Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

680 sayılı KHK’nın 70.maddesinin incelenmesi

Editor

Yazarın şu ana kadar yazılmış 25 makalesi bulunuyor.

680 Sayılı KHK’nın 70.Maddesinin İncelemesi

 

5188 Sayılı Kanun;

Çalışma İzni

blank

blank

Madde 11-

  1. Fıkra

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her beş yılda bir yenilenir.

  1. Fıkra

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.

  1. Fıkra

(Mülga üçüncü fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.) Mülga=kaldırılmış

  1. Fıkra

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.

  1. Fıkra

(Mülga beşinci fıkra: 29/3/2011-6215/2 md.) Mülga=kaldırılmış

680 Sayılı KHK;

MADDE 70- 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Değişen Yeni 1. Fıkra:

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu ve/veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.  Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir. Şirketlerde eğitici ve temsilci olacaklar ile şirket ortağı tüzel kişi ortaklarında da kurucularda aranan şartlar aranır ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.”

Değişen Yeni  4.Fıkra

“Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği iptal edilir.”

Yeni Eklenen 6.Fıkra

 

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar.”

İNCELEME:

Görüldüğü üzere 5188 sayılı kanunun 11. Maddesi 5 fıkradan oluşmaktadır. Ancak bunlardan üçüncü ve beşinci fıkralar 2011 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile kaldırılmıştır.

1.Fıkra

Birinci fıkra da yapılan ilk değişiklikte sektörde çalışacak personelin, Valilikçe yapılacak olan güvenlik soruşturmasının kapsamı genişletilerek arşiv araştırması da eklenmiştir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının tanımlarına göz atalım.

Güvenlik Soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığınınahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.

Arşiv Araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile ilgili yapılan bu değişikliğin 15 Temmuz hain Fetö darbe girişimi sonucu gerçekleştiğini düşünebiliriz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu iki türlü araştırma kamu da gizlilik gerektiren birimlere alınacak Memurlar ile Polis ve Asker gibi kadrolarda uygulanmakta idi. Ancak 667 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak istisna olmadan tüm devlet memurları için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması zorunluluğu getirildi.

Bu durumda, özel güvenlik çalışanlarına devlet memurluğu kadrolarına alınacaklara uygulanacak araştırma prosedürünün aynısı uygulanacaktır.

Birinci fıkrada ki bir diğer değişiklik ise, “ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır” cümlesinin fıkradan çıkarılmasıdır. Bu da şu anlama gelir, silahlı ya da silahsız olarak görev yapacak tüm özel güvenlik görevlileri için hem arşiv araştırması hem de güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Fıkra da yapılan başka bir değişiklik, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması 5 yılda bir ögg kimlik yenilemesi sırasında yapılması öngörülürken, yeni düzenleme ile yine 5 yıldı bir rutin olarak ancak, ihtiyaç duyulması halinde de bu soruşturmalar yapılacaktır.

Soruşturmanın tamamlanması için gereken süreler de değişiklik yapılmamış ve yine 1 ay olarak fıkrada kalmıştır.

Son olarak birinci fıkraya kurucularda aranacak şartlar şirketlerde eğitici, temsilci ve şirket ortağı tüzel kişi ortaklarında da aranacaktır. Ayrıca ögg ler için getirilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bu görevliler içinde yapılacaktır.

4.Fıkra

Dördüncü fıkra sadece özel güvenlik görevlilerinin, ögg olabilme şartlarından birisini kaybetmesi halinde çalışma izninin iptal edilmesini düzenlemekteydi.

Yapılan değişiklik ile “Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin”  kimliklerinin iptal edilmesinin şahıslar üzerinde ki kapsamı genişletilmiş bu duruma özel güvenlik görevlisi ile beraber Kurucu, Yönetici, Eğitici ve Temsilci gibi sektörde ki diğer statülerde eklenmiştir.

6.Fıkra

Bu yeni eklenen fıkra ile arşiv araştırması, güvenlik soruşturması sonucu ya da işlenen herhangi bir adli suç sonucu bu tür bağlantıları bulunduğu tespit edilen kişiler özel güvenlik sektöründe çalışamazlar.

Yine bu fıkra ile Fetö Terör Örgütü başta olmak üzere PKK, DHKP-C, DAEŞ benzeri yapılarla bağı bulunduğu tespit edilen kişilerin özel güvenlik sektörüne girişinin engellenmesi amaçlanmıştır.

Diğer iki (71-72) maddeyi incelemeye devam edeceğiz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ