Özel Güvenlik Haber ve Eğitim Sitesi
Özel Güvenlik Sitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi 18-45 yaş arası güvenlik görevlisi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 18-45 yaş arası güvenlik görevlisi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi yaptığı duyuruda 70 adet sürekli işçi kadrosuna personel alacağını açıkladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada Üniversite Hastanesinde çalıştırılmak üzere 70 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu personelin 8 adeti Koruma ve Güvenlik Hizmetleri kadrosuna alınacak.

Üniversitenin yaptığı duyurunun detayları haberimizin devamında…

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 70 adet “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Müracaat etmek isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 08.07.2020-13.07.2020 tarihlerinde müracaat edebileceklerdir.

KONTENJAN DAĞILIMI

Sıra NoÇalıştırılacağı Hizmet TürüAdetYaş SınırıÖZEL ŞARTLARYöntem
1Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri62Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış 35 yaşından gün
almamış olmak
Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği Dallarından birinden mezun olmak.Noter Kura Çekimi
2Koruma ve Güvenlik Hizmetleri8Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını
tamamlamış 45 yaşından gün almamış olmak
güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak.\n3-Güvenlik personeli olarak belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl çalışmış olmak.\n4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.\n5-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;\na) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.\nb) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.\nc) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.\n6-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.\n7-İlan tarihi itibariyle Isparta İli sınırları içerisinde ikamet\nediyor olmak.”}”>1-En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. 2-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak.
3-Güvenlik personeli olarak belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl çalışmış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
5-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
6-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
7-
İlan tarihi itibariyle Isparta İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Noter Kura Çekimi

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
4- Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
6- Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine göre yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım
sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan işçilere 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
9- Adaylar ilan edilen kadrolardan İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabileceklerdir.
10- Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE TESLİMİ
1- Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday, İŞKUR tarafından gönderilen başvurular arasından noter
tarafından yapılacak kura çekilişi sonucunda belirlenecektir.
3- Noter kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 16.07.2020 tarihi saat 14:00’de Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.
4- Noter kurası sonucu kazanan adaylar, istenen belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.


BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ


ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ