Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Çalışanlara, işverenlere ve vatandaşa sürpriz yenilikler

Çalışanlara, işverenlere ve vatandaşa sürpriz yenilikler

TBMM’ye yeni bir “Torba Kanun” tasarısı gönderildi. Hâlen TBMM’de bulunan Torba Kanun tasarısında yok yok. Öyle ki kadın-erkek, çalışan-işsiz, öğrenci, engelli ve iş sahipleri olmak üzere toplumun önemli bir kesimini ilgilendirmektedir.

“Torba Kanun”da neler var?
Yatırım, üretim ve istihdamın, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi, vergi tabanının genişletilmesi, ihtilafların ve belirsizliklerin giderilmesi, iş yapma kolaylığının artırılması, ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması, enerji verimliliğinin ve enerjide tasarruf sağlayıcı yatırımların teşvik edilmesi ile koruma ve bakım altındaki çocukların istihdamının iyileştirilmesi ile daha pek çok konuda yeni düzenlemeler öngörülmektedir.
Kıdem tazminatı
İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçiye, karşılıklı anlaşma (ikale özleşmesi) kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi  olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmektedir.
Böylece, anılan kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesap edilirken, belirtilen ödemeler de dâhil edilerek, ödemeler toplamı üzerinden istisna uygulanması, istisnayı aşan tutarların ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması sağlanmaktadır.
Asgari Ücret ile ilgili yenilikler
Söz konusu tasarıda işverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.
Ayrıca asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır. Bu bağlamda bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti vergi uygulanması nedeniyle içinde bulunulan yılın ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanların, net ücretlerinde meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır.
Kaçırılmayacak yeni SGK teşvikleri ve avantajlı işsizler
Hâlen TBMM’de bulunan Torba Kanunda istihdamın artırılması amacıyla özelikle kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik SGK prim desteği sağlanması öngörülmektedir.
Bu teşvik 01.01.2018-31.12.2020 yılları arasında geçerli olacak. İşe alınacak kişilerin son üç ayda 10 günden fazla çalışmamış olmaları gerekmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla yine SGK prim desteği ve ücret desteği getirilecek.
Teşviklerin süresi ve miktarı çalışanın cinsiyeti, yaşı, engellilik durumu ve iş yapılan sektörün imalat-bilişim olup olmadığına göre değişecek. Bu bağlamda imalat ve bilişim sektöründe çalışacaklar, engelliler, kadınlar ve 18-25 yaş arasındaki işsiz gençler daha kolay iş bulacak.
Kreş desteği
İşverenlerce, kadın çalışanlarına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti, doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini  (304 TL)  aşmamak üzere bu vergi istisnadan yararlandırılacak.
Davalara çözüm
SGK, 2015 yılında çıkarmış olduğu genelge ile teşviklerden geriye dönük yararlanmanın önüne geçmişti. Ancak genelge ile kanuna aykırı bir düzenleme yapılamayacağından hareketle SGK aleyhine çok sayıda dava açılmıştır. Bu konuda yapılan düzenleme ile söz konusu davalar konusuz kalacak.
Sanayicilere destek
Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin iş yeri yapımına ilişkin mal ve hizmet alımlarının KDV’den istisna tutulması suretiyle sanayicilere destek verilecek.
Diğer düzenlemeler…
2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası ve amortisman uygulama süresi kısaltılacak.
Sermaye şirketlerine işe başlanılan dönemi takip eden hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından sermaye olarak konulan ancak kullanılmayan veya yatırım teşvik belgesinde öngörülen harcamalarda sarf edilen yabancı paraların değerleme nedeniyle vergiye tabi tutulacak.
isa karakaş
Bilgileri İsa Karakaş Türkiye Gazetesinde ki köşesinden paylaştı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ