Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

TYP Okul Güvenliği İşbirliği Protokolü

TYP Okul Güvenliği İşbirliği Protokolü

TYP KAPSAMINDA YAPILAN OKULLARDA GÜVENLİK GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

T.C.

AİLE, ÇALIŞMA VE

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI,

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

VE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ARASINDA

OKULLAR VE ÇEVRESİNİN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

2018

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA OKULLAR VE ÇEVRESİNİN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar

MADDE I– Protokolün tarafları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı’dır.

TanımlarMADDE 2– Bu protokolde geçen;

Okul   :Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Temel Eğitim (İlkokul, Ortaokul) ve Ortaöğretim (Lise) Kurumlarını,

Kolluk :Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı polis ve jandarmayı

Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi :Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin                   Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü kapsamında görevlendirilen okul yönetimleri ile iletişim halinde olan kolluk personelini,

Okul Kolluk Görevlisi  :Bu protokol kapsamında okullarda sabit olarak görevlendirilen kolluk personelini,

Özel Güvenlik Görevlisi  :5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik çalışma izni ile en geç katılım sağladığı eğitim-öğretim yılının sonuna kadar geçerli kimlik kartına sahip olan ve “Toplum Yararına Program” kapsamında katılımcı olarak belirlenen kişiyi,

Toplum Yararına Program :Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında uygulanan programı, ifade eder.

Amaç

MADDE 3– Protokolün amacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullardaki öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 4– Bu protokol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullardaki öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamaya ilişkin esas ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

MADDE 5– Bu Protokol,

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,
 3. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

ç) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
 2. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
 3. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu,
 4. 1195 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi,

ğ) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,

 1. 10.2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği,

ı) 11.09.2014 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği,

 1. Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği,
 2. 2013/1 sayılı Toplum Yararına Program Genelgesine, dayanılarak hazırlanmıştır.

Protokolün Konusu

MADDE 6– Bu protokolün konusu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullardaki öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamaya ilişkin esas ve yükümlülükleri ile sınırlıdır.

Tarafların Yükümlülükleri

MADDE 7– Tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

7.1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Yükümlülükleri:

 1. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı birimlerince müştereken öncelik derecelerine ayrılan okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik “Toplum Yararına Program” kapsamında katılımcı sağlamak,
 2. “Toplum Yararına Program” kapsamında görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin ücret, sosyal güvenlik primi ve vergilerini Toplum Yararına Program mevzuatı çerçevesinde aylık hak edişler halinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermek.

7.2. İçişleri Bakanlığının Yükümlülükleri:

 1. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı birimlerince müştereken öncelik derecelerine ayrılan okullara “okul kolluk görevlisi“, “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” ve ihtiyaca göre okul giriş-çıkışlarında ekipler görevlendimek,
 2. Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı birimlerince müştereken öncelik derecelerine ayrılan okullara özel güvenlik görevlisi planlamak,
 3. Bu protokol kapsamında okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerine İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tahsis edilecek fiziki ortamlarda hazır edilecek olan özel güvenlik görevlilerine İçişleri Bakanlığınca belirlenecek program doğrultusunda eğitim vermek ve denetimini yapmak,

ç) Okul Servis Araçları Yönetmeliği ‘nin ilgili maddeleri kapsamında denetimler yapmak, d) Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacı ile diğer kurumlarla koordineli bir şekilde okullar çevresinde kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda çocuk, narkotim, asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulaması ve denetimler yapmak,

 1. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara, tütün vb. maddelerin satılmasını; kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacıyla tedbirler almak,
 2. Okul önünde ve çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrenciler için risk oluşturacak şahısların uzaklaştırılmasını sağlamak,
 3. Öğrencilerin terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunmasını sağlamak,

ğ) Öğrenci ve velilere yönelik farkındalığın artırılması maksadıyla düzenlenecek etkinliklerde okul yönetimi ve okul aile birliği ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmek,

 1. Eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların Belediyeler/ İl Özel İdareleri tarafından yıkılmasını sağlamak.

7.3. Milli Eğitim Bakanlığının Yükümlülükleri:

 1. a) Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı birimlerince müştereken öncelik derecelerine ayrılan okullara “özel güvenlik görevlisi” görevlendirmek, b) Özel güvenlik görevlilerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan standart kıyafet ile görev yapmasını sağlamak,
 2. Bu protokol kapsamında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerine İçişleri Bakanlığınca verilecek eğitimler için fiziki ortam hazırlamak ve özel güvenlik görevlilerinin eğitimlerde hazır edilmesini sağlamak,

ç) Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlileri hakkında ortaya çıkacak güvenlik ve görev zafiyetine ilişkin tespit edilecek hususların kolluk birimlerine, görev giriş-çıkış saatlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine yazılı olarak bildirimde bulunmak,

 1. Okullarda görevlendirilen kolluk görevlisinin etkin bir şekilde görev yapabilmesi için okul giriş-çıkışını görebileceği ve ani gelişen olaylara müdahale edebileceği, eğitim kurumunun fiziki yapısına uygun mekân sağlamak.

7.4. Ortak Yükümlülükler

Protokolde sayılan görev ve yükümlüklerin yerine getirilmesinden taraflar sorumludur.

Protokolün Süresi

MADDE 8– Protokol uygulamaya konulduğu 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren herhangi bir sebepten dolayı taraflarca çekince konulmadıkça yürürlükte kalır.

Yürürlük

MADDE 9– Bu protokol 9 (dokuz) madde, 5 (beş) sayfadan ibaret olup, . . ./09/2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girer.

 

aile çalışma bakanlığı                            içişleri ve milli eğitim bakanlığı

typ protokol imzaları


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.