Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Özel Güvenlik Kavramlar

Özel Güvenlik Kavramlar

Özel güvenlik tanımları:

Genel Kolluk; Polis, Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatıdır. Görev alanlarına göre Türkiye’nin her yerinde görevlidir.
Özel Kolluk; Gümrük Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Kır ve mahalle bekçileri ve Zabıtadır. Sadece kendi bölgelerinde güvenlikten sorumludur.
Özel Güvenlik Görevlileri; Genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı alanda, daha çok suç önleme faaliyeti yapmakla görevlidir.
 
Özel Güvenlik Eğitim Kurumları;
Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylara ve yönetici olmak isteyenlere, müfredat dahilinde eğitim veren ticari kuruluşlardır. Eğitim kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir.
 
•Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından kurulabilir,
•Şube açamazlar, il içi ve il dışı farklı bir adreste faaliyet göstermeleri, ayrı bir faaliyet iznine tabidir,
•Özel Güvenlik Müfredatı haricinde başka bir konuda eğitim veremezler.
  
Valiliklerden Özel Güvenlik izni almış olan kişi, kurum ve kuruluşlara silahlı / silahsız özel güvenlik hizmeti veren ve özel güvenlik görevlilerini istihdam eden ticari tüzel kişiliklerdir. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni için;
 
•Şirket hisselerinin nama yazılı olması,
•Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması,
•Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.
               
Kurucu; Özel Güvenlik alanında faaliyet gösteren şirketin / eğitim kurumunun / alarm merkezinin sahibi konumundaki gerçek ve/veya tüzel kişidir.
Kurucu Olma Şartları;
 
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
•10/d kapsamındaki suçları işlememiş,
•Yabancılar için mütekabiliyet şartı.
•Tüzel Kişi ortaklığı halinde, temsilcisi konumundaki gerçek kişide de bu şartlar aranır.
               
Yönetici; Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip olanlar. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde Yönetici görevi alabilirler.
Yönetici Olma Şartları;
 
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
•Lisans mezunu, (680 sayılı KHK ile değiştirilmiştir.)
•10-a/d kapsamındaki suçları işlememiş,
•Temel Eğitim Sertifikası sahibi.
 . Güvenlik soruşturması olumlu olmak. (680 sayılı KHK ile eklenmiştir.)
Eğitici: 680 sayılı KHK ile Yönetici olabilme şartları ile ortak şartlar benimsenmiştir.
Temsilci; 680 sayılı KHK ile Yönetici olabilme şartları ile ortak şartlar benimsenmiştir.
15 kişiden fazla özel güvenlik görevlisinin çalıştığı birim yada şubelerde  güvenlik sorumlusu belirleme şartı konmuştur, bu sorumlunun 10.maddede belirtilen esaslara uygun olması dışında en az önlisans mezunu (2 yıllık yükseköğretim) seviyesinde olması öngörülmüştür
  
Özel Güvenlik Görevlisi; Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen, Silahlı / Silahsız görev yapan kişilerdir.
Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları;
 
•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
•Kamu Haklarından Yasaklı olmayan,
•10/d kapsamındaki suçları işlememiş,
•Temel Eğitim Sertifikası sahibi.
•Silahsızlar için 18 yaşını ikmal etmiş ilköğretim mezunu,
•Silahlılar için 21 yaşını ikmal etmiş lise mezunu,
•Yeterli sağlık şartlarına haiz olma.
 
Özel Güvenlik İzni; Özel Güvenlik uygulamasının yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşların, Valiliklerden “Özel Güvenlik İzni” alması zorunludur. Bu uygulamaya tabi olmak ve çıkmak; kişi, kurum ve kuruluşların kendi istek ve taleplerine bağlıdır. Müracaatta;
 
•Özel güvenlik hizmetinin silahlı / silahsız,
•Kaç özel güvenlik görevlisi tarafından,
•Bünyesinde istihdam etmek ve / veya hizmet alımı şeklinde,
•Başkaca fiziki güvenlik tedbirlerinin olup olmayacağı,
•Talebin haklı ve hukuki gerekçeleri, belirtilir.
  
İl Özel Güvenlik Komisyonu; Vali Yardımcısının Başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı, “Özel Güvenlik İzni” verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için Başvuran Kişi ya da kuruluşun temsilcisinden oluşur. Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları Valinin onayına sunulur. Komisyon;
 
•Koruma ve Güvenlik Hizmetini Yerine Getirecek Personeli,
•Bulundurulabilecek veya Taşınabilecek Silah ve Teçhizatın Azamî Miktarını ve Niteliğini,
•Gerekli Hallerde Diğer Fizikî ve Aletli Güvenlik Tedbirlerini, belirlemeye Yetkilidir.
Son yayınlanan 680 sayılı KHK ile Valilerin özel güvenlik tedbirleri ile ilgili yetkileri genişletilmiştir. Bu konular için Editör’ümüzün köşe yazıları bölümümüzde yayınladığımız inceleme yazılarına bakabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ