatar KURSAT27 dedi ki:

  2012 de olan bir olayda oturu 1 yil 8 ay ceza aldim..Temize yolladim isallah bozar,sorum şu benim yaklasik 10 yildir ayni yerde calisiyorum kimligime el konursa tazminat alabilirmiyim..

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Kürşat,
   Kimliğinizin iptal edilmesi iş akdinizi de sonlandırır ve bu durum işveren tarafında değil tamamen sizden kaynaklı bir sorun olduğu için tazminat almanız zor görünüyor, yine de size tavsiyem bu konuda iş hukuku uzmanı bir avukata danışmalısınız, iş kanunu gereği tazminat alabilmenizin bir yolu varsa bunu en iyi uzman avukat bilir.

 121. Avatar Tayfun dedi ki:

  merhaba hakkımda basit yaralama (darp) suçundan mahkeme var kasım 2018 e ertelendi kimliğimi nasıl değiştire bilirim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Tayfun,
   kimlik değişimi için özel güvenlik şube müdürlüğüne müracaat etmelisiniz, basit yaralama (darp) suçundan dolayı karşı tarafın hayati tehlikesi bulunmadıysa ve 1 yıldan fazla cezayı gerektiren bir suç olmamak şartıyla değişiminiz de sorun çıkmayacaktır.

 122. Avatar Aşkın dedi ki:

  18.05.18 tarihinde Yenileme müracatında bulundum özel güvenlik şube müdürlüğünün bakmıs oldugu kayıtlar GBT KOM TEM UYAP hiç bir yerden kayıt çıkmadı SORUM şu Admin Mahkemeye çıkmadan Savcılık tarafından uyuşturucudan 1 yıl ds ve kamu davasının erteleme kararı verildi denetimli serbestlık sorunsuz bitti 2016 yılında sadece kamu davasının erteleme kararının düşmesi kaldı Şuan hiç bir yerden kayıt çıkmadı Guvenlik soruşturmasında bı sıkıntı yaşarmıyız acaba

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Aşkın,
   Mahkemeye çıkmadan savcılık tarafından verilen ve süresi sorunsuz bitirilen ds cezalarından dolayı yenileme de sıkıntı yaşamayanlar mevcuttur. Bir ihtimal devam eden kamu davasının erteleme kararının düşümü istenebilir, istenmezse sıkıntı yaşamazsınız.

 123. Avatar Taylan dedi ki:

  Sayın Admin
  Gelen evrak da zarfın üzerinde savcılık soruşturması yazıyordu Soruşturma No ve kamu davasının ertelenmesi no diye zarfın içeriği 1 yıl ds ve Kamu davasının ertelenmesi Müracaat sirasinda Kayıtlarda GBT de filan çıkar yani

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Taylan,
   denetimli serbestlik süreleri ve işlenen suçların çeşidi yasal mevzuat gereği özel güvenlik görevlisi olunmasına doğrudan etki ettiği için tabi ki özel güvenlik şube müdürlükleri bunu görecektir. Hem adli kayıtlar (uyap) sistemi hem de GBT (genel bilgi tarama) bu birimlerde mevcuttur, olmasa bile ilgili birimlerden bu kayıtları talep ederler.

  2. Avatar Tevfik dedi ki:

   Güvenlik Şube de bakılan kayıtlar GBT KOM TEM UYAP benimde 1 yıl ds ve kamu davasının ertelenmesi kararı vardı denetim bitti ama düşme daha olmadı bakılan kayıtlarda herhangi bi kayıt çıkmadı ve benden evrak filan istemediler

 124. Avatar Taylan dedi ki:

  Savcılık Soruşturması güvenlik şubenin bakmış olduğu kayıtlar da çıkarmı

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Taylan,
   Savcılık makamı soruşturmasını kolluk kuvvetlerinin adli personeli ile yürütmektedir, doğal olarak hakkınızda devam eden soruşturmalar özel güvenlik şube müdürlüğü tarafından bilinmektedir, zaten yasal bir problemin olup olmadığını bu birimler kontrol etmek zorundadır.

 125. Avatar Ümitt Kayalı dedi ki:

  Özel hayatımda olan bir dava neticesinde kartıma el konuldu ve çıkış verildi 29.maddeden çıkış verilmiş ne işsizlik ne de tazminat alabiliyorum 5 yıl bitince hiç suç işlememiş birisi gibi olacağım. 29.madde işveren tarafından işçinin iyi niyet ve ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle çıkış burası tamam ama benim hagb aldığım dava iş yerimle alakası olmayan bir dava idi. Buna karşı dava açsam nasıl bir sonuç çıkar?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ümit
   Özel güvenlik sektöründe çalışan bir personelin özel hayatı ve iş hayatı diye bir ayrımı yoktur.Güvenlik personeli işçi olmasına karşın iş hayatı sadece iş kanunu ile değil aynı zamanda 5188 sayılı özel güvenlik yasası ile de düzenlenmiştir. Güvenlik personeli kanunda belirtilmiş suçlardan birini işlediği zaman bu durum kendisine olan güven duygusunu zedeler, dava sonuçlarını kestirmek zordur ama yukarı da bahsettiğim konu bile tek başına işverenin elini güçlendirmektedir.

 126. Avatar cevdet dedi ki:

  hocam mrb ben kyk da güvenlik olarak çalışıyordum kadraya gecişte bizi 5188 sayılı yasa belirtilen şartlardan dolayı red ettiler 2013 yılında dava sonuclandı ve 1 yıl 10 ay ceza aldım 5 yıl denetime tabi tutuldum denetim sürem 27/05/2018 de doluyor ancak 2016 yenileme yaptıum ve kimliğim 2021 yılına kadar gecerli iptal olmamış buna rağmen bizi red ettiler bizde mahkemeye dava açtık mahkeme süreci devam edene kadar denetimim bitecek ve suc unsuru kalmıyacak benim kimlik kartım iptal olmamışsa davayı kazanabilirmiyiz

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Cevdet,
   Yenilemenizi 2016 yılında yapmışsınız, 680 sayılı khk ise 06 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girdi, kadro alamayan birçok işçi mahkemeye müracaat etti, 5188 sayılı kanun hükümlerine göre istihdam edildiklerinden dolayı özel güvenlik görevlilerinin durumu daha farklı, suçun cinsini yazmamışsınız ama zaten bir yıldan fazla ceza aldığınız ve hakkınızda 5 yıllık denetimli serbestlik devam ettiği için ilgili hüküm uygulanmış, bununla ilgili birde genelge mevcut, daha önceki yorumlarda bunu belirttik yeniden belirtmekte yarar var, kanunda belirtilen suçlar ve 1 yıldan fazla alınan cezalarla ilgili denetimli serbestlik süresi içerisinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazsınız, zaten özel güvenlik kimlik kartı yenilemesinde ret kararı verilecektir, bu süreyi suça karışmadan sorunsuz tamamladığınız takdirde kimliğiniz onaylanacaktır. 2016 yılında denetimli serbestlik alanların kimlik yenilemesinde zaten sorun yoktu, yeni khk ile bu uygulama başladı. Kadroya geçme konusuna gelince kadroya geçip geçemeyeceğinize başvurduğunuz kurumda oluşturulan komisyon karar veriyor, onlarda şu an ki yasal mevzuata göre değerlendirerek başvurunuzu reddetmiş olmalılar, uygulama genelgesinde genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (ocak 2017) bir yıl içerisinde tüm özel güvenlik sektöründe çalışan personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yeniden yapılacaktır hükmü de mevcut, bu durumda büyük ihtimal kartınız iptal edilmiş yada edilecektir. Bu nedenle mahkemenin vereceği karar da özel güvenlik kimlik kartınızın durumuna mı bakacağı yoksa yasal mevzuat hükümlerine mi bakacağını bilemiyorum, sonucunuzu bildirirseniz başka arkadaşlara da yol gösterecektir, hakkınızda hayırlısını dileriz.

   1. Avatar Ramazan dedi ki:

    ADMIN (Ocak 2017) bir yıl içerisinde tüm özel güvenlik sektöründe çalışan personelin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yeniden yapılacaktır hükmü de mevcut demişsiniz peki bu soruşturmalar sonuçlandımı geçen sene Mart 2017 verdik soruşturma formu

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Ramazan,
     İçişleri Bakanlığının 47227715-88025-63246-/01/2017 sayılı 680 Sayılı KHK’nin Uygulanması Hakkında genelgesinin tamamı web sitemizde mevcuttur buradan ulaşabilirsiniz. Soruşturmaların ne aşamada olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz. İlgili madde de aynen şöyledir;
     Kanunun 10. Maddesi birinci fıkrasına eklenen (h) bendi doğrultusunda, aranan şartlara ilave olarak güvenlik soruşturması olumlu olmak şartı getirildiğinden, halen özel güvenlik görevlisi, kurucu, yönetici olarak görev yapanların arşiv araştırması, eğitici, temsilci ve şirket ortağı tüzel kişi ortağı olan kişilerin ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde yeniden yapılacaktır. Yapılan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda şartlara haiz olmayan kişilerin özel güvenlik hizmetleri alanında faaliyette bulunmalarına izin verilmeyecektir.

  2. Avatar abdurrahman dedi ki:

   nasıl ettin kartını yenileyebildin mi cevdet usta

 127. Avatar AŞKIN dedi ki:

  Admin adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması diyor bu Kayıtlar GBT de çıkan kayıtlarmı. Bide HAGB ve Kamu davasının erteleme kararları GBT demi çıkıyor

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Aşkın,
   Sicil kaydınız adli birimlerin kayıtlarından (uyap), tahdit (kısıtlama) bulunup bulunmadığı hem uyap hemde gbt’ de görülebilir. Yeni KHK’da HAGB kararları ile ilgili hüküm bulunduğu için zaten özel güvenlik şube müdürlükleri HAGB bulunup bulunmadığı ile ilgili kayıtları mutlaka inceler, bunun gbt de olması yada olmaması bir şey değiştirmez.

   1. Avatar AŞKIN dedi ki:

    18.05.18 tarihinde Özel güvenlik Şube de Yenileme müracaatında bulundum GBT KOM TEM UYAP kayitlara bakıldı ve Hiç bir yerden Kayıt çıkmadı savcılık tarafından 2015 yılında 1 yıl ds ve kamu davasının ertelenmesi kararı almıştım UYAP’ta da kayıt çıkmadı Güvenlik Soruşturmasında bir sıkıntı çıkarmı Admin bey

    1. Avatar Erhan dedi ki:

     S.a yenileme yapıldımı kardeş cvp verirsen sevinirim

 128. Avatar Tayfun dedi ki:

  2015 yılında uyuşturucudan arkadaşın üstünde Hap çıkmasından dolayı emniyete goturulduk ifademiz alındıktan sonra serbest birakildik hiç bir şekilde ne hakim karşısına nede savcı karşısına çıkmadık sadece posta yoluyla gelen evrakta Savcılık Soruşturması ve Kamu davasının erteleme kararı yaziyordu 1 yıl denetimli serbestlik ve 5 yıl kamu davasinin erteleme kararı yaziyordu 2016 yılında denetimli serbestliği sorunsuz bitirdim E-Devletten bakınca Adlı sicil ve Arşiv kaydı yoktur Yazıyor 2017 Şubat ayında eski kimligimi yenisi ile değişim yaparken Güvenlik Şube de bakılan Kayıtlarda hiç bir şekilde Kayıt çıkmadı Yenileme sınavına girdim ve SILAHSIZ Yenileme için müracaat da bulunacam Guvenlik Soruşturmasında Acaba bi sorun yaşarmıyız

  1. Avatar admin dedi ki:

   Uyuşturucu suçunun kanuna dahil edildiği 680 sayılı khk 6 ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi, siz şubat 2017 ayında değişim yaparken sorun yaşamadı iseniz, yine sorun teşkil etmeyebilir. Mahkemeye çıkmadan savcılıktan alınan bu karar nedeniyle de avantajlı olabilirsiniz, zira mahkemeye çıkıpta alınan cezalar ile ilgili yenilemede çok sorun yaşayan oldu.

   1. Avatar burhan dedi ki:

    ADMİN bey bende Tayfun arkadaşın yazdıgı gıbı aynısı benımde basıma geldı bende 27 OCAK 2017 de eski kimliğimi yenisi ile degısım yaparken herhangı bı kayıt cıkmadı bende mahkeme evrakı fılan ıstemedıler bende Mayıs ayı içerisinde Yenileme müracaatında bulunacam artık hakkımızda hayırlısı dıyelım

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Burhan,
     Yapılan düzenleme ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak şartı getirildiğinden, bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunan kişiler ile ilgili olarak özel güvenlik bilgi sistemine ret kaydı girilecektir. Kovuşturma veya soruşturmanın kişinin lehine sonuçlanması halinde ret kaydı kaldırılacaktır.
     Görüldüğü üzere 680 sayılı khk’nın uygulanması hakkında yayınlanan genelgede bu durum için kovuşturma ve soruşturma devam ettiği sürece ret kaydı verilecek, bu soruşturma ve koğuşturma kişinin lehine sonuçlandığı takdirde ret kaydı kaldırılacak denilmektedir. HAGB alınsa bile verilen süre sorunsuz tamamlanmadıkça bu suç ve devam eden süreçten dolayı ret alınır.
     Ayrıca,
     2016 yılında basımına başlanan yeni kimlikler ile kayıp, yıpranma ve bilgi değişikliği sebebi ile kimlik verilmesi işleminde arşiv araştırması yapılması valiliklerce değerlendirilecektir. hükmü yine aynı genelgede mevcuttur. Bu da şu anlama gelmektedir, kimlik değiştirirken arşiv araştırmanız yapılmamış olabilir, çünkü genelge bu uygulama konusunda valilikleri yetkili kılmıştır, o yüzden kimlik değiştirirken sorun yaşamamanız yenileme yaparken de sorun yaşamayacağınız anlamına gelmez.

 129. Avatar Bekir dedi ki:

  İyi günler görev esnasında bir kavga oluştu hakim bana ve yanındaki güvenlik arkadaşa bir yıl 14 gün hapis cezası verdi ve eski bir suçum olmadığından bu cezayı 5 yıl denetime çevirmiş ve hükmün geri bırakılmasına diye not düşmüş kimlik kartımı yenilemem m’de bana karşı bir sıkıntı olur mu yenileyebilirmiyim

  1. Avatar admin dedi ki:

   müessir fiil yani kavga suçu özel güvenlik olunmasına engel olmamakla birlikte, aldığınız 1 yıl üzeri ceza ertelenmiş olmasına rağmen yenilemenizde sıkıntı çıkarabilir. 1 Yılın altında alıp cezanız ertelense idi bunun için kesinlikle sorun teşkil etmez diyebilirdim.

 130. Avatar ökkeş dedi ki:

  merhaba admin 3.5 yıldır bır şirkette özel güvenlik olarak çalışıyorum yenilemem geldi sınava girdim ve arşiv araştırma için dosyamı güvenlik şübeye verdim kimliğim iptal oldu nedeni ise 2014 de 2 ay bir inşaat firmasında asma tavancı olarak çalıstım o firmada feto pyd ye aitmiş sgk dan çiktı idari yerel mahkeme 1 ay önce başvurdum daha mahkeme için gün vermed,ler sizce sonuç ne olur kartımı geri alıp işime döne bilirmiyim daha önce böyle bir olayın sonucunu biliyormusunuz

  1. Avatar admin dedi ki:

   fetö/pyd nedeniyle güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlardan mahkemeye verip kazananlar olduğuna dair henüz bir veri yok elimizde, olursa paylaşırız. Taşeron işçilerin güvenlik soruşturması ile ilgili Bursa 3. idare mahkemesinin işçi lehine verdiği bir karar mevcut, ancak özel güvenlik görevlilerinin durumu farklılık arz ediyor, şöyle ki özel güvenlik görevlileri işçi olduğu için iş kanununa tabi olmakla beraber kendi iş alanı ile ilgili yasal mevzuatı olan 5188 sayılı kanuna da tabiler bu nedenle bu ve benzeri kararların özel güvenlik görevlilerini nasıl etkileyeceği şu an belli değil.

   1. Avatar Ökkeş dedi ki:

    Admin 2014 yılında inşaat ta çalışıyordum asma tavanci olarak en alt tabaka buda davayı etkilermi bilmeden çalıştım

    1. Avatar admin dedi ki:

     sayın ökkeş,
     bu konuyla ilgili idare mahkemesi karar verecektir, mahkeme kararları ile ilgili yorum yapmak çok doğru olmaz, zira farklı mahkemeler aynı konuda farklı kararlar verebiliyor, umarım sizin için hayırlısı olur.

 131. Avatar Oğuz dedi ki:

  Merhabalar, alkollü araç kullanmaktan hakkımda dava açıldı ve karar olarak 2,5 ay ceza verildi ve 5 yıl ertelendi. Şuanda Özel Güvenlik olarak çalışıyorum ve kimlik yenilememe 1 yıl var yenilemede bir sorun yaşarmıyım ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   işlediğiniz suçun niteliği ve alınan ceza kanunla belirlenen suç ve süre ile ilgili sınırları ihlal etmediğinden yenilemenizde sorun olacağını düşünmüyorum. Ancak 5 yıllık süreyi sorunsuz ve bir suça karışmadan geçirmenizde fayda var.

   1. Avatar Oğuz dedi ki:

    Teşekkür ederim

  2. Avatar Emre dedi ki:

   Oguz güvenlik kartını yenilendinmi sorun cıktımı alkollu araçtan dolayı

 132. Avatar Burak dedi ki:

  Merhabalar. Benim bi sorum olucaktı. Ben gecen yıl askerliğimi yaptım. Darbe girişiminde askerdim. Ve mahkemem devam ediyor hala. Ağır ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanıyorum. Tabiki herhangi bir suça karışmadım ama o gün dışarıda bulunduğumuz için hakkımızda dava açıldı. Bu benim özel güvenlik kimlik kartımı almama engelmidir. Sertifikam var sınava girip kazandım şuan kimlik kartı başvurusu yapıcam. Ögg kimlik kartı harcımıda yatırdım. Evraklarımı şubeye vermeden önce bilgi almak istiyorum. Herhangi bir problem yaşarmıyım.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Darbeye teşebbüs suçundan dolayı devam eden mahkemeniz var ise güvenlik soruşturmanız büyük bir ihtimal olumsuz çıkar, mahkemeniz lehinize sonuçlanırsa müracaat etmelisiniz diye düşünüyorum

 133. Avatar Talihsiz dedi ki:

  Merhaba
  ADmin eşimle ayrılma sebebinden eşimşn dönmesi adına bir binadan dönmese atlarım diye teşebbüste bulundum özel güvenlik olabilirmiyim karakolda sadece ifade verdim Yardımcı olurmusum şimdiden tşk ederim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Başka bir kaydınız yoksa olabilirsiniz.

 134. Avatar Ümitt Kayalı dedi ki:

  İyi geceler bir cezadan dolayı hagb aldım 1 yıl 15 gün idi kartıma el konuldu kamuda çalışıyordum çıkış verildi sorum şu işsizlik maaşından yararlanabilir miyim?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ümit,
   4447 sayılı iş kanununa göre, işsizlik maaşı alabilmek için gerekli şartlardan olan,
   -İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
   Sizden kaynaklanan kusur nedeniyle işinizi kaybettiğiniz için işsizlik maaşı alamayacağınızı düşünüyorum.

   1. Avatar Ümitt Kayalı dedi ki:

    Internetten araştırdım birşey bulamadım 6 yıllık aynı kurumda çalışmışlığım var her maaştan işsizlik kesintisi yapılıyor 6 yıl boyunca kesildi bu. Ve aldığım ceza özel hayatımda olan birşey işimi bununla bağdaştırıp çıkış verdiler ayrıca çıkışı İş yerim verdi

    1. Avatar Ümitt Kayalı dedi ki:

     Bu konu hakkında bilgi sahibi yok mu.?

 135. Avatar Polat dedi ki:

  Öncelikle burda bulunan bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletirim ben 1 grama yakın ot ile yakalandım ve hakkımda kamu davasının ertelenmesi verildi 1 yıl da denetimli serbestlik ben bu sebeb ten ötürü taşerona kadrodan yararlanamıyormuyum. Cevabınızı şimdiden teşekkür ederim.

 136. Avatar blue66 dedi ki:

  mrb 17 yasinda 2001 yili kacak esya satmaktan 72 tl ceza aldim fakat 2008 yilinda kimlik aldim ve 2 kere yenilettim sormak istedigim su 5188 kanunda kacakcilik ibaresi yeni eklenmedi khk ile kimligim iptal oldu bu ibare bastan beri varken nasil olduda bunca sene calistirildim sizce bir ihmal soz konusumu.konuyu idare mahkemesine tasidim durusmayi bekliyorum.saygilar

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Blue66,
   Kaçakçılık suçunun khk ile yapılan değişikliklerden öncede zaten kanunda olduğu doğrudur. Ancak KHK ile eklenen (h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak kimliğinizin iptal olmasına neden olan maddenin bu olduğunu düşünüyorum.
   Dava sonucunuzu lütfen bizimle paylaşın. Hakkınızda hayırlısı…

   1. Avatar Murat32 dedi ki:

    Hocam kolaygelsin yorum yapamıyorum buradan bir sorum olacak 8 ay önce uyuşturucu kullanmaktan göz altına alındım 1 yıl denetimli serbestlik verildi ve amatem 14 gün aralıklarla 5 defa tahlil istendi e-Devlet hiç birşey gözükmüyor sicil kayıtlarda da birşey gözükmüyor sadece gbtt de çıkıyor 4 ay sonra kimlik yenilemem var bir sıkıntı çıkarmı aydınlatırsanız sevinirim saygılar

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Murat,
     Ne yazık ki kimliğiniz iptal olacaktır.

    2. Avatar Ay07 dedi ki:

     S.a Iptal oldumu kimlik nedir durum

  2. Avatar sedat arman dedi ki:

   sayin admin 2011yilinda sikayete bagli cinsel taciz adi altinda kamu davasi acildi mahkeme kisilerin huzur sukun bozma sucuna cevirerek 3 ay hapis cezasi hukmu verdi bunuda para cezasina cevirdi simdi sormak istedigim son cikan khk ile kimlik kartimi yenilemede sorun yasarmiyim adli sicil ve arsiv kaydim silindi edevlettende cumhuriyet savciligindanda yenilemeyi 7..8 ayda yenilemeye basvuracam yardim ci olusarsaniz cok sevinirim admin

   1. Avatar admin dedi ki:

    Sayın blue66,
    cinsel taciz suçundan ceza almamışsanız ve söylediğiniz gibi huzur ve sukunu bozma suçundan 3 ay ceza aldıysanız yenilemede sorun olmaz.

    1. Avatar sedat arman dedi ki:

     sayin admin cinsel taciz sucun tck 105 maddede oluyor kisileri huzur sukun bozma sucu ise tck 123 maddesinde bana verilen mahkeme hukmu tck 123 olarak yaziyodu adli sicilimde hala tereddutlerim var adli sicilim ve arsiv kaydim silindi sunu sormak istiyorum yardim ci olursaniz bana cinsel taciz davasindan suclu bulunsaydim tck 105 maddesinden mi hukum verirler dimi ? tck 123 maddesi cinsel dokunulmazliga karsi suclar arasina giriyomu bi sucun cinsel taciz sucu sayilmasi icin tck 105 maddesi hukmu mu verlmesi lazim

     1. Avatar admin dedi ki:

      Sayın Sedat,
      123. madde 105. maddeden farklıdır. cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara girmez.

 137. Avatar Ümitt Kayalı dedi ki:

  İyi geceler arkadaşlar. Antalya’daki emsal dava gibi başka bir emsal teşkil edecek dava veya davalar var mı?

 138. Avatar Gokhan Yılmaz dedi ki:

  Oncelikle merhaba ben 2013 yılında kacak sigara yakalattin mahkeme hala devam ediyor dosya yargitayda ceza kesinleşmesi yok daha 2017 yılında yenilemeye girdim davadan dolayı silahli kimligim silahsiza çevrilip verilecek denildi sertifikama dahi silahsız yenileme diye özel güvenlik şube müdürlüğü mührü basıldı kimliginiz çıkınca mesj gelir gelip alırsınız denildi mesaj geldi şubeye gittim kimliginiz iptal oldu denildi deliye döndüm ne yapmam gerekli sertifika hala bende silahsız yenilme diye cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkür Lee

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Gökhan,
   Dosyanız Yargıtay’a gittiyse mahkeme kararını vermiş ve siz itirazda bulunmuşsunuz demektir, çünkü yargıtay adli yargı da üst mahkemedir ve ihtilaflı davaların son karar verme merciidir. Bu durumda mahkeme kararınız bulunmaktadır ki, özel güvenlik şube müdürlüğü kayıtlarınızdan bunu görmüştür. Kaçakçılık suçundan ceza alınması da özel güvenlik olunmasına engeldir. Eğer Yargıtay mahkemenin verdiği kararı bozar ve ceza almamanız yönünde bir karar çıkarsa sizin için, o zaman kimlik için yeniden müracaat edebilirsiniz. Şu aşamada mahkeme safahatının bitmesini beklemeniz gerekecek.

 139. Avatar Ramazan dedi ki:

  Özel Güvenlik Şube’nin Bakmış olduğu Kayıtlarda GBT ve diğer kayıtlarda 1 yıl ds ve Kamu davasının erteleme kararı Kimlik değişimi yaparken hiç bir yerden Kayıt çıkmadı Yenileme yaparken Güvenlik Soruşturmasında Bi sorun yaşarmıyız ?

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ramazan,
   1 yıl ds ve erteleme yenilemede sorun olmayabilir, ancak suç cinsi bu durumda kanunda önem arz ediyor.

 140. Avatar Cemil dedi ki:

  Merhaba. Ben 15 yasinda (1995 yilinda) hirsizliktan karakolda ifade verdim. Davanin sonucunu bilmiyorum. Taseron kadro basvurusu yaptim ve guvenlik sorusturmasi temiz geldi. 6 ay sonra özel güvenlik kimlik kartimi yenileme yapacagim. Benim sorum simdiki yapilan guvenlik sorusturmasi (kadro icin yapilan) ile 6ay sonra özel güvenlik kimlik kartimi yenileme yapacagimdaki guvenlik sorusturmasi aynimi oluyor. Yani guvenlik sorusturmalari ayni sekildemi yapiliyor

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Cemil,
   18 yaş altı işlenen suçlar sadece savcılık gibi adli makamlar tarafından istenildiğinde verilir, kurumlara verilebilmesi için de adli makamların izni gerekir, memuriyete girişte de durum böyledir ve bununla ilgili de yargıtay kararı vardır ve bu karar yaş küçüklüğünde ki suçların memuriyete engel olmayacağını belirten bir karardır, bu nedenle güvenlik soruşturmanız temiz çıkmıştır. Bundan sonra da yenilemelerinizde sorun çıkaracağını sanmıyorum.

 141. Avatar ALi dedi ki:

  Sayın hocam benim sormak istediğim ben kamuda özel güvenlik olrak çalışmaktayım ve bizi kadroya aldılar fakat 10 ay sonra kimlik yenilmem gerekiyor daha önce uyuşturucu kullanmaktan 10ay ceza almıştım kimliğim iptal olucak büyük ihitmal demek istediğim kanunda kadroya geçtitek sonra özel güvenlik gorevlisi niteliğini kaybedip kimliği iptal olursa işten çıkartılmıyacak aynı iş kolunda geri hizmet olrak çalışmaya devam edicek burda ne demek istiyo hocam cvplardanız sevinirim.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ali,
   İdare belli suçları işleyebilen kişilere karşı burada kendini koruma refleksini ortaya koymaktadır. Bu da takdir edersiniz ki doğaldır, bu nedenle uygulama, devletin bu tür suçları işleyen çalışanlarına karşı güven zedelenmesi sorunu oluştuğundan ve güvenlik olarak görev yapmasını sakıncalı bulduğu için daha pasif bir işe kaydırılmasıdır. Böylelikle amaç özel güvenlik görevlilerine kanunlarla tanınan yetkilerden uzaklaştırmaktır. Basit bir örnekle daha iyi anlaşılmasına sağlayalım, kamu kurumunun genel müdürlük makam katında görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin ögg vasfı kaldırılarak o kurumun deposunda, garajında yine işçi statüsü ile çalıştırılması gibi…

  2. Avatar ŞAHİN dedi ki:

   ALİ KARDEŞİM HANGİ KANUNDA VAR GERİ HİZMET SÖYLERMİSİN BEN BULAMADIM

 142. Avatar Serkan dedi ki:

  Şimdiden teşekkürler ben 2014 te hafif cinsel saldırı iftirasına mahsur kaldım ve olay mahkemeye gitmeden davalı şikayetini geri aldı takipsizlik aldım yenileme işlerim sırasında bir sıkıntı yaşarmıyım bu konu komisyona sunulsa.nasıl bir cvp çıkar teşekkürler şimdiden

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Serkan,
   Kolluk biriminde ifade vermiş olmanız ve savcılıkça takipsizlikle neticelenen bu durumdan 5188 sayılı yasa ve bunda değişiklik yapan 680 sayılı KHK’ya göre bir sıkıntı gözükmemekle birlikte sizinde ifade ettiğiniz gibi bu konu arşiv araştırmanıza eklenip kadro kuruluna gönderilebilir bunun değerlendirmesini yapacak olan kuruldur.

 143. Avatar Demir dedi ki:

  Birden fazla kisi ile tehditten hagb var 5 yıl süreç doldu arşivde çıktı 1 yıl 8 ay yenilemede sorun çıkarmı silahlı kazanmıştır silahsız devam ettim komisyonun karariyla

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Demir,
   Sorun çıkma ihtimali aldığınız cezadan değil (düşüm aldığınızı varsayıyoruz) 680 sayılı khk daki “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesindendir. 1 yıl 8 ay yerine hagb almışsanız ve bunu da sorunsuz bitirip düşüm aldıysanız bu konudan sorun çıkacağını sanmıyorum, ancak birden fazla kişiyle tehdit suçuna karıştığınız için soruşturmanızı olumsuz sonuçlandırma ihtimali tabi ki var.

 144. Avatar Demir dedi ki:

  Merhabalar benim yenilemem var 2012 yılında birden fazla kişi ile tehdit sucundan hagb verdi mahkeme süreç doldu yenileme evraklarını verdikten 1 ay sonra şubeden polis aradı mahkeme. Kararını getir diye bende hazırladım bugün teslim edeceğim yenilememde sorun çıkarmış öncesinde silahsız edebilir demişti şimdi yenilemede sorun çıkarmış yeni çıkan khk ile tereddüde var teskler admin

 145. Avatar Yalçın dedi ki:

  Sayın admin güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan iki ay 15 gün ceza aldım ancak 5yil HAGB verdi hakim kadroya geçiş başvurusunda sınava girmeye hak kazandım ama güvenlik soruşturmasında bu ceza bi engel teşkil edermi teşekkürler

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Yalçın,
   Suçun cinsi ve alınan cezanın süresinin özel güvenlik olmanıza engel teşkil etmeyeceğini düşünüyorum.

   1. Avatar Yalçın dedi ki:

    Sayın admin peki suçluyu kayırma suçundan 5ay 15 gün ceza alan HAGB ile 5 ay erteleme verilen güvenlik görevlisi arkadaşım için kadroya geçiş için bir engel teşkil olurmu teşekkürler

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Yalçın,
     özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suçlar ve hangilerinden hagb alınsa bile ögg olmayacağı kanun maddesinde belirtilmiş, ancak “güvenlik soruşturması olumlu olmak” maddesi de 680 sayılı khk ile yeni eklenen bir maddedir. ögg kimliğinin yenilenme meselesi ile kadro konusunu birbirinden ayırmak gerekir. Bildiğiniz gibi kadroya geçip geçmeyeceğinize güvenlik soruşturmanızı yapan emniyet birimleri değil, müracaat ettiğiniz kurumdaki kurul karar verecektir. Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri kadronuza geçişe müdahil değillerdir. Buna kurumdaki kurullar karar verecektir. Bu durumda özel güvenlik şubeler ögg olup olamayacağınızı yada yenileme yapıp yapamayacağınızı yasal yönden incelerler. Yasal bir sıkıntınız yoksa ögg kartınızı verirler, kadro için ise soruşturma birimleri arşiv kayıtlarınızı kurula gönderir ve kadroya onlar karar verirler.
     Şunu da eklemekte fayda var, örnek verelim bir kadroya 15 kişi müracaat etti diyelim, ama 10 kişi kadroya alınacak, burada önceliğin sicili temiz olanlara verilmesi muhtemel görünüyor. Umarım açıklayıcı olmuştur.

     1. Avatar Yalçın dedi ki:

      Teşekkür ederim

 146. Avatar gökay dedi ki:

  Şimdiden teşekkür ederim. hakeret suçundan 2008 yılında 1 sene 2 ay ceza almıştım. Cezam ertelendi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının yolu kapalı yani, ceza 2 yıl ertelendi 2010 da süre doldu ve üzerinden 8 yıl geçti ben bunla ilgili mahkemeye dilekçe yazdım düşüm kararı ile igili inşallah düşüm kararı verirler ve ben şuan özel güvenlik firmasında güvenlik olarak değilde danışman olarak işe alındım ve kartımın çıkmasını bekliyorlar güvenliğe geçişim için kartta alamazsam işten çıkartılacağım. Uyap üstünde gözüküyormuş . sizin izleyeceğiniz yol nedir düşüm kararı olmayablirde hagb yoluda kapalı diye ama cezamdan bir yıldan fazla si ne yol izlersiniz bana yardımcı olun lütfen

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Gökay,
   Suç çeşidi bakımından (hakaret) özel güvenlik olmanızda bir sıkıntı yok, ancak bir yıldan fazla onanmış cezanız olursa özel güvenlik olamazsınız. Ancak düşüm kararınızı alacağınızı düşünüyorum, eğer alamazsanız konu ile ilgili bir avukat ile görüşmeniz gerekecektir.

   1. Avatar gökay dedi ki:

    teşekkürler cevap için admin eğer düşüm kararı alabilrsem kart çıkartabilşrmiyim sizce

    1. Avatar admin dedi ki:

     Sayın Gökay,
     düşüm kararı alırsanız özel güvenlik kimlik kartınızı alabileceğinizi düşünüyorum.

 147. Avatar Gökhan dedi ki:

  Hocam merhabalar 2009 yılı olmak kaydıyla benim toplamda 4 kez uyuştucu madde kullanmaktan mahkemelerim oldu bunlar denetimli serbestliğe tabi tutuldu, ve ben bunları yerine getirip yerine getirme fişi aldım. Ögg olmaya bu sene karar verdim sınavları kazandım fakat emniyete evrak teslim ettiğimde bu davaları düşür gel dediler, 3 ünden düşme kararı aldım, fakat bir tanesi hüküm verdiği için kimlik alamazsın dediler, benim bununla ilgili herhangi bir mahkemeye başvurmam fayda sağlarmı ? E devletten özel şirket için sabıka kaydı aldığımda bişey çıkmıyor fakat resmi kurum için aldığımda bunlar gözüküyor, üzerinden 9 sene geçti, yapacağım bir şey olabilirmi, Teşekkür ederim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Gökhan,
   Uyuşturucu suçundan hüküm giymiş olmanız özel güvenlik görevlisi olmanızı engeller, bu kanun maddesi gereği olduğu için işiniz çok zor, bölge idare mahkemesine dava açabilirsiniz, ancak konu kanun maddesi olduğu için Anayasa Mahkemesine kadar taşınabilir, Anayasa Mahkemesininde sizin özel güvenlik olmanızı engelleyen madde ile ilgili iptal kararı vermesi gerekir ki bu uyuşturucu suçu için imkansız gibi birşey, yani Anayasa Mahkemesinin bu maddeyi iptal etmesi mümkün görünmüyor iptal kararı vereceğini düşünsek bile bu yıllar sürebilir. Hakkınızda hayırlısı…

 148. Avatar cemil dedi ki:

  iyi gunler. ben 1995 yilinda (15yasinda) hirsizlik sucundan karakolda ifade verdim parmak izi ve fotograflarimizi cekriler ama mahkemeye cikmadim. sonucunun ne oldugunu bilmiyorum. kamuda 9 yildir özel güvenlik görevlisi olarak calismaktayim. kadro basvurusu yaptim olumsuz cikarmi. eylul ayinda özel güvenlik kimlik kartimi yenilemeye basvuracagim guvenlik sorustirmasinda problem cikarmi
  eğer dava HAGB ise karar düşmüşmudur. Düşmediyse dusme karari aldirdigimda guvenlik sorusturmasi olumlu cikarmi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Devlet Memurluğu açısından incelendiğinde benzer bir durum için mahkeme aşağıdaki kararı vermiştir.

   “Onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adlî sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerce istenebilir.” hükmüne yer verilmek suretiyle, kamu kurumlarının özel kanunlarda gösterilen hallerde (657 sayılı Kanunun 48/A5 maddesi gereği) ilgililerin adli sicil arşiv bilgilerini isteyebileceği, ancak suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olanlarla ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını sadece soruşturma ve kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemelerin isteyebileceği, bunun dışındaki resmi veya özel kuruluşların 18 yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarını istemesinin ve bunlara istinaden işlem tesis etmesinin mümkün olmadığı belirtilmiş; bir başka anlatımla kamu kurumları açısından 18 yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtları bir bakıma hükmen yok sayılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu mahkumiyetin 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesi kapsamında memuriyete engel teşkil etmediği mütalaa edilmektedir.”
   HAGB ile ilgili bilgiyi adli makamlardan alabilirsiniz, güvenlik soruşturması açısından yukarıda ki örnek karar değerlendirildiğinde normal şartlar altında küçük yaşta işlenen bu suçun olumsuz etkilememesi gerekir, ancak OHAL nedeniyle güvenlik birimleri daha ayrıntılı inceleme yapmaktadır. Bu eski suçunuz arşiv araştırmanızda çıksa bile kadroya alınıp alınmayacağınıza başvurduğunuz kadroda oluşturulan kurul karar verecektir.

 149. Avatar ayaz dedi ki:

  slm admın.bugun kadro basvuruları acıklanmış güvenlik soruşturmasıda dahıl benım basvurum kabul edılmış.benim 2001 yılında uzerime atılan hırsızlık sucundan dolayı 4 ay ceza almıştım.hakımde 5 yıl ertelemişti başka bır sucum olmadıgı ıcın .2008den beridir silahsız özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.bu cezamıda 2017 aralık ayında hagb uyarlattım o zamanlar hagb diye birsey olmadıgı için.sizce mayıs ayında yenilemede sorun olurmu .

  1. Avatar admin dedi ki:

   680 sayılı khk’ya göre mayıs yenilemenizde sorun çıkabilir, çünkü hagb alınan suç kanunda hagb alınsa bile özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suçlardandır. Böyle bir durumda kimlik yenileme mümkün olmazsa kadronun akibeti ile ilgili henüz net bir düzenleme yada açıklama mevcut değil, başka bir işçi kadrosuna kaydırılma gibi duyumlar olsa da, bu konu da netlik olduğunda bununla ilgili bir inceleme yazısı yayınlayacağız.

 150. Avatar Emir dedi ki:

  Sayın Admin.
  Ben kartimi aralık ayında yeni yeniledim. Fakat başımdan geçen olay ocak ayinda oldu 1 aya yakın.. Bu ayın 20sinde güvenlik soruşturması biteceği söyleniyor sinav yerleri hakkında bilgi verileceğine dair. Benim olayım tahmini olarak yetişmeme durumu varmıdır ? Veyahut sınavı geçsem dahi ilerleyen zamanlarda olay açığa kavuştuğunda güvenlik kimlik kartimdan olurmuyum. Nisan ayına kadar herkezin sonucu açıklanacaği söyleniyorr.Karakoldaki ifademizi savcılığa yollayacaklarını belirttiler bu konu hakkında tedirginim. Allah hakkımızda hayırlısını versin hepimiz için.Teşekkürler.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Yenilemeden sonra bu suçu işlediğiniz anlaşılmaktadır, bir sonra ki yenilemenizda uyuşturucu suçu yüzünden yenilemenizde sorun çıkacaktır. Bu suçunuzunda tasnif edildiği arşiv araştırmanız kadro için müracaat ettiğiniz kuruma gönderilecektir. Kurum da oluşturulan kurul kadroya alınıp alınmayacağınıza karar verecektir.

 151. Avatar fırat dedi ki:

  merhaba hocam benim sorum su yonde ben buyukşehir belediyesinde çalışmaktayım güvenlik değilim engelli grubundan taşeron olarak başladım ve bildiğiniz uzre 2 ocakta kadroya geçişler için basvuruda bulunduk benim 2013 senesinde daha önce çalıştığım bir kargo şirketinde bina içinde muhufaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlıktan çıktığım mahkeme bana 1 yıl 15 gün ceza verdi ve biz bu cezayı temyiz için yargıtaya gönderdik yargıtay ise ilamında benim için bozma kararı vermiş ve dosyam tekrar yerel mahkede görülecek tarih ise 11 nisan 2018 bizim kesin kadroya geçişlerde 2 nisan 2018 benim durumum ne olur acaba aylardır aklımda hep bu sorun var bizden istenen evraklarda g.s de olduğundan şuan sanırım g.s emniyetde araştırmada kadroya geçermiyim sonuç ne olur acilen bana yardımcı olurmusunuz bu konuda sayın admin

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Fırat,
   Özel Güvenlik Mevzuatına göre böyle bir durumda mahkeme kesin sonuçlanıncaya kadar güvenlik görevlisi için sıkıntı oluşturur. 1 yıl 15 gün ceza yine gündeme gelir ve onanırsa bu durumda bir kişinin zaten ögg olma şansı ortadan kalkar. Sizin durumunuza gelince daha önce ki yorumlarda da belirttiğimiz gibi Emniyet arşiv araştırmanızda mahkeme safahatınızı görecek ve bunu kadro için başvurduğunuz kuruma Güvenlik Soruşturması evraklarınıza dahil ederek gönderecektir. Başvurduğunuz kurumda kadro için oluşturulan kurul bunu değerlendirecektir. Kadro geçişiniz ile ilgili kararı soruşturma birimleri değil başvurduğunuz kurumda bunun için oluşturulan kurullar verecektir. Özel Güvenlik Görevlileri ise kurullara gelmeden önce zaten bu ögg kimliğini sürdürebilmek ve korumak zorundadır. Ögg’ler işlediği suçlar kimlik iptaline neden olabildiği için sıkıntı yaşamaktadır. Ancak sizin durumunuzda kurullar nasıl bir karar verir bunu net söylemek doğru olmaz.

 152. Avatar Emir dedi ki:

  Cevaplarsaniz Sevinirimm..
  Ocak ayinda uyusturucu içerken yakalattim. 5 Senedir Güvenlik görevlisiyim kartımı yeni yeniledim fakat böyle bi durum başımdan geçti kadro bekliyorum. Ne gibi bir yol izlemem gerekiyor sicilimde hiç birşey daha önce bulunmadı eve kağitta gelmedi. Kadro için evraklari teslim ettim bu geçiş süresinde sikinti teşkil edermi ? Veyahut geçtikten sonra ilerleyen zamanda tespit edildiği zaman kimlik kartim iptal olur mu ? Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Emir,
   Bu yılın ocak ayında 680 sayılı khk zaten yürürlükte idi, mevzuata rağmen yenilemenizi yaptırmış olmanız, ancak bu suçtan hakkınızda işlem yapılmaması ile mümkün olabilir. Savcılık yada mahkeme tarafından uyuşturucu kullanmaktan hakkınızda bir işlem yapılmış olsa (ki içicilere genelde hagb verilmektedir. Ancak hagb’de sıkıntı çıkarmaktadır.) Yenilemede sorun olarak karşınıza çıkardı. Bu konu ile ilgili ifadeniz alınıp adli işlem başlatıldı ise kadro için yapılan güvenlik soruşturmasında müracaat ettiğiniz kuruma bu bildirilecektir. İlgili kamu kurumunda oluşturulan heyet de buna göre kadronuza karar verecektir. Ama bütün bunlarda esas nokta hakkınızda adli işlem yapılıp yapılmadığıdır.

 153. Avatar Cetın dedi ki:

  Hocam ben 2012 ylında 10 ay hapis cezası aldım hakim 1yıl denetim serbestliği verdi ve bitirdim cezadan infaz oldum sormak istediğim ben bu davadan nasıl düşme kararı alabilirim avukata gitsem yenidenmi dava açmam lazım cunku kararda davanın düşmesine diye bi not yok güvenşik şube düşme kararı istiyor benim anlamadım uyuşturucu kullanma cezasından hagb veriyor hep bana hakim vermedi nasıl çıkarım bu işin içinden kimlik yemileme sürem geldi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Çetin,
   mahkeme ve düşme kararı ile ilgili net bilgiyi adli makamlardan alabilirsiniz. Bu konu ile ilgili en doğru bilgiyi adli makamlardan alabilirsiniz. Avukattan önce adliyeye gitmenizi tavsiye ederim.

  2. Avatar Kahraman dedi ki:

   Çetin kardeşim avukata gitmene gerek yok öncelikle denetimli serbestlik gördügün büroyla iletişime geç çünkü denetimli serbestlik gördügün buronun mahkemye denetimli serbestlgi bitmistir infazi tamamlanmistir yazisini göndermesi gerekiyor eger bu yaziyi göndermişse. Senin yapman gereken ceza aldigin mahkemeye bir dilekçe verip kamu davasinin düşürlmesini talep et eger sartlar uygunsa davani düşürürler

 154. Avatar Murat Yıldırım dedi ki:

  Merhaba 2006 yılında işlemediğimiz bir suctan dolayı
  Ssk ben ve 50 kişiye dava actı nevşehir adliyesinde ağır ceza mahkemesine dolandırıcılıktan dava sonucunda hepimiz beraat ettik. Ssk davayı yargıtaya taşıdı dava hala yargıtayda onanmayı bekliyo
  Adli sicil kaydımda temiz gözüküyü. Silahsız güvenlik sertifası için başvursam yargıtaydaki dosyam güvenlik soruşturmasında önüme bir engel taşırmı.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Suç hagb yada ceza alınması durumunda özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suçlardan olduğu için ayrıca hukuki süreciniz devam ettiğinden kimlik alamayabilirsiniz. Zaten sizden beraatla sonuçlanan düşüm kararını isterler. Yargıtay süreci devam ettiği içen sonuçlanmasını beklemeniz gerekebilir.

 155. Avatar ayaz dedi ki:

  Selam admın ben 1999 yılında üzerime atılan hırsızlık sucundan 4 ay ceza aldım.Hakımde daha önceden herhangi bır sucum olmadığı ıcın 5 yıl ertelendi.2008 den beri silahsız özel güvenlik olarak çalışmaktayım.mayıs ayında yenilemem olacak sizce sorun olurmu lütfen acıl cevap.saygılar.

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın ayaz,
   maddeleri tekrar inceleyelim;
   d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

   1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

   2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
   680 sayılı khk ile yapılan düzenleme yukarıda ki gibidir. Birçok özel güvenlik görevlisinin de yaşadığı sıkıntının nedeni, 5188 sayılı kanuna 680 sayılı khk’nın 69. maddesinin (d) bendi ile eklenen konudur. HAGB alsalar bile. Yoksa daha önce bu suçlardan mahkum olmamak şartı vardı ve siz erteleme aldığınız için sıkıntı olmuyordu, örnek olarak, durumunuz aynı sadece suç şekli farklı olmakla birlikte kanunda beraber zikredilen kaçakçılık suçu nedeniyle bir özel güvenlik arkadaşımızın kimliği yenilenmedi.

   1. Avatar Ayaz dedi ki:

    Slm admin evraklari ozel guv.sb teslm ettim ve gbt,kom,tem ve uyap kayitlarina baktilar uyapta kaydim cikti icerdeki yetkiliye yonlendirdi .yetkili inceledi ve silahsiz olur kasesi vurdu evraga.birde gecici kimlik karti verdiler eski kimliklerimizden olandan.rabbim herkesin yardimcisi olsun saygilar.

 156. Avatar serdar091 dedi ki:

  14 yaşında basit hırsızlık suçuna karıştım para cezası aldım başka hiç bir suçum yok adli sicil kaydım ve arşiv sicil kaydım yok özel güvenlik olmama engel mi

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Serdar091,
   hırsızlık suçu 680 sayılı khk’nın 69. maddesinin incelemesini yaptığımız yazımızda da belirttiğimiz gibi özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suçlardandır. Davanıza bakan hakim cezai ehliyetinizin bulunduğuna karar vermiş olmalı, çünkü cezai ehliyetiniz (12-15 yaş arası için bu karar hakim tarafından verilir.) bulunmadığına hükmedilmiş olsa ceza almazdınız.
   Suçun adli sicil kaydında görünmemesinin nedeni ise aşağıdaki mevzuattan kaynaklıdır:
   18 yaşından küçükler hakkında adli sicile geçirilen bilgilerin Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarına verilebileceği, bunun dışındaki diğer resmi veya özel kuruluşlara bu bilgilerin verilemeyeceği, adli sicil kayıtlarındaki bu bilgilerin Devlet memurluğuna atanma işlemi dahil, başka herhangi bir işlemde kullanılamayacağı ifade edilmiştir.
   Küçük yaşta işlenen suç olduğu için ben özel güvenlik olmanızı engelleyeceğini düşünmüyorum. Ancak, yukarıda ki mevzuat her ne kadar açık ise de, yeni khk ve OHAL nedeni ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızda bu kaydınızın soruşturma biriminin karşısına çıkabileceğini de gözardı etmemek gerekir.

   1. Avatar serdar091 dedi ki:

    o zman oluyor ki memur astsubay olmaya da engel teşkil etmiyor ohal kapsamı dışında

    1. Avatar admin dedi ki:

     Devlet Memurları Kanunu farklı bir mevzuattır onu ayrı incelemek gerekir orada ki sicil temizliği ile ilgili şartlar daha ağırdır.

 157. Avatar Ramazan dedi ki:

  Merhabalar kolay gelsin benimde bir sorum olacaktı Allah rızası için yanitlarsaniz sevinirim benim silahsız güvenlik kartım var bu 3 yenilemem evraklarimi 06.02.2018 günü emniyete teslim ettim evraklarimi aldılar ama not düştüler sebebide benim 4 yıl önce karıştığını bir silahla tehdit olayı kuru sıkı tabanca ile bu davadan 1 sene 8ay aldim ve dava temyizde hala devam ediyor sizce kimliğimi alabilirmiyim yoksa iptal mi olur kimliğin 10 güne gelir dediler gelmezse bilgi verirler dediler ben ikinci yenilemeyi yaparken de bu dava devam ediyordu sorun çıkmamıştı şimdi sorun çikarmi aydinlatirsaniz sevinirim Allah’a emanet olun

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Ramazan,
   680 sayılı khk ile yapılan düzenlemede söylediğiniz suç ve ceza süresi 5188 sayılı kanunda ki şekliyle aynen korunmuştur. Ceza türünüz özel güvenlik olunmasına engel teşkil eden suç olmamakla birlikte, 1 yıldan fazla ceza almamanız gerekmektedir. Devam eden mahkemeniz yeni khk ya eklenen güvenlik soruşturmanızı etkileyebilir. Ayrıca kimliğinizi alsanız ve daha sonra 1 yılın üzerinde ki cezanız yargıtay’da onanırsa kimliğiniz iptal edilir. Son olarak daha önce yaptırdığınız yenileme khk dan önce ise ona göre şimdi yasal mevzuatın uygulanması ile güvenlik soruşturmaları daha sıkı tutuluyor.

 158. Avatar Furkan dedi ki:

  Hocam merhabalar..ablamin esi sendikaya üye olmaktan ihraç edildi.ablam hemşire olarak çalışıyor halen.bizde onun haricinde hicbir sıkıntımız yok.ne annemde ne babamda ne kardeşlerimde….yenileme tarihi geliyor acaba soruşturmada eniştemden ötürü bir sorun çıkarmı tedirginim..şimdiden cevabınız için teşekkür ederim

  1. Avatar admin dedi ki:

   Sayın Furkan,
   Enişteniz 1. derece yakınınız olmadığı için sizi etkileyeceğini sanmıyorum, ancak emniyet, jandarma ve silahlı kuvvetler gibi bazı kurumlarda bu tür yakınında sıkıntı olanların hassas birimlerde çalıştırılmadığını pasif görevlere alındığını biliyorum.

 159. Avatar Ali dedi ki:

  Hocam 2012 uyuştucu kullanmkatan 10 ay hapis cezası aldım ertelendi denetim serbestliği tedbirlerine uygjun davrandığı zaman cezası infaz edilmiştir yazıyor benim denetim 2014 yılında bitti kararda hagb yok ertelme var ben düşme kararı alabilirmiyim kafama çok takılıyo