Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Yenileme Eğitimi şikayeti ile ilgili ombudsman kararı ne anlama geliyor?

Editor

Yazarın şu ana kadar yazılmış 25 makalesi bulunuyor.

Bildiğiniz gibi 04 Ocak 2020 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) özel güvenlik yenileme eğitiminin kaldırılması ile ilgili bir şikayeti inceledi ve bir karar verip bunu İç İşleri Bakanlığına gönderdi. Peki ombudsmanlık kurumunun özel güvenlik yenileme eğitiminin kaldırılması talebine ilişkin aldığı karar ve yaptığı işlem ne anlama geliyor?

Süreci biraz inceleyelim, kimlik bilgilerini bilmediğimiz bir vatandaş (muhtemelen özel güvenlik görevlisi) ombudsmanlık kurumuna özel güvenlik yenileme eğitimi ile ilgili bir dilekçe vererek, dilekçesinde maddi sıkıntı ve iş güvencesinin tehlikeye atıldığını gerekçe göstererek özel güvenlik yenileme eğitiminin kaldırılmasını talep etmiştir.

blank

blank

Ombudsmanlık Kurumu kendisine doğrudan yapılan bu başvuruyu incelemiş ve ön inceleme sonucu gerekçesi ile birlikte evrakı konunun muhatabı olan İç İşleri Bakanlığına sevk etmiştir.

Ombudsmanlık Kurumunun bu şikayeti sadece ön inceleme yaparak doğrudan İç İşleri Bakanlığına sevk etmesinin nedeni ise şikayet sahibinin şikayet konusu ile ilgili idari başvuru yolunu tüketmediği gerekçe gösterilmiştir. Aldığı karar ise aynen şöyledir: “şikayet başvurusunun 6328 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve yönetmeliğin 20 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca değerlendirmesi ve gereği için İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

6328 sayılı Kanunun 17.maddesinin dördüncü fıkrasına bakalım;

(4) Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ihtimali bulunan hallerde, idari başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir.

Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmeliği 20. maddesi ise;

Ön inceleme üzerine yapılacak işlemler ve verilecek kararlar

MADDE 20 –

(2) İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan şikâyet başvurusu hakkında ilgili idareye gönderme kararı verilir. Gönderme kararı şikâyetçiye de tebliğ edilir. Kuruma şikâyet tarihi, ilgili idareye başvuru tarihi olarak kabul edilir. Şikâyet başvurusunun Kurum tarafından ilgili idareye gönderilmesi üzerine;
a) İdare tarafından şikâyetçiye verilecek cevabın tebliği tarihinden,
b) İdare tarafından altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren altı ay içinde Kuruma yeniden şikâyet başvurusu yapılabilir.
(3) Şikâyet edilen idarenin yanlış gösterilmesi durumunda Kurum, resen doğru idareyi belirler ve inceleme aşamasına geçer.
(4) İncelenemezlik kararı doğrultusunda, eksikliklerin giderilmesi şartıyla süresi içinde yeniden Kuruma şikâyet başvurusu yapılabilir.
(5) Şikâyet başvurusunun 19 uncu maddede yer alan şartları taşıması hâlinde inceleme ve araştırma aşamasına geçilir.
(6) Ön inceleme şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması hâlinde de incelenemezlik veya gönderme kararı verilir.

Görüleceği üzere kanunun 17. maddesinin 4. fıkrası ve yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrası, özetle söylemek gerekirse, şikayet konusunun muhatabı olan idareye önce başvuru yapılmasını vurguluyor. Bu tür konular için önce ilgili idareye (bakanlığa) başvurulmasından bahisle, ön inceleme ile bu durumda olduğu anlaşılan şikayetin ombudsmanlık tarafından yine muhatap bakanlığa gönderme kararı verilmesini düzenliyor.

Özel güvenlik yenileme eğitimin kaldırılması ile ilgili şikayet sonucunda ombudsmanlık kurumu her hangi bir karar vermiş değildir, buradan anlaşılması gereken, değiştirme yada kaldırma konusunda yetkili olan İç İşleri Bakanlığına  talebi iletmesidir.

Yasal mevzuat bu konuda şikayete cevap vermesi için İç İşleri Bakanlığına 60 gün süre tanımıştır, 60 gün içerisinde bakanlık ombudsmanlık kurumu aracılığı ile şikayetçiye resmi cevap vermez ise, yine yönetmelik o tarihten sonra 6 ay içinde yeniden şikayette bulunabileceğine hükmetmektedir.

Bu aşama da İç İşleri Bakanlığının bu şikayete 60 gün içerisinde cevap vermesini bekleyeceğiz, ancak istenen talep yani özel güvenlik yenileme eğitimlerinin kaldırılması talebi 5188 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını gerektirir;

5188 sayılı kanun

“Eğitim
Madde 14- (Değişik birinci fıkra: 29/3/2011-6215/3 md.) Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüz yirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. demektedir.”

İç İşleri Bakanlığı özel güvenlik yenileme eğitimini kaldırma kararı verse bile bunun hemen gerçekleşmesi mümkün olmaz. çünkü kanun maddelerinde yeniden düzenleme gerektirir, bu da TBMM’de görüşülmesi anlamına gelir.

Aynı zamanda İç İşleri Bakanlığının şikayet karşısında değişiklik yapma zorunluluğu da yoktur, idare olarak ombudsmanlık kurumu aracılığı ile şikayetçiye özel güvenlik yenileme eğitiminin gerekliliğini vurgulayan bir cevapta verebilir.

Özel güvenlik yenileme eğitimlerinin kaldırılması ile ilgili sektörde gerçekten de önemli bir tepki ve talep bulunmakta, umarım Bakanlık konu ile ilgili özel güvenlik camiasını sevindirecek bir çözüm bularak önemli bir karara imza atar. Bakalım göreceğiz…

Konu ile ilgili daha önce editör olarak kaleme aldığım ve yenileme eğitiminin kaldırılmasının mümkün olmadığı durumda farklı çözüm önerileri sunduğum “Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Gerekli Mi?” başlıklı yazıma BURADAN bakabilirsiniz.

OzelGuvenlik.Net Editör
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ