Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel güvenlik görevlilerinin emanete alma yetkisi var mı?

Editor

Yazarın şu ana kadar yazılmış 25 makalesi bulunuyor.

Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı birimlerde karşılaşabileceği bir durum da ziyaretçi üzerinde bulunan silahların emanete alınıp alınamayacağı konusu olmaktadır. Özel güvenlik yetkileri arasında ki bu konu ile ilgili sitemize de sorular gelmektedir. Son olarak Üniversite özel güvenlik ve koruma bölümü öğrencisi bir arkadaşımızda bu konuda bizden bilgi talep etmiştir. Şimdi bu konuyu yasal mevzuat ve uygulamaları bakımından birlikte inceleyelim. Anlaşılır olabilmesi için bazı bölümlerde soru-cevap şeklide kullanılacaktır.

blank

blank

Özel Güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız bir iş yerinde, yetkili tarafından size “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verildiğini  varsayalım ve bu emirle ilgili güvenlik görevlisinin hukuki sorumluluğunu inceleyelim.

SORU: Özel Güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi var mıdır?

CEVAP: Özel güvenlik görevlilerinin emanete alma yetkileri kanunda şu şekilde düzenlenmiştir.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

Kanunda belirtilen özel güvenlik görevlisinin emanete alma yetkisi uzun süreli emanete alma şeklinde değerlendirilmemelidir. Buradan anlaşılması gereken ister aramada ister müdahale edilen bir olay sonucu elde edilen silahın genel kolluk personeli gelene kadar başkalarının eline geçmemesi veya silahın temin edildiği şahsın kendine veya başkalarına zarar verme riskinin ortadan kaldırılması amacıyla muhafaza edilmesidir. Özel güvenlik görevlileri yukarıda sayılan maddelerde belirtilen durumlarda derhal kolluk kuvvetine haber vermek şartıyla ve kolluk personelinin intikal edeceği süre boyunca emanete alma yetkisine sahiptir.

SORU: Hangi şartlar altında Özel Güvenlik silahı emanete alabilir?

CEVAP: Yine bu durum kanunda belirtilmiş olmakla birlikte daha anlaşılır olması için bir örnekle açıklayalım, örneğin bir avm girişinde görevli güvenlik görevlisi, kapı detektöründen geçerken veya el detektörü ile arama yaparken cihazdan aldığı uyarı ile ziyaretçinin üzerinde silah bulunduğunu belirlerse, mevzuata göre yapması gereken ilk şey o şahsın silah taşımaya yetkili bir kişi olup olmadığını öğrenmek olacaktır. Silah taşımaya yetkisi olduğuna dair bir belge ibraz edemeyen ziyaretçinin derhal silahını emanete alarak, kolluk birimlerine haber vermesi gereklidir. Kolluk personeli geldiğinde şahıs ve silah teslim-tesellüm tutanağı düzenlenerek imza karşılığı teslim edilecektir.

Yine adliyede görevli bir güvenlik görevlisine, aynı yerde görevli bir temizlik görevlisi, tuvalette bir silah bulduğunu söyleyip teslim ettiğinde, güvenlik görevlisinin yapması gereken ilk işlem, silahı emanete alarak derhal kolluk kuvvetine bilgi vermek olacaktır. Kolluk kuvveti gelene kadar silahı muhafaza edecek ve kolluk kuvveti geldiğinde teslim tesellüm tutanağı düzenleyerek imza karşılığı teslim edecektir. (silahın seri numarasından kime ait olduğu gibi kayıtlar ile bir suçta kullanılıp kullanılmadığı gibi balistik bilgileri, kollukta olduğundan özel güvenlik görevlisinin bu bilgilere ulaşma yetkisi de bulunmadığından zaten istenilse de silahla ilgili bir işlem yapılamaz.)

SORU: Emanete alacağı yerin özellikleri nelerdir?

CEVAP: Yukarıda belirtilen yasal mevzuata uygun ve belirtilen örneklerde olduğu gibi güvenlik görevlisi emanete aldığı silahı kolluk kuvveti gelene kadar muhafaza edecektir. Bu durumda silahı, görev yaptığı birimde ki müştemilatın durumuna göre varsa kilitli bir kasa yada çekmecede, bu tür imkanların bulunmadığı durumlarda gerekirse kendi üzerinde silahı muhafaza etmekle sorumludur.

blank
örnek silah emanet kasası

Bazı kamu kurumlarının çoğunda kolluk görevlisinin de bulunduğu girişlerinde, emanete alınacak silahlar için özel olarak yapılmış kilitli kasalar bulunmaktadır. Örnek olarak mahkeme salonlarına ruhsatlı olsa bile silahla girilemeyeceğinden kolluk yada güvenlik görevlisi tarafından silah emanet altına alınır, kilitli kasaya konulan silah ile ilgili, teslim alındığına dair ruhsat sahibine evrak verilir, ruhsat sahibi bina veya tesisten çıkarken evrakı iade ederek emanete alınmış silahını tekrar teslim alır.

SORU: Silahı ile çalıştığınız işyerine gelen kişi için, silahın o kişiye ait olup olmadığını nasıl tespit edersiniz?

CEVAP: Silahın, taşıyan şahsa ait olup olmadığı silaha ait ruhsat belgesi yada kişinin silah taşımaya yetkili olup olmadığını gösteren kimlik belgesi ile anlaşılır.

SORU: Silah ruhsatı çeşitleri ve süreleri nelerdir?

CEVAP: Silah ruhsatları BULUNDURMA ve TAŞIMA ruhsatları olarak ikiye ayrılmaktadır.

BULUNDURMA ruhsatların da mesken ve işyeri olarak ayrım yapılmaktadır. Bulundurma ruhsatı bulunan şahıslar silahlarını bu mekanlardan gerekli izinleri almadan çıkaramazlar. Poligon da atış yapma, mesken yada işyeri taşınması veya silahın bakıma verilmesi gibi durumlarda bulunduğu bölgenin ruhsat işlemleri birimine müracaat ederek yol nakil belgesi düzenlettirmek zorundadırlar. Bunun dışında bu ruhsata sahip şahıslar silahı kesinlikle üzerlerinde taşıyamazlar. Özel güvenlik görevlilerinin ruhsatları incelerken bulundurma mı yoksa taşıma mı olduğuna dikkat etmeleri gerekir. Bulundurma ile silah taşıyan bir şahısa yukarıda anlatılan emanete alma işlemlerinin aynısı gerçekleştirilir. (Bu tür durumlarda bulundurma ruhsatı ile silah taşıyanlara adli işlem yapılarak silahına müsadere “el koyma” işlemi tesis edilir ayrıca yüksek ihtimal para cezası verilir.)

blank
silah taşıma ruhsatı örneği

TAŞIMA ruhsatları bulundurmaya göre daha kapsamlı ruhsatlardır. Toplam da 4 çeşit taşıma ruhsatı vardır. Bunlar;

1- Kamu görevlileri (Polis, Asker, Hakim vs. kimlik ibrazları yeterlidir.)

2- Emekli kamu görevlileri (kimlik ibrazı)

3- Meslek mensupları (Kuyumcu, Müteahhit, Akaryakıt İstasyonu Sahibi, Veznedar vb. Kimlik ve ruhsat ibrazı)

4- Can güvenliği nedeniyle mülki idarelerce silah taşımasına izin verilenler (kimlik ve ruhsat ibrazı)

Bulundurma ruhsatlarının geçerlilik süresi 5 yıldır ve süre dolduğunda yenilenmesi gerekir.

Taşıma ruhsatlarının geçerlilik süreleri yukarıda sayılan 4 maddeye göre farklılıklar gösterir. Bunlardan 3. ve 4. maddede sayılanların geçerlilik süresi 5 yıldır. 1. Maddede ki kamu görevlisinin silah taşıma yetkisi görevi devam ettiği sürece geçerlidir.

2. madde de sayılan emekli kamu görevlileri yaşamlarının sonuna kadar silah taşımaya yetkilidirler.

SONUÇ OLARAK;

Bu bilgiler ışığında Özel Güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız bir iş yerinde, yetkili tarafından size “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verildiği zaman hangi hallerde bir ateşli silahı emanete alabileceğinizi anlatmış olduk.

Özetleyecek olursak, özel güvenlik görevlilerinin yukarıda 4 madde halinde saydığımız taşıma ruhsatına sahip kişilerin “6136 sayılı kanunda belirtilen silahla girilemeyecek yerler” dışında ki bina ve tesislere girişlerinde silahlarını emanete alma yetkisi bulunmamaktadır.

Yetkilinin verdiği bu emir kanunsuz emirdir, (Anayasa madde 137/j) bu nedenle güvenlik görevlisi bu emri yerine getirmez ve mevzuata aykırı durumu yetkiliye bildirir, yetkilinin ısrar etmesi ve emrini yazılı olarak yenilemesi ile emir yerine getirilir. Yazılı emir alındığı takdirde emri yerine getiren özel güvenlik görevlisi sorumlu olmaz, sorumluluk emri veren yetkilide kalır. Örneğin ruhsatlı silah sahibi bir ziyaretçinin bu kanunsuz emre istinaden silahını emanet altına aldınız, bu şahıs giriş yaptığı binada bir hasmıyla karşılaştı ve hasmı tarafından yaralandı ya da öldürüldü bu durumda silahı olsaydı nefsi müdafaasını gerçekleştirebilme ihtimali tartışılabilir ve mahkeme de bu büyük sorun oluşturur. Yazılı emir alınmışsa yetkili, alınmamışsa özel güvenlik görevlisi cezai müeyyide ile karşı karşıya kalabilir.

Konusu suç teşkil eden emri veren de yerine getiren de sorumluluktan kurtulamaz.

Yasal mevzuata göre incelediğimiz konu ile ilgili 63. özel güvenlik yenileme eğitimi sınavında da bir soru sorulmuştur. Soru ve cevabı şöyledir;

28. Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl olmalıdır

A) Kişiyi içeri alamaz

B)   Kişiyi silahı ile birlikte içeri alır

C)  Talimatlara göre hareket eder

D)  Müze müdürünün kararına göre hareket eder

E)   Silahı emanete alıp kişiyi içeri alır

Konu ile ilgili görüş ve sorularınızı altta ki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.

Saygılarımla,

ozelguvenlik.net Editör
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Avatar Yener Kaplan dedi ki:

  Sevgili özel güvenlik editörü, konu ile alakalı akılda hiç soru bırakmayacak şekilde çok net bir şekilde bilgilendirme yapmışsınız , özveriniz , gayretiniz ve bize sunduğunuz bilgi ve birikimler için teşekkürler.

 2. Avatar Burak Akçay dedi ki:

  Gerçekten emanete alma konusunda sıkıntıya düşüyoruz, açıklamanız çok anlaşılır olmuş, özel güvenlikler olarak ziyadesiyle istifade ettiğimiz bir siteniz var, başarılarınızın devamını diliyorum.

  1. Avatar Adliye güvenlik dedi ki:

   Sayın editör güzel ve faydalı bir konuya değinmişsiniz teşekkürler.

BİR YORUM YAZ