Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel Güvenlik Görevlilerinin Kıyafet Sorunlarına Çözüm Getirilmeli

Editor

Yazarın şu ana kadar yazılmış 25 makalesi bulunuyor.

Ülkemizde Özel Güvenlik Görevlilerinin istihdamı, 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından günümüze kadar sürekli artan bir ivme yakalamıştır.

blank

blank

Bu kadar hızlı büyüyen özel güvenlik sektörü beraberinde bir takım sorunlarda getirmektedir. Bu yazımızda, gerek mail yoluyla gerekse sitemizde ki iletişim forumları ve yoğunlukla da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşan özel güvenlik görevlilerinin kıyafet yani üniforma konusunda ki yakınmalarından dolayı bu durumu uygulamalar ve yasal mevzuat açısından inceleyeceğiz.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 13. maddesi; “Özel Güvenlik Görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler.” der.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Üniforma ve Teçhizat başlıklı 22 maddesi; “Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur. Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.

Görüldüğü üzere, özel güvenlik görevlilerinin görev yerinde ve süresince giyeceği üniforma kanun ve yönetmelikle belirli şartlara bağlanmış ve bu kıyafetin seçiminde özel güvenlik görevlisine herhangi bir yetki ve sorumluluk verilmemiştir. Bilakis özel güvenlik şirketleri belirli şartlara bağlı olarak hazırladığı kıyafet örneklerini İçişleri Bakanlığına onaylatarak personelinin kullanımına sunmaktadır.

Özel güvenlik görevlileri, genel kolluk kuvvetlerine (Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik) yardımcı bir birim olarak düşünüldüğünde, bu açıdan genel kolluk kuvvetlerinin üniformaları İçişleri Bakanlığı tarafından temin edilmekte ve personelin kullanımına sunulmaktadır. Burada da kolluk personelinin kıyafet konusunda herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur zira bakanlık hangi üniformayı uygun görür ve temin ederse personel görevde onu kullanmak zorundadır. Disiplin ve yeknesaklığın sağlanması için bu durum kaçınılmazdır.

Özel güvenlik görevlileri aynı zamanda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında İşçi statüsünde değerlendirilmektedir. Üniforma konusuna bu statüden baktığımızda ise, bazı iş yerlerinde, işveren tarafından kılık kıyafet kurallarının belirlendiği “iş yeri kıyafet yönetmeliği”  yahut “disiplin yönetmelikleri” içerisine kılık kıyafet kuralları da yerleştirildiği görülmektedir.

Özel Güvenlik Görevlilerinde olduğu gibi bazı durumlarda ise,  yapılan işin gereklerine bağlı olarak ayrıca belirtilmesine gerek kalmadan yerleşik bir kılık kıyafet düzeni sağlanabilmektedir.

Uygulamanın esasında işyeri düzenini ve imajını korumak amacı ile yapılması kaydı ile bu tip uygulamaların özellikle iş yerinin prestij, düzen ve iş yerinin temsil ettiği markanın korunması adına oldukça önemli olduğu söylenebilir.

Yargıtay tarafından “vizyon görevlisi” olarak tanımlanmış; müşteri ile doğrudan iletişime geçen kişiler,  örneğin; bir otelde resepsiyon görevlisi,  vale veya garson olarak çalışan kişiler için her pozisyona uygun bir “tek tip” kıyafet uygulamasının seçilmesi yine işverenin yönetim hakkı dahilinde kalan bir durumdur. Özel Güvenlik Görevlileri de bu duruma örnek teşkil edebilir.

Bu durumda işçinin, gerek işyeri düzeninin sağlanması adına gerekse sadakat yükümlülüğü kapsamında işverenin bu uygulamasına riayet etmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere özel güvenlik görevlileri için tek tip kıyafet uygulaması son derece doğaldır.

Yazımızın konusu özel güvenlik görevlileri için üniforma olsun mu olmasın mı tartışması çıkarmak değildir, zaten özel güvenlik görevlilerininde böyle bir talebi yoktur. Üniforma ile ilgili sorun bazı şirketlerin ve TYP kapsamında okullarda özel güvenlik olarak geçici personel istihdam eden Milli Eğitim Müdürlüklerinin üniforma maliyetini özel güvenlik görevlisine yükleme girişimleridir.

TYP kapsamında geçici süreli işe alınan özel güvenlik görevlilerine kıyafetlerini kendilerinin alması ile ilgili “TYP kapsamında çalışan özel güvenlik görevlileri tepkili ” başlıklı yazımıza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Genel kolluğa yardımcı bir birim olarak düşündüğümüzde de işçi statüsünde de değerlendirdiğimizde de görünen o ki üniforma uygulamasında amaç, yapılan işte disiplini ve yeknesaklığı sağlamak, otoritenin veyahut marka değerinin temsil edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yukarıda ki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere her durumda özel güvenlik görevlisinin işvereni konumunda bulunan şirket, kurum yada kuruluşlar personelin üniformasını temin etmelidir.

Bu sorunu en çok gündeme getiren TYP kapsamında ki özel güvenlik görevlileridir, onların durumuna başka açılardan da bakabiliriz, şöyle ki;

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşveren Vekili sıfatıyla tüm Milli Eğitim Müdürlüklerine özel güvenlik görevlilerinin kıyafeti ile ilgili emir yazı gönderdi. Yazının ayrıntılarına girmeyeceğim dileyen bu bağlantıdan daha önce yayınladığımız emir yazıya bakabilir.

Özetle yazıda İçişleri Bakanlığı adına EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığının müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerde özel güvenlik kıyafetlerinde yeknesaklığın bulunmadığı logo ve armaların kullanılamadığı farklı farklı özel güvenlik üniforması giyildiğinin tespit edildiği belirtilerek bu eksikliklerin giderilmesi istenildi.

Bu emir yazının gerekçesi ise EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetim sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazıyla bildirilmesi oldu.

egm kıyafet yazısı

Burada dikkatimizi çeken ve üzerinde konuşmamız gereken paragraf ise şöyle;”İlgi (b) protokol Yükümlülükler, Milli Eğitim Bakanlığının Yükümlülükleri Başlıklı 7.3.ncü maddesinin (b) fıkrasında [Özel Güvenlik Görevlilerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan standart kıyafet ile görev yapmasına sağlamak] hükmü mevcuttur” denilmekte ve kıyafetlerin tek tip olmasının sağlanmasının protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olduğu hatırlatılmaktadır.

TYP kapsamında okullarda ki güvenlik ile ilgili imzalanan protokolün tamamına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TYP kapsamında ki özel güvenlik için İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına hitaben, biz denetimlerimizi yaptık eksiklikleri tespit ettik ve sizde protokolde ki sorumluluğunuza binaen bu eksiklikleri giderin, demiştir.

Maliyeti yaklaşık 600 TL.yi bulan özel güvenlik kıyafetinin asgari ücret karşılığı ve geçici süre görevlendirilen personelden istenmesi sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayacağı gibi açıkladığımız mevzuatlar gereği de mümkün görünmemektedir. Milli Eğitim Müdürlükleri sorumluluklarını yerine getirmeli ve herhangi bir ücret talep etmeden personele özel güvenlik kıyafeti temin etmelidir.

Belki ilerde bu tür sorunların önüne geçebilmek amacıyla tüm yurtta tek tip özel güvenlik üniforması uygulamasına geçilebilir. Özel güvenlik sektörü sürekli büyümekte ve gelişmekte neden olmasın…

Güncelleme: İçişleri Bakanlığının talimatıyla yakın zamanda kamu kurumlarında görev yapan güvenlik görevlileri için tek tip kıyafet uygulamasına geçilecektir. Konu ile ilgili haberimize BURADAN ulaşabilirsiniz.

Güncelleme: Kamu da görev yapan özel güvenlik personeli için tek tip kıyafet uygulamasına geçilmiştir.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
  1. Avatar Ersin Başaran dedi ki:

    Yasal mevzuata geçmesini istediğim konu.guvenlik kartı yakaya takma zorunluluğu ortadan kalksın.guvenlik amblemi yeterli olsun enazindan kamuda.cok saçma ve tehlikeli

  2. Avatar Recep dedi ki:

    Özel güvenlik olarak tek tip kıyafet istiyoruz

  3. Avatar Salim Erdiren dedi ki:

    çok doğru bir yazı olmuş, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Çalışma saatleri gibi diğer sorunlarımızla ilgili de yazılar yazarsanız çok sevinirim.

BİR YORUM YAZ