Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Görev Köpeği ve İdarecisi Sınav Talimatı Yayınlandı

Görev Köpeği ve İdarecisi Sınav Talimatı Yayınlandı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE KULLANILACAK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi:
22 Kasım 2017 :Başvurular için son tarihtir. 22 Kasım 2017 saat 17.00’den sonra il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecektir.
27 Kasım 2017 :Merkezi Sınav Komisyonun görev alacağı tarih başlangıcıdır. Bu komisyonun görevi sınav işlemlerinin bitimine kadar devam edecektir.
23-26 Kasım 2017 :İl emniyet müdürlüğünce alınan müracaatların resmi yazı ve dijital olarak Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderileceği tarih aralığıdır.
27-29 Kasım 2017 :Sınava girecek adayların, Sınav Yerleştirme Komisyonu tarafından yerleştirme işlemlerinin yapılarak, ilan edileceği tarih aralığıdır.
30 Kasım-05 Aralık 2017: İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara, sınav giriş belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği tarih aralığıdır.
8 Aralık 2017 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun görev alacağı tarih başlangıcıdır. Sınav sonuçları tüm değerlendirmeler bittikten sonra açıklanacaktır.
2. Başvuru İşlemleri:
2.1. İçişleri Bakanlığının 28/09/2015 tarih ve 2015/23 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanlarının Kullanımı Genelgesi ve bu talimat hükümleri çerçevesinde başvuru şartlarını yerine getiren adaylar, ikamet ettikleri il valiliklerine (il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüklerine) müracaat edeceklerdir.
2.2. Sınava katılacak görev köpeği ve idarecisi için katıldığı her bir branştan 1000 TL sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından halk bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat ettikleri il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
2.3. Sınav başvurusu yapan görev köpeği ve idarecisine ait bilgileri il özel güvenlik şube müdürlüğü, Genelge ekinde yer alan (Ek-1) formları doldurarak Özel Güvenlik Daire Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca bu bilgiler [email protected] e-mail adresine excel formatında da gönderilecektir.
2.4. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı Sınav Yerleştirme Komisyonu tarafından adayların sınav yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra il özel güvenlik şube müdürlüklerince Genelge ekinde yer alan (Ek-4) sınav giriş belgesi düzenlenerek adaylara teslim edilecektir.
2.5. Adaylar yanlarında görev köpeğinin veterinerlik fakültesinden alınmış ve derecelendirilmiş kalça röntgen filmini ile sağlık karnesini getirecektir. (90 derece altı kalça filmleri kabul edilmeyecek, sınava alınmayacaktır.
2.6. Başvuru dosyaları illerde muhafaza edilecek, bu talimatta istenilenler dışında Daire Başkanlığına müracaatla ilgili herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
2.7. Köpeğin son 6 ay içerisinde çekilmiş ve derecelendirilmiş röntgen filmi geçerlidir.
2.8. 1 yaşında olan köpeklerin 9 aylıktan önceki çekilmiş olan röntgen filmleri geçerli değildir.
3. Sınav Görevlilerinin Sınav Öncesi Yapacağı Hususlar:
3.1. Veteriner hekim ile Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde görevli personel eşliğinde köpeğin eşkâl bilgilerinin kontrolünü yapar.
3.2. Sınav alanının hazırlanmasını sağlar.
3.3. Sınava tabi olacak görev köpeği ve idareci için, sınava konu olan materyallerin uygun yerlere konulmasını sağlar. (Görsel işitsel öğeler, sabit objeler, engel grupları)
2 / 9
3.4. Aday idarecilerin güvenlik önlemlerinin kontrolünü yapar.
3.5. Köpeklerin donanım malzemelerinin kontrolünü yapar.
3.6. Sınav alanında yapılacak parkur hakkında aday idarecilere bilgilendirme yapar.
4. Adayların (İdareci-Köpeklerin) Sınav Öncesinde Uyması Gereken Hususlar:
4.1. İdareciler, sınav öncesi köpeklerin kimliklerini/pasaportlarını hazır hale getirir.
4.2. İdareciler, sınav öncesi kendilerine ayrılan bölümde bekler.
4.3. İdareciler, sınava birer birer alınır.
4.4. Köpeklerin sınav alanına getirilmesi ve sınav bitimi sonrası kontrollü bir şekilde sınav alanından götürülmesinden idareci sorumludur.
5. Sınav Görevlilerinin Sınav Esnasında Yapacağı Hususlar:
5.1. Kimlik/pasaportu kontrol edilen köpeğin ve idarecinin güvenli bir şekilde sınav alanına intikalini sağlar.
5.2. Sınavın başlangıcından, sınavın bitiş sürecine kadar idareci ve köpeğin kontrol altında tutulması için gerekli tüm tedbirleri alır.
5.3. Sınavı biten idareci ve köpeğin sınav alanından güvenli bir şekilde ayrılması için gerekli tüm tedbirleri alır ve takibini yapar.
5.4. Oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda başıboş gezen köpeği kontrol altına alır, aday idareciye sağlık ekibinin yanına kadar refakat eder.
5.5. Görev köpeği ve idarecisini sınav süresince gözetim altında tutar.
6. İdarecilerin Sınav Esnasında Uyması Gereken Hususlar:
6.1. İdareciler sınav süresince, kendilerine ayrılmış olan alanda bekler.
6.2. İdareci görev köpeği ile beraber, uzman eğitmenin sınav anında vereceği uyarı ve direktiflere uyar.
6.3. Bu talimatta belirtilen diğer hususları yerine getirir.
7. Görev Köpeği ve İdarecisi Sınav Görevlileri:
7.1. Sınav Amiri: Sınav yapılacak alanda gerekli tedbirleri alarak, Genelge hükümleri ile sınav talimatının uygulanmasını sağlayacak, yapılacak itirazları maddi hata yönünden değerlendirecektir.
7.2. Uzman Eğitmen: Genelge ve talimatta yer alan kriterler doğrultusunda görev köpeği ve idarecisinin değerlendirilmelerini yaparak (Ek-7/A ve Ek-7/B) formlara puanlamalarını dolduracaktır.
7.3. Veteriner: Sınava katılacak görev köpeğinin, çiplerini okutarak Genelge’de ve talimatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapacak, sınavın yapıldığı süre içerisinde yaşanabilecek kaza vb. durumlara karşı hazır bulunacaktır.
7.4. İlk Yardım Görevlisi: Sınavın yapıldığı süre içerisinde meydana gelebilecek kaza vb. durumlara karşı uygun bir araç ile hazır bulunacaktır.
7.5. Diğer Görevliler: Sınav amirinin vereceği görevleri yerine getirecektir.
8. Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı:
8.1. Sınav, Merkezi Sınav Komisyonunca yapılan yerleştirme tarihlerine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünce belirlenen İstanbul
3 / 9
Yolu D757 1.Kilometre Saray Mahallesi Aksoy Caddesi No:57 Saray ANKARA adresinde yapılacaktır.
8.2. Adaylardan, ruhsatlı bile olsa üzerinde ateşli silah, kesici, delici, yaralayıcı alet, telefon, kamera, iletişim sağlayıcı vb. bulunduranlar sınava alınmayacaktır.
8.3. Görev köpeği ve idarecileri; uyuşturucu arama, patlayıcı arama ve koruma branşlarından sadece birinden sınava girebileceklerdir.
8.4. Görev köpeği idarecisi, aynı branştan iki farklı köpekle ayrı ayrı sınava başvurabilecektir.
8.5. Görev köpeği idarecileri sadece sınavda başarılı oldukları branştaki köpekle veya köpeklerle birlikte görev yapacaktır.
8.6. Görev köpeği ve idarecisi sınavında köpeklerin nakil, bakım, barınma vb. ihtiyaçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.
8.7. Sınava girecek idareciler ve köpeklerin değerlendirmeleri başlamadan önce sınav alanına hiç kimse alınmayacak ve herhangi bir ekipman üzerinde çalışma yapmasına izin verilmeyecektir. Sınav görevlileri bu kurala uymayanları sınavdan uzaklaştıracaktır.
8.8. İdareciler herhangi bir kaza ya da yaralanma olduğunda derhal sınav komisyonu ya da görevlilere bilgi vermek zorundadır.
8.9. Sınava katılacak görev köpeği ve idarecileri, sınav esnasında adaylardan kaynaklı meydana gelebilecek tüm kaza ve yaralanmalardan kendileri sorumludur.
8.10. Görev köpeği ve idarecisi, sınavın herhangi bir aşamasında kendi isteği ile sınavdan çekilebilir.
8.11. Adaylardan genel kuralların tümüne uyması istenecektir. Sınav görevlileri, bu kurallara uymayanları sınav alanından uzaklaştırarak sınavı iptal edecektir.
8.12. Sınav alanında hiç kimse köpekleri tahrik edici, rahatsız edici davranışta bulunmayacaktır. Köpekleri incitecek davranışlar hiçbir şekilde mazur görülmeyecek ve sınav derhal iptal edilecektir.
8.13. Görev köpeği ve idarecisinin değerlendirme işlemleri en az üç uzman eğitmen tarafından yapılacaktır.
8.14. Görev köpeği ve idarecisi sınavı bu genelge ekinde belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilecektir.
8.15. Görev köpeği ve idarecisi sınavı için yapılacak değerlendirmeler genelge ekinde bulunan Ek-7/A, Ek-7/B formlarına işlenecektir.
8.16. Görev köpeği ve idarecisinin, sınavdan başarılı sayılabilmesi için en az ortalama 80’er puan almaları gerekmektedir.
8.17. Sınavlarda görevli uzman eğitmenlerin vermiş oldukları kararlar kesin olup, itirazlar sadece maddi hata yönünden uygulamalı sınav amiri tarafından değerlendirilecektir.
8.18. Görev köpeği ve idarecileri kimlik süresi dolmadan tekrar sınava girebilecektir.
8.19. Sınav sonuçları, www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinden açıklanacaktır.
9. Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı Kriterleri:
9.1. Uyuşturucu ve Patlayıcı madde arama köpekleri için arama 3 alandan (Kapalı Alan-Kargo, Araç, Taşınabilir Eşyalar) oluşacaktır.
9.2. Saklanacak maddeler ve miktarları: Patlayıcı madde arama köpekleri ve uyuşturucu madde arama köpeklerinin testlerinde gerçek maddelerle test yapılacaktır. Arama alanlarındaki patlayıcı ve uyuşturucu maddeler 200 gr.’ dan az olmayacak şekilde sınav başlamadan en az 45 dakika öncesinden saklanacaktır.
9.3. Uyuşturucu madde arama köpekleri için saklanacak uyuşturucu maddeler; Eroin, Esrar, Afyon Sakızı, Kokain, Extacy, Captagon, Sentetik Kannabinoid (JWH ve türevleri), Metamfetamin maddeleri içerisinden seçilerek saklanacaktır.
9.4. Patlayıcı arama köpekleri saklanan maddeleri tespit ettiğinde pasif tepki (ayakta donup kalma, oturma ve yatma) şeklinde alarm vermeli, uyuşturucu madde arama köpekleri saklanan uyuşturucu maddeleri tespit ettiğinde aktif ya da pasif tepkiden herhangi birini vermelidir. Sınav başlamadan önce köpeğin tepki şekli idareciye sorulacaktır.
9.5. Patlayıcı madde ve uyuşturucu madde arama köpekleri idarecileri ile birlikte yaptıkları arama işlemlerinde köpeğin tepkisi idarecisinin onayı ile sınav komisyonunca doğru tepki veya yanlış tepki olarak bildirilir. Her yanlış tepki durumunda sınav puanından 3 puan düşülecektir. Köpeğin 4. kez yanlış tepki vermesi idareci tarafından onaylamasıyla o arama alanında başarısız sayılacaktır.
9.6. Saklanacak Askeri Patlayıcı Maddeler: Dinamit, C4, TNT, PETN (infilak fitili), Saniyeli fitil, Barut olacaktır. Saklanacak kimyasal maddeler; Amonyum Nitrat, Amonyum Sülfat, Sodyum Nitrat, Sodyum Benzoat, Sodyum Klorat, Potasyum Permanganat, Potasyum Nitrat, Potasyum Klorat, TATP maddeleri içerisinden seçilerek saklanacaktır.
9.7. Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti yapacak köpeklerin arama yapacakları alanlara koku çelişki maddelerinden (talaş, tebeşir tozu, peynir, kakao, kimyon, karabiber, nane, naftalin, ernet ve insan kokusu bulunan kişisel malzemeler; tarak, cüzdan, anahtarlık, mendil) seçilerek yerleştirilebilecektir.
9.8. Sınav esnasında köpekler komutları dinlemeyerek idarecisine ve çevrede bulunan kişilere zarar vermeye yönelik davranışlar sergilemesi halinde test sonlandırılır, puanlama yapılmaz.
9.9. Köpek ve idarecileri ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, sınavların sonunda idareci ve köpeğin toplam puanının ayrı ayrı 80 ve üzeri olması durumunda başarılı sayılacaktır. Küsuratlı sonuç puanları bir üst veya bir alt puana tamamlanır. (Örneğin; 79,5 yerine 80 olurken, 79,2 yerine 79 olarak hesaplanacaktır.)
9.10. Köpeğin sınav geçer puanı hesaplanırken arama ve bulma kategorilerinin ortalamasına göre hesaplanacaktır. Köpeğin arama kategorisindeki puanının %50 ortalaması, köpeğin madde bulma kategorisinin puanının %50 ortalaması alınarak köpeğin toplam puanlaması yapılacaktır.
9.11. Uyuşturucu ve Patlayıcı madde arama köpekleri için 3 arama alanının (Kapalı Alan-Kargo, Araç, Taşınabilir Eşyalar) madde bulma toplam puanı 100 tam puandır. 100 tam puan saklanan toplam madde sayısına bölünerek her bir madde için eşit puan hesaplanmış olur.
9.12. Sınava köpeği ile birlikte giren idareciler hiçbir suretle üzerinde cep telefonu, saat, kamera ya da kayıt özelliği bulunan cihazlarla sınava giremezler, girdikleri tespit edilen idarecilerin sınavları geçersiz sayılır.
9.13. Sınav yapılacak alanlara (arama köpekleri ve koruma köpeği sınav alanları) sınav görevlileri ve sınava girecek köpek ve idarecisi haricinde başkaca şahısların girmesine izin verilmeyecektir.
9.14. Sınav sırasında köpek ve idarecisinin güvenli olarak aramaya devam etmesini engelleyecek bir durum oluşursa süre durdurulur. Komisyon sınav alanının güvenliğini sağlayana kadar sınava ara verilir.
9.15. Sınava giren köpek idarecileri sınav esnasında mola vermek isterlerse, mola süresi sınav süresinin içinde olacaktır.
10. Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı Değerlendirme Kriterleri:
10.1. Uyuşturucu Madde Arama/Patlayıcı Madde Arama Görev Köpeği Sınav Değerlendirme Kriterleri:
10.1.1. Serbest-Sistemli Arama: Köpek idarecisinin arama alanında köpeğini serbest (sevk kayışsız/sevk kayışlı) ya da sistemli (sevk kayışlı/sevk kayışsız) arama yapmasını ifade eder.
5 / 9
10.1.2. İdareci İle Uyum: Arama alanında arama yapan köpeğin, idarecisi tarafından verilen komutları yerine getirme kabiliyeti.
10.1.3. Sürekli Arama: Arama alanında arama yapan köpeğin verilen sürede etkin ve kesintisiz bir şekilde arama yapması.
10.1.4. Dış Etkenlere Karşı Tepki: Köpeğin arama yaparken her türlü (ses, hareket, obje vb.) dış etkenlerden etkilenmemesi.
10.1.5. Zorlukları Aşma: Arama alanında köpeğin karşılaşabileceği engelleri (yüksek, derinlik vb.) komutlu veya komutsuz olarak aşabilme kabiliyeti.
10.1.6. Arama Hırsı ve İsteği: Arama alanında köpeğin istekli ve bu isteği gösterme kabiliyeti
10.1.7. Kondisyon: Köpeğin arama sonuna kadar yeterli enerjiye sahip olması.
10.1.8. İstenilen Tepki: Arama esnasında gizlenmiş olan maddeyi doğru tespit eden köpeğin branşına uygun tepki vermesi (aktif-pasif alarm)
10.1.9. İstenilen Tepki Sürekliliği: İdarecisi tarafından belirtilen ve branşına uygun tepkinin ödüllendirilene kadar sürdürmesi
10.1.10. Yanlış Tepki: Köpeğin arama yaparken saklanmış olan madde/maddeler haricindeki yer ve kokulara tepki vermesi ve bunun idareci tarafından onaylanması.
10.1.11. Madde Bulma: Köpeğin serbest veya sistemli arama esnasında gizlenmiş olan maddelerin yerini doğru tespit ederek tepki vermesi ve bunun idareci tarafından onaylanması.
10.2. Uyuşturucu Madde Arama/Patlayıcı Madde Arama Görev Köpeği İdarecisi Sınav Değerlendirme Kriterleri:
10.2.1. Arama Öncesi Kontroller: Köpekle aramaya başlamadan önce arama yapılacak olan yerlerde (kapalı alan-kargo, araç, taşınabilir eşya) köpeğe zarar verebilecek maddelere karşı alanın gözle kontrol edilerek, güvenli olduğu hususunda geribildirimde bulunması.
10.2.2. Arama Planı Yapabilme ve Uygulama: İdareci aramaya başlanamadan önce nasıl arama yapacağını planını yapabilmesi, anlatabilmesi ve bunu arama sırasında uygulaması.
10.2.3. Köpeği Yönlendirme ve Kontrol: Arama esnasında idarecinin istediği komutu köpeğine uygulatabilmesi ve arama yaptırabilmesi.
10.2.4. Motivasyonda Süreklilik: Aramanın başlangıcından sonuna kadar idarecinin köpeğin davranışlarına göre uyarı ve telkinlerde bulunarak etkin arama yaptırabilmesi. (Örneğin köpeğin aramadan kopmaması için beden dilini kullanması ve sözlü olarak teşvik etmesi gibi)
10.2.5. Ödüllendirme ve Zamanlama: Yapılan aramanın sonunda köpeğin gizlenen maddeye doğru alarm işaretini verdiğinde idarecinin köpeği doğru zamanda ödüllendirmesi.
10.2.6. Sistemli Arama Yapabilme: İdareci sevk kayışlı veya sevk kayışsız olarak komutları doğrultusunda köpeğine istediği yerleri istediği şekilde aratabilmesi.
10.2.7. Köpeğine Güven: İdarecinin arama sırasında köpeğinin her türlü hareketine inanması.
10.2.8. Problem Çözme: İdarecinin arama sırasında iç ve dış etkenlere karşı çözüm üretebilme yeteneği.
10.2.9. Köpeğini Takip ve Dikkat: Köpekle arama yaparken idarecinin köpeğin her türlü hareketini gözlemlemesi.
10.2.10. Köpeğiyle Oyun Oynama: Maddeyi bulan köpeğin, idareci tarafından ödüllendirilerek oyun oynaması.
10.3. Koruma Görev Köpeği Sınav Değerlendirme Kriterleri:
10.3.1. Kötü Adam Elbisesine Saldırı (Kolluk Tutma): İdarecinin komutuyla kötü adam elbisesi giymiş silahlı (silah, bıçak, sopa, yaralayıcı ve kesici alet vb.) hedefe doğru gidişi, yeterli ve tek noktadan ısırması.
6 / 9
10.3.2. Bırakma-Üst Araması (Kolluğu Bırakma): İdarecinin komutuyla, kötü adam elbisesini ısıran köpeğin ısırdığı yerden ağzının temasının kesilmesi. (İdareci köpeğe teması olmadan en fazla 3 kez komut tekrarı yapabilir.) İdarecinin komutuyla ısırmayı sonlandıran köpeğe bekle komutu verildikten sonra idarecinin şüpheliye üst araması yapması.
10.3.3. Hırsı: İdarecinin komutuyla köpeğin, kötü adam elbisesi giymiş hedefe gidiş, hırs ve isteği.
10.3.4. Silah Sesine Tepki: İdareci ile birlikte devriye görevi yapan köpeğin silah sesini duyunca dikkat kesilerek atak pozisyonu alması, devam eden atışlardan korkmaması ve tedirgin olmaması.
10.3.5. Çeviklik: İdarecinin komutuyla köpeğin kötü adam elbisesi giymiş hedefe gittiği esnadaki sürekliliği ve seriliği,
10.3.6. Cesaret ve Güven: İdareci komutuyla köpeğin kötü adam elbisesi giymiş hedefe giderken ve ısırdıktan sonra çevresel faktörlere gösterdiği tepkiler ve sesler karşısında tedirgin olmaması.
10.3.7. Saldırıya Gitme: İdareci komutuyla köpeğin kötü adam elbisesi giymiş hedefe saldırıya giderken gösterdiği kararlılık.
10.3.8. Kaçan Adama Müdahale (Silahlı Adama Saldırı): Üst aramasından sonra gözaltına alınmaya çalışılan kötü adamın kaçması sonrasında idarecinin komutu olmadan köpeğin saldırması.
10.3.9. Karşı Atak: Sütre arkasından çıkarak köpeğin üstüne doğru giden kötü adam elbisesi giymiş silahlı hedefe karşı köpeğin yaptığı saldırı.
10.3.10. Ağızlıklı Görev-Sosyalite: İtaat etabına ağızlık takılı olarak gelen köpeğin insan topluluğun içirişinde zikzak çizerek yürümesi ve topluluk içerisinde bir kez otur komutu vermesi.
10.3.11. Sevk Kayışlı İtaat – İzle: Sevk kayışı takılı olarak idarecinin komutuyla köpeğin boyun hizası idarecinin bacak hizasında olacak şekilde idareci baskısı ve teması olmadan yürümesi.
10.3.12. Sevk Kayışlı İtaat – Otur: Köpeğin sevk kayışlı olarak izle komutunda iken idarecisinin komutuyla birlikte idareci baskısı ve teması olmadan oturması.
10.3.13. Sevk Kayışlı İtaat – Yat: Köpeğin sevk kayışlı olarak izle komutunda iken idarecisinin komutuyla birlikte idareci baskısı ve teması olmadan yatması.
10.3.14. Sevk Kayışsız İtaat – İzle: Sevk kayışı takılı olmadan idarecinin komutuyla köpeğin boyun hizası idarecinin bacak hizasında olacak şekilde idareci baskısı ve teması olmadan yürümesi.
10.3.15. Sevk Kayışsız İtaat – Otur: Köpeğin sevk kayışsız olarak izle komutunda iken idarecisinin komutuyla birlikte idareci baskısı ve teması olmadan oturması.
10.3.16. Sevk Kayışsız İtaat – Yat: Köpeğin sevk kayışsız olarak izle komutunda iken idarecisinin komutuyla birlikte idareci baskısı ve teması olmadan yatması.
10.3.17. Kal-Bekle (İdareci Yanında): İtaat parkuru içerisinde; köpeğin idareci komutu ile sevk kayışlı ve sevk kayışsız olarak yürürken idareci komutu ile idareci baskısı ve teması olmadan yat veya otur pozisyonunda kalması.
10.3.18. Kal-Bekle (İdareciden Uzakta): İdareci köpeğine belirlenen noktaya otur/yat komutu verdikten sonra 30 metre uzaklaşır ve köpeğine dönerek 2 dakika bekler. Süre sonunda köpeğinin yanına gider.
10.3.19. Parkuru Uygulama: Sınav alanı olarak belirlenen itaat parkurunun eksiksiz olarak yerine getirilmesi.
10.3.20. Dönüşler: Sevk kayışlı ve sevk kayışız olarak uygulanan izle komutu ile itaat parkurun da belirlenen sağa sola ve geriye dönüşlerin köpekle uyum içinde uygulanması.
7 / 9
10.3.21. Engel Aşma: Köpek idareci yanında engelden en fazla 1 metre bir uzaklıkta otururken idareci komutuyla sabit maksimum 1 metre yükseklikteki engelden atlaması ve atladıktan sonra otur/yat pozisyonunda kalması.
10.3.22. Gel: İdareci köpeğine belirlenen noktaya otur/yat komutu verdikten sonra 30 metre uzaklaşır ve köpeğine dönerek 2 dakika bekler. Süre sonunda vereceği komut ile köpeğini yanına çağırır.
10.4. Koruma Görev Köpeği İdarecisi Sınav Değerlendirme Kriterleri:
10.4.1. Köpeğine İlgisi: Sınava gelen köpeğin dıştan genel bakımı ve köpeğe yaklaşımı.
10.4.2. Müdahale Planı: Kötü adamın kışkırtma ve seslenmelerine karşı idarecinin uygun pozisyon ve zamanda tehlikeye karşı doğru yöntem belirlemesi.
10.4.3. Köpeğini Motive : Karşılaşılacak bir olay ve bu olaya yapılacak müdahale öncesi ve sonuna kadar köpeğinin hırs ve isteğini en üst düzeyde tutabilme.
10.4.4. Köpeğini Takip ve Dikkat: Sınav esnasında köpeğini dikkatli bir şekilde izleyerek, kendisine ve köpeğe ve olaya dahil olmayan kişilere zarar verebilecek durumları bertaraf etmesi.
10.4.5. Köpeğini Yönlendirme: Sınav esnasında köpeğini doğru biçimde yönlendirme.
10.4.6. Ses Tonlarını Kullanma: Köpeğini uygun ses tonları ile doğru yönlendirme.
10.4.7. Motivasyonda Süreklilik: Sınav esnasında kendisinin ve köpeğin motivasyonunu üst düzeyde tutma.
10.4.8. Üst Araması Yapabilme: Müdahale sonrası yakalanan şahsın üst aramasını usulüne göre uygun bir şekilde yapabilme.
10.4.9. Problem Çözme: Sınav esnasında yaşanabilecek bir olumsuzlukta doğru müdahale yöntemi bulma yeteneği.
10.4.10. Karar Verme Yeteneği: Sınav esnasında değişken durumlarda nasıl davranılacağına dair karar verebilme kabiliyeti.
10.4.11. Kendine Güven: Sınav esnasında kendinden emin ve kararlı davranabilme yeteneği.
10.4.12. Ödüllendirme ve Zamanlama: Sınav esnasında doğru zamanda köpeğini ödüllendirme.
10.5. Uyuşturucu Madde Arama/Patlayıcı Madde Arama Görev Köpeği Kapalı Alan-Kargo Araması:
10.5.1. Kapalı alan-kargo aramaları dış hava etmenlerinden izole edilmiş alanda gerçekleştirilecektir.
10.5.2. Saklanan maddeler gözle baktığında fark edilmeyecek yerlere saklanacaktır.
10.5.3. Kapalı alan araması için köpek ve idarecilere kesintisiz arama yapmak üzere 10 dakika süre verilecektir.
10.5.4. Arama alanında köpek tepki verdiğinde idareci doğru yerde olduğundan emin ise elini havaya kaldırarak sınav komisyonuna bilgi verecek. Bu aşamadan sonra köpeğini idareci sınav komisyonunun doğru onayı ile isterse ödüllendirebilecektir.
10.5.5. Kapalı alan içerisinde gerçekleştirilecek aramada köpek idarecisi köpeğini serbest (sevk kayışsız) ya da sistemli (sevk kayışlı) olarak arama yaptırabilecektir.
10.6. Uyuşturucu Madde Arama/Patlayıcı Madde Arama Görev Köpeği Araç Araması:
10.6.1. Araç aramasında üç araç kullanılacaktır, araçlar otobüs ve binek otomobil olacaktır. Her üç aracında dışı aranacaktır.
10.6.2. Arama alanında köpek ve idarecisine 10 dakika süre verilecektir.
8 / 9
10.6.3. Saklanan maddeler gözle bakıldığında fark edilmeyecek yere saklanacaktır.
10.6.4. Araç aramasında köpek idarecisi köpeğini sevk kayışsız ya da sevk kayışlı olarak arama yaptırabilecektir.
10.6.5. Arama alanında köpek tepki verdiğinde idareci doğru yerde olduğundan emin ise elini havaya kaldırarak sınav komisyonuna bilgi verecek. Bu aşamadan sonra köpeğini idareci sınav komisyonunun doğru onayı ile isterse ödüllendirebilecektir.
10.7. Uyuşturucu Madde Arama/Patlayıcı Madde Arama Görev Köpeği Taşınabilir Eşyalarda Araması:
10.7.1. Bu alanda taşınabilir eşya içerisine gizlenmiş maddeler aranacaktır. Taşınabilir eşya adedi 15’den az olmayacaktır. Kullanılan çantalar polyester, tahta kutu, kumaş, plastik vb. içerikli taşınabilir eşyalardan seçilecektir.
10.7.2. Arama alanında köpek ve idarecisine 5 dakika süre verilecektir.
10.7.3. Taşınabilir eşya aramasında köpek idarecisi köpeğini sevk kayışsız ya da sevk kayışlı olarak arama yaptırabilecektir.
10.7.4. Arama alanında köpek tepki verdiğinde idareci doğru yerde olduğundan emin ise elini havaya kaldırarak sınav komisyonuna bilgi verecek. Bu aşamadan sonra köpeğini idareci sınav komisyonunun doğru onayı ile isterse ödüllendirebilecektir.
10.8. Koruma Görev Köpeği Sınav Alanları:
10.8.1. Koruma köpekleri ve idarecileri ilk olarak itaat sınavına alınacaktır. Daha sonra engel aşma sınavına son olarak da koruma sınavları yapılacaktır.
10.8.2. İtaat sınavı ve koruma sınavı katılımcı sayısına bağlı olarak farklı günlerde yapılabilir.
10.8.3. Koruma köpeklerine idarecileri tarafından elektroşok cihazı gibi köpeklere zarar veren ekipmanlar kullanılması yasaktır.
10.8.4. İdarecinin köpeğe verdiği komutlar kesin bir şekilde net olarak verilir, hiçbir şekilde köpeğe cezalandırma yapılamaz.
10.8.5. İdareci sınav esnasında üzerinde ödüllendirme nesnesi bulunduramaz.
10.8.6. Koruma köpek ve idarecilerinin engel aşma aşamasındaki engel yüksekliği 1 metre olacaktır.
10.8.7. Köpeğin itaat kategorisindeki puanının %50 ortalaması ve saldırı kategorisi puanının %50 ortalaması alınarak köpeğin toplam puanlaması yapılacaktır.
11. Sınav Sonrası Yapılacak İşlemler:
11.1. Başarılı olan görev köpeği ve idareciler için Genelge’nin ekinde yer alan (Ek-10) kimlikler düzenlenerek teslim edilecektir.
11.2. 2017 yılı için görev köpeği ve idarecisi Kimlik Kartı ücreti 500 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücretler, Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfının Halkbank Opera Şubesi TR18 0001 2009 4130 0010 2605 12 nolu hesabına yatırılacaktır.
12. Genel Hükümler:
12.1. Merkezi sınav komisyonu ve il emniyet müdürlükleri sınav ile ilgili her türlü iş ve işlemler ilgili mevzuat ve talimat doğrultusunda yapacaklardır.
12.2. Sınavla ilgili yaşanacak tereddütlerde, Merkezi Sınav Komisyonunca alınan karar uygulanacaktır.
12.3. Görev köpeği idarecisi sınavına girecek adayların, özel güvenlik görevlisi olması zorunludur.
9 / 9
12.4. Görev köpeği ve idarecisinin, kesintisiz 45 günden fazla görev yapmaması halinde tekrar sınava tabi tutulur.
12.5. Sınavlarda iki kez başarısız olan köpek ve idarecisi, tekrar birlikte sınava başvuramayacak, farklı köpek ve idareci ile yeniden sınava başvurabilecektir.
12.6. Sınava katılacak görev köpeğinin ve idarecisinin, Genelge ve talimatta yer alan niteliklere haiz olmadığının tespit edilmesi halinde sınava alınmayacak ve ödenen sınav ücreti iade edilmeyecektir.
12.7. Görev köpeği ve idarecisi için verilecek kimlik kartları sınavın son günü esas alınmak suretiyle iki yıl geçerli olacaktır.
12.8. Sınav ücretleri ile ilgili iş ve işlemler 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
12.9. Bu talimatname, il emniyet müdürlüğü özel güvenlik şube müdürlükleri tarafından 3 iş günü içerisinde özel güvenlik eğitim kurumu ve şirketlerine tebliğ edilecektir.
12.10. Görev Köpeği ve İdarecisi Sınavı için 1000 TL sınav ücreti alınacaktır. Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce alınacak ücretin adaylarca sınav adı ve TC kimlik numarasının belirterek ücretinin yatırılması için hesap açılması ve hesabın 13 – 22 Kasım 2017 tarihleri arasında aktif olması sağlanacaktır.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ