DHMİ Toplam 3 Bin 619 Özel Güvenlik Personeli Alımı Gerçekleştirecek

DHMİ Toplam 3 Bin 619 Özel Güvenlik Personeli Alımı Gerçekleştirecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına özel güvenlik hizmeti alacak.

 

DHMİ sözleşme süreleri sona erdiğinden yenilemek amacıyla, 01 Nisan 2019 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personelle özel güvenlik hizmeti alınması işi için yeniden ihaleye çıktı.  221 personel ile Atatürk Havalimanı ihale de en çok personelin alınacağı proje oldu.

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü 19 Şubat salı günü Ankara’da DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak. DHMİ’nin çıktığı ihale, 184 vardiya sorumlusu, proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 619 personelle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan bir kısmı şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşı doldurmuş olmak.

Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5188 sayılı kanunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Fiziki görünümü ve diksiyonu düzgün olmak.

Erkeklerde boy 170 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini-15 kg fazlasını aşmamak. Bayanlarda boy 160 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini – 15 kg fazlasını aşmamak.

Proje sorumluları ile vardiya amirlerinde boy, kilo ve yaş kriterleri aranmayacak.

Özel Güvenlik Görevlisi Hizmeti Alınacak Yer ve Özel Güvenlik Personeli Sayısı:

 

ÖZEL GÜVENLİK ALINACAK BİRİM

PERSONEL

SAYISI

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu 110
Adıyaman Havalimanı 57
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu 74
Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu 34
Atatürk Havalimanı 221
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 77
Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu 76
Bingöl Havalimanı 77
Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu 53
Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu 44
Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu 50
Denizli Çardak Havalimanı 94
Diyarbakır Havalimanı 148
Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu 69
Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu 84

İLANIN TAM METNİ:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan Havalimanları
ile Havalimanlarına bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/04/2019-31/12/2021 tarihleri
arasında toplam 3619 personelle Özel Güvenlik Hizmeti alınması işi hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/8325
1-İdarenin
a) Adresi :EMNİYET MAHALLESİ MEVLANA BULVARI
(KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06560 –
YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122042000 – 3122128158
c) Elektronik Posta Adresi :iletisimmerkezi@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet-DHMİ Genel Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan
Havalimanları ile Havalimanlarına bağlı Seyrüsefer
Yardımcı İstasyonlarına 01.04.2019-31.12.2021 tarihleri
arasında toplam 3619 personelle Özel Güvenlik Hizmeti
alınması-Hizmet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar
İstasyonu/ADANA, Adıyaman Havalimanı/ADIYAMAN,
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu/AĞRI,
Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar
İstasyonu/AMASYA, Atatürk Havalimanı/İSTANBUL,
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı/BALIKESİR, Batman
Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu/BATMAN,
Bingöl Havalimanı/BİNGÖL, Bursa Yenişeh
Gökçeada Havalimanı/ÇANAKKALE, Hatay
Havalimanı/HATAY, Hakkari Yüksekova Selahaddin
Eyyubi Havalimanı/HAKKARİ, Iğdır Şehit Bülent Aydın
Havalimanı/IĞDIR, Kahramanmaraş
Havalimanı/KAHRAMANMARAŞ, Kars Harakani
Havalimanı, Kastamonu Havalimanı ve İnebolu
VOR/DME ile İnebolu Mode-S SSR
İstasyonu/KASTAMONU, Kayseri
Havalimanı/KAYSERİ, Konya Havalimanı ve Ermenek
Yumrutepe ile Mut SSY İstasyonu/KONYA, Malatya
Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu/MALATYA,
Mardin Havalimanı/MARDİN, Muğla Milas Bodrum
Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar
İstasyonu/MUĞLA, Muş Havalimanı/MUŞ, Nevşehir
Kapadokya Havalimanı/NEVŞEHİR, Isparta Süleyman
Demirel Havalimanı/ISPARTA, Samsun Çarşamba
Havalimanı/SAMSUN, Siirt Havalimanı ve Gökçebağ
VOR İstasyonu/SİİRT, Sinop Havalimanı/SİNOP, Sivas
Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY
İstasyonu/SİVAS, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski
Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar
İstasyonu/ŞANLIURFA, Şırnak Şerafettin Elçi
Havalimanı/ŞIRNAK, Tekirdağ Çorlu
Havalimanı/TEKİRDAĞ, Tokat Havalimanı/TOKAT,
Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar
İstasyonu/TRABZON, Van Ferit Melen Havalimanı/VAN,
Ordu Giresun Havalimanı/ORDU, Ankara Esenboğa
Havalimanı/ANKARA, Antalya Havalimanı/ANTALYA,
Balıkesir-Merkez Havalimanı/BALIKESİR
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı
No:32 Etiler-Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan
Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 19.02.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o
iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Daire Kanun kapsamında alınmış “Özel Güvenlik
Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi
sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest
meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam
gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri
özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya
da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir ö
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik
kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini
sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet
işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin
%9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanamadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki
önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması
halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir
tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik
bakımından benzerlik gösteren ve 5188 sayılı Kanun Kapsamında, Kamu Kurum
Kuruluşlarına veya Özel Sektörde tek sözleşmeye dayalı Özel Güvenlik Hizmetleri benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No.32 Etiler/ANKARA adresinde bulunan DEVLET
HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi
Başkanlığı İhale İşleri Şefliği zemin kat Z-138 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No.32 EtilerYenimahalle/ANKARA adresinde bulunan DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şefliği zemin
kat Z-138 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim
günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.

BU İLANI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.