Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Personele güvenlik eğitimi

Personele güvenlik eğitimi

Kemer’de çalışan özel güvenlik personeline eğitim verildi. Verilen eğitim amacının, turizm sezonu öncesi yaşanabilecek olumsuzluklar öncesinde tedbir alınmasının olduğu belirtildi.

 

blank

blank

An­tal­ya’nın Kemer il­çe­sin­de ça­lı­şan özel gü­ven­lik per­so­ne­li­ne eği­tim ve­ril­di. Kemer Tu­ris­tik Otel­ci­ler ve İşlet­me­ci­ler Bir­li­ği (KETOB), İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Özel Gü­ven­lik Daire Baş­kan­lı­ğı, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, Kemer Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı iş­bir­li­ğin­ce Kemer’de bir otel de ve­ri­len eği­ti­me il­çe­de­ki otel­le­rin gü­ven­lik mü­dür­le­ri ve gü­ven­lik per­so­ne­li ka­tıl­dı.Eği­tim­de, özel gü­ven­lik per­so­ne­li­nin görev yet­ki­le­ri, so­rum­lu­luk­la­rı, tesis gü­ven­li­ği, terör olay­la­rı­na mü­da­ha­le şekli, öfke ve stres kont­ro­lü gibi ko­nu­lar­da bil­gi­ler ve­ril­di.​Ve­ri­len eği­tim ama­cı­nın, tu­rizm se­zo­nu ön­ce­si ya­şa­na­bi­lecek olum­suz­luk­lar ön­ce­sin­de ted­bir alın­ma­sı­nın ol­du­ğu be­lir­til­di.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.